Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský Mikuláš


Tlačové správy

Tlačová správa - AMFO 2017
Dňa 6. 4. 2017 sa v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska uskutočnila vernisáž regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnych fotografov AMFO 2017. Súčasťou vernisáže bol aj rozborový seminár s členmi odbornej poroty, ktorý viedol  predseda poroty Zdeno Kostka a profesionálny fotograf Lukáš Macek, člen poroty. Ďalším členom poroty bol fotograf Branislav Štefánik.
AMFO je najstaršia súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch minulého storočia spoločne s českou súťažou. V súčasnosti prebieha jej 45. ročník. Súťaž napomáha k vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých v rámci regiónu Liptov, slúži na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Tohtoročného kola súťaže  sa zúčastnilo 38 fotografov so 187 fotografiami. S potešením konštatujeme, že kvalita fotografií stúpa. Veríme, že k tomu prispieva aj množstvo workshopov a plenérov, ktoré Liptovské kultúrne stredisko organizuje. Oproti minulým ročníkom tiež došlo k nárastu súťažiacich v kategóriách do 21 rokov.  Do krajského kola postúpilo 54 fotografií od 32 autorov.

foto: Štefan Ižo 
Tlačová správa - CINEAMA 2017
V sobotu 8.4.2017 sa v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol konal  50. ročník súťaže neprofesionálneho filmu v Liptove pod názvom Cineama 2017.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja

Cineama napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne v oblasti neprofesionálneho filmu.
Súťaž CINEAMA umožňuje rozvíjať talent a technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času. Jednotlivé kolá súťaže poskytujú možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby prostredníctvom prehliadok, hodnotiacich
diskusií a iných foriem vzdelávacích podujatí. Súčasťou súťaže je vzdelávacia časť, rozborový seminár s odbornou porotou, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti procesu technického
spracovania jednotlivých filmových diel.
Do tohtoročnej krajskej súťaže bolo prihlásených 25 filmových diel od 18 autorov z regiónov Kysúc, Turca, Oravy a Liptova.

O filmoch rozhodovala odborná porota  v zložení: MgA. Roman Varga, Mgr. art. Vladimíra Hradecká, obaja z Bratislavy a Mgr. art. Lukáš Marhefka zo Starej Ľubovne.

Ocenených bolo 11 filmov, z ktorých 8 je z produkcie liptovských filmárov. Celoslovenské kolo sa bude konať 9. - 11.6.2017 v Nitre.


Výsledková listina:

Kategória I – do 16 rokov
dokument
I. cena ZUŠ Turčianske Teplice:  Ján Nehoslav Vrabec

Kategória II – do 21 rokov
neobsadená

Kategória III – nad 21 rokov
reportáž
1 cena: Ján Kuska:  PANtastický festival
2 cena: Michal Mačička:  Americký astronaut James Irwin v Liptovskom Hrádku
3 cena: Iveta Krupárová, Pavol Piroha:  Dráma na Kľačianskej podkove

Čestné uznanie:
Pavol Piroha, Iveta Krupárová:  Goralské slávnosti  v Ždiari
Iveta Krupárová, Pavol Piroha:  Krňohy vo Valaskejdokument
1 cena: Ľubor Patsch:   Sochy a obrazy Andiky Berákovej
2 cena: Ján Kuska:  Ján Kudlička: Transformácie
3 cena: Miroslav Ciglian:  Tobi or not to be
Čestné uznanie:
Ľubor Patsch: Horám treba rozumieť


Videoklip
1 cena: Ján Capko: Kamenný chodníček
2 cena: Ľuboš Trizna, Ľubomír Nikoli:  Si mojím anjelom
3 cena: Ľubor Patsch -   700 rokov Liptovského Hrádku


Minútový film
čestné uznanie:
Michal Koliba a Michaela Potočárová:  V ohni

Animovaný
1 cena: Peter Uhliar – Bojovník

 
Tlačová správa - SPOZASTIEN 2017
MajDur- koncert a krst CD „Spozastien“
V sobotu 25. marca 2017 sa mi dostalo veľkej cti stať sa krstnou mamou nového, prvého hudobného CD nosiča mladej mikulášskej kapely MajDur pod názvom „Spozastien“. Samotnému krstu predchádzal hudobný koncert, ktorý sa konal v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska za početnej účasti poslucháčov a návštevníkov. CD nosič je zaujímavou prezentáciou zhudobnenej osobnostnej lyriky jedného z členov Mariána Petráša, ktorý nielen tvorí texty, ale je autorom hudby, spieva a hrá na gitare. Druhým členom zoskupenia je Juraj Petráš, hráč na kontrabas. Hosťujúcimi speváčkami boli Alžbeta a Zuzana Palanové a perkusionista Michal Bartánus. Na koncerte odprezentovali 11 autorských piesní, ktoré sú melodicky svieže a zaujímavé myšlienkovými výpoveďami autorských textov, ktoré boli vydané aj v podobe textového zborníka pod názvom        „Za(bá)snený„ Marián Petráš. Súčasťou koncertu bola aj fotografická prezentácia prác študentky ŠUV z Ružomberka v odbore fotografický dizajn Simony Lomnickej, ktorá sa postarala  o celkovú fotopropagáciu CD i koncertu.
Toto zoskupenie má za sebou niekoľko úspešných koncertov a pesnička „4 steny“ zabodovala aj na rádiu FM v relácii Demovnica, ktorá dáva do popredia nahrávky nových slovenských autorov.
Prajeme im veľa ďalších tvorivých hudobných nápadov a nadšených poslucháčov.

Mgr. art. Miroslava Palanová
riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska 
Tlačová správa - Orava v Liptove 2017
Tlačová správa Orava v Liptove
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom pripravilo vo výstavných priestoroch LKS výstavu Orava v Liptove. Výstava predstavuje práce 15 autorov z Oravy, ktorí svojimi rôznorodými maľbami a grafikami prezentujú svoju tvorbu v Liptove. Vernisáž výstavy sa konala vo štvrtok 9. marca 2017 a expozícia  bude sprístupnená do 31.3.2017 vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.

Mgr. art. Mária Vašicová
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
www.lks.sk

 
Jarný salón 2017 - tlačová správa
V sobotu 4. marca sa v priestoroch centra Kolomana Sokola konala vernisáž  v poradí už 28. ročníka regionálnej súťažnej postupovej výstavy neprofesionálneho umenia liptovského regiónu Jarný salón.
Regionálna prehliadka neprofesionálneho výtvarného umenia poukazuje na veľký záujem o umeleckú tvorbu v Liptovskom regióne. Miestni výtvarníci tu prezentujú svoje najlepšie práce.
Porota v zložení Katarína Lucinkiewiczová, Gabriela Chebeňová a Milica Podstrelencová mala tú česť objaviť medzi účastníkmi tejto postupovej prehliadky aj mnohé nové talenty, ktoré sa do súťaže zapojili po prvý krát a nás nesmierne teší že sa rady neprofesionálnych výtvarníkov  na Liptove rozširujú.
Tento rok sa do súťaže Jarný salón zapojilo rekordne až 71 neprofesionálnych tvorcov, ktorí priniesli spolu 239 prác.

Jarný salón je prvým stupňom v celoslovenskej súťažnej prehliadky  neprofesionálneho výtvarného umenia „Výtvarné spektrum“
Súťažiaci autori boli zaradení do štyroch súťažných kategórií nasledovne:
Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov;
Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov;
Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov;
Kategória D:  autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

Hodnotenie tohtoročnej poroty je nasledovné a ceny boli udelené:

ŽELMÍRE LIŠUCHOVEJ z Liptovského Hrádku v kategória A za dielo Morský svet.
STANISLAVE SMIEŠKOVEJ z Liptovského Mikuláša v kategórií B, za Nádej a Vieru vytvorenú pastelom.
ZUZANE GAŽÍKOVEJ, z Liptovského Mikuláša, za výnimočnú kolekciu prác: Cena MIRA,
BioMira I. a II., a Miracle.
PAVLOVI LOFAJOVI z Likavky za vtipný objekt z dreva Do dôchodku mám drevený kopec času.
MIKULÁŠOVI PAVLIKOVSKÉMU z Podturne tiež v  kategórií B za práce Kde bolo..., Tam bolo...,
JANE ŠARLUŠKOVEJ z Liptovského Mikuláša, za originálnu kolekciu šperkov,
EVE  ŠČERBÁKOVEJ z Liptovského Trnovca v  kategória B za súbor prác A na tej skale, Ani oko nevídalo, Páľava dňa,
ANNE LISEJ z Liptovského Mikuláša, v kategórii C za diela Život je krásny a Labutí sen.
V kategórií D tento rok uspela ANDREA JÁRMAYOVÁ z Liptovského Mikuláša svojimi osobitými a jedinečnými prácami Bezstarostnosť, Zvedavosť, Žiarlivá, V záhradke.
Insitná olejomaľba Cesta z Kameňa od  ĽUBOMÍRA VIERIKA z Liptovskej Lúžnej je posledným dielom  ktorému udelila porota cenu.

Porotu však tiež zaujali ďalšie výnimočné práce a čestné uznania sa rozhodla udeliť nasledovne:
V Kategórií A., JANE JANDOVEJ z Liptovského Mikuláša za prácu Perspektíva
Už ocenenej ŽELMÍRE LIŠUCHOVEJ, tentokrát za prácu Skrat.
Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku má tiež kreatívnych študentov a čestné uznanie bolo pridelené  BARBORE ŠIDLOVEJ za Návrh na poštovú známku a  RICHARDOVI ŠVARCOVI za Olejomaľbu Digitálny svet.

V kategórií B tento rok uspeli a čestné uznanie získali :
DENIS BRNOLIAK za maľbu Danaé, ERIKA DUCHOVNÁ za tušové kresby Etno I., Etno II., ANNA DZÚROVÁ za Liptovské Lúky, ĽUBOMÍR HAJDUČÍK za Kaviareň,
ZUZANA REPASKÁ za práce z keramiky Misa -  Mesiac a Rozhovor. KAROL ŠMIHULA čestné uznanie získal za grafiky Mesto, Not watching, Silueth, Súhra, Woman,
JUDITA FEŇVEŠOVÁ v kategórii C za maľbu Víly, ŠTEFAN PACKA za koláže Vodopád a Zima v Jasnej, EVA POLIAKOVÁ za Lesnú scenériu č.1 a Lesnú scenériu č.2 a olejomaľbu Strom života. V kategórií D aj tento rok uspel RASTISLAV FRIČ s prácami King Kong, Barmaniac, a El Dotore fiasko.
MIROSLAVA JURÍKOVÁ za linoryty  Kamarátky a  Za slnkom. MIKULÁŠ  MAJERČIAK za výnimočné Drevené plastiky a  DALIBOR NOVOTNÝ za drevorezbu Dalove hubky a ich inštaláciu.

Oceneným výtvarníkom blahoželáme a prajeme úspešnú prezentáciu svojich diel na krajskej súťaži Výtvarné spektrum, ktorá sa bude konať v mesiaci jún 2017 v Turzovke a celoslovenskej súťaži Výtvarné spektrum v Trenčíne.
Výstava Jarný salón vo výstavných priestoroch Centra Kolomana Sokola v Pongrácovskej kúrii potrvá do 15.4.2017 no taktiež sa tešíme na Vašu účasť na ďalších výstavách a podujatiach Liptovského kultúrneho strediska.


Mgr. art. Mária Vašicová
odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950

 
Tlačová správa - Cyklické vzdelávanie ochotníkov 2017
Tlačová správa - Cyklické vzdelávanie ochotníkov v Liptove
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre divadelných ochotníkov v Liptove vzdelávacie podujatie, ktoré je financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Projekt sa uskutoční sa v termíne 11. - 12. marca 2017 a 18. - 19. marca 2017.
Vzdelávacie podujatie sa uskutoční ako cyklus vzdelávacích stretnutí, ktoré sa zrealizujú priamo v podmienkach ochotníckych súborov v obciach  a v spolupráci s tamojším ochotníckym kolektívom. Do vzdelávacieho projektu sú vybraté  tie amatérske divadelné súbory, ktoré sa aktívne a pravidelne rok čo rok zapájajú do procesu tvorby činoherných divadelných inscenácií.  
Do projektu sú vybraté ochotnícke kolektívy zo Smrečian, Žiaru, Pribyliny, z Ružomberka a Liptovského Petra.
Cyklus vzdelávania je koncipovaný do dvoch častí: do teoretickej a praktickej časti odbornej výuky pod vedením šiestich odborných lektorov.
Odborný lektorský tím:
Gabriela Paschová, kostýmová výtvarníčka
Branislav Bajus, herec a pedagóg
Martin Gazdík, dramaturg
Michal Tomasy, herec
Mária Grajciarová, herečka a režisérka
Andrej Opálený, autor divadelných hier a amat. režisér

Zámer projektu cyklické vzdelávanie ochotníkov je pozdvihnúť vzdelanostnú úroveň ochotníkov v obciach v regióne Liptova. Hlavným cieľom je rozšíriť základné poznatky, vedomosti a praktické skúsenosti amatérskych ochotníkov v začínajúcich divadelných súboroch a rozvíjať odborné poznatky u pokročilých ochotníkov. Dlhodobé ciele: dosiahnuť vyššiu odbornú úroveň ich vnímania a hlavne praktického využívania vedomostí v samotnej práci režisérov, dramaturgov a hercov pri naštudovaní konkrétnych divadelných inscenácií.

PhDr. Eva Štofčíková
Odborný metodik pre amatérske divadlo a umelecké slovo
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950

 
Tlačová správa - FILMFEST HRÁDOK - Rodinné video 2017
24. - 25. 2. 2017 sa uskutočnil 20. ročník filmového festivalu Filmfest Hrádok. Tento festival bol tohto roku premenovaný z pôvodného názvu Rodinné video, a to z dôvodu prekročenia pôvodných žánrových hraníc. Filmári tak mohli súťažiť v nových kategóriách, ako napríklad cestovanie, šport a aktivity.
Festival sa tiež otvoril študentom základných umeleckých škôl a stredných škôl. To všetko viedlo k nárastu súťažiacich a filmov. Filmov bolo 55, súťažiacich 44 z troch krajín: Slovensko, Česká republika a Nemecko.

Najmä pre mladších účastníkov viedol Mgr. art. Ivan Vredík workshop na tému one shot movie za pomocou mobilného telefónu. Ďalším vzdelávacím prínosom boli rozbory filmov odbornou porotou. Porotcami boli Mgr. art. Ivan Vredík, Doc. Marcela Plitková, ArtD. a ako predseda Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.


20. RODINNÉ VIDEO
Liptovský Hrádok 24. – 25. 2. 2017
VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Celý článok...
 
Tlačová správa - Fototrojlístok v Liptovskom Mikuláši 2017
Dňa 2.2.2017 sa vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska uskutočnila vernisáž výstavy Fototrojlístok.
Fototrojlístok je jedno z ďalších fotografických podujatí, ktoré spája na spoločnej výstave fotografov troch liptovských fotoklubov. Tento ročník je už tretím v poradí. Výstava je sprístupnená od 2.2.2017 do 3.3.2017 v pracovné dni od 8:00 do 15:00 hod. vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši. V prípade záujmu mimo uvedené hodiny aj na požiadanie a objednanie sa prostredníctvom telefonického kontaktu. Výstava je putovná, v novembri 2016 bola  nainštalovaná v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku  a po ukončení v Liptovskom Mikuláši bude premiestnená do Kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku. Cieľom výstavy je prezentovať činnosť aktívnych  fotoklubov, ako aj nezaradených umelcov v regióne Liptov. Vzhľadom na záujem takejto vzájomnej konfrontácie a prezentácie budeme pokračovať vo Fototrojlístku aj v tomto roku, pre ktorý je vyhlásená hlavná téma HUMOR.

Mgr. Petr Turoň
Odborný metodik pre film a fotografiu
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
 
Tlačová správa - Folklórne fórum o choreografii
Tlačová správa - Folklórne fórum o choreografii 2017

Aktuálne prístupy k choreografickej tvorbe v amatérskom prostredí folklórnych kolektívov, stav súčasného vzdelávania choreografov v rámci rezortu školstva a osvetovej činnosti boli hlavnými témami seminára s názvom Folklórne fórum o choreografii, ktoré sa uskutočnilo koncom roka 2015.  Podujatie bolo tiež odozvou na potrebu vytvorenia diskusného priestoru pre odborníkov aj zástupcov folklórnych kolektívov, ktorá vyvstala po celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke folklórnych kolektívov v Liptovskom Mikuláši v roku 2014.
Účastníci sa zhodli na tom, že realizácia obdobných diskusných fór a pracovných seminárov je žiadúca a napomáha riešeniu konkrétnych aktuálnych problémov folklórneho hnutia. Z tohto dôvodu a z podnetu folklórnej obec pripravilo Liptovské kultúrne stredisko a Národné osvetové centrum pokračovanie podujatia tento krát zamerané na praktické postupy a ich využívanie pri choreografickej tvorbe.
Pod rovnakým názvom pripravili 20.-21.1.2017 seminár Folklórne fórum o choreografii, ktoré sa konalo v Žiarskej doline v okrese Liptovský Mikuláš. Podujatie sa zameralo na praktické postupy a rady  odborníkov, rozbor choreografií, prednášky a praktické ukážky z oblasti choreografie, dramaturgie, réžie, svetelnej réžie, scénografie a hudobnej kompozície.
Folklórne fórum prinieslo prednášky odborníkov zo Slovenska aj Česka.
Celý článok...
 
Tlačová správa - adventný koncert 2016
Tlačová správa
Dobrý večer,  pokoj stály vinšujeme vám...
27.12.2016 sme v Liptovskom Mikuláši zapálili prvú adventnú sviečku na Nádvorí Čierneho orla v Liptovskom Mikuláši.
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spolu s účinkujúcimi ženskou speváckou skupinou Čriepky, ľudovou hudbou FS Liptov z Ružomberka, FS Terchovec, DFS Terchovček, ľudovou hudbou Martinky Bobáňovej a „Terchovského orchestra ludových nástrojov“ vytvorili jedinečnú predvianočnú atmosféru v spoločnom scénickom pásme „Dobrý večer pokoj stály vinšujeme vám..."
Stalo sa už dlhoročnou dobrou tradíciou, že jeden z adventných koncertov, ktorých podporovateľom je Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje LKS  na Nádvorí Čierneho orla. Súčasťou bola aj v tomto roku tradičná  prezentácia ľudových tvorcov - remeselníkov z regiónu Liptov, ktorí predvádzajú a ponúkajú svoje výrobky širokej verejnosti. Veríme, že sa nám spoločne podarilo napriek mrazivému počasiu vniesť do duší návštevníkov kúsok tepla, dobra, lásky a spolupatričnosti, ktoré neodmysliteľne patria k adventnému času.

Mgr. art. Miroslava Palanová
riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska

 
Tlačová správa - Martin Sprušanský FRAGMENTY ISLANDU 2016
Tlačová správa
Martin Sprušanský FRAGMENTY ISLANDU

Vo štvrtok 3.11.2016 sa vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska uskutočnila vernisáž výstavy liptovského fotografa Martina Sprušanského pod názvom Fragmenty Islandu.
Autor je členom Zväzu slovenských fotografov. Fotografovaniu sa venuje 6 rokov. Jeho obľúbenými témami sú najmä príroda a krajina. Je úspešný nielen v regióne Liptov, ale významné ocenenia získal aj na krajských, celoštátnych i medzinárodných fotografických súťažiach. V Liptovskom kultúrnom stredisku vystavuje fotografie z jeho cesty po Islande, ktorá ho oslovila svojou výnimočnosťou a krásou krajinných prírodných zákutí. Túto atmosféru preniesol aj do vystavených fotografií.
Výstavu môžete navštíviť počas celého mesiaca  november - MESIACA FOTOGRAFIE .
Srdečne vás pozývame

Mgr. Petr Turoň
odborný metodik pre neprofesionálny film a fotografiu
Liptovské kultúrne stredisko (LKS)
Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.:00421-44-5522981,
Mob.:00421-905-832950,
www.lks.sk, Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

foto Vlado Škuta 
Tlačová správa 2 - Školenie liptovských folkloristov 2016
Tlačová správa
Školenie  liptovských folkloristov 2016


Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,  zorganizovalo v polovici októbra  školenie pre všetkých liptovských folkloristov, vedúcich folklórnych kolektívov, tanečných pedagógov a záujemcov o prácu vo folklórnych kolektívoch.
V dňoch 15. a 16. októbra 2016 sa priestory Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Mikuláši otvorili pre všetkých záujemcov o vzdelávanie sa v oblasti folklóru už 5. krát po sebe. Podujatie tak úspešne nadviazalo na mnohé vzdelávacie podujatia, ktoré Liptovské kultúrne stredisko organizovalo v minulosti a napĺňa tak svoju úlohu metodického a odborného centra pre záujemcov o umeleckú činnosť.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Z tvorby 2016
Tlačová správa  
Z TVORBY


Dňa 6. 10. 2016 bola slávnostnou vernisážou otvorená už tradičná výstava obrazov členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri   Liptovskom kultúrnom stredisku nesúca názov Z tvorby. Rozrastajúca sa základňa týchto výtvarníkov je predznamenaním veľkého množstva hotových diel, ktoré výtvarníci namaľujú na svojich stretnutiach v klube, na výtvarných plenéroch počas letných prázdnin. Tu vystavujú svoju najčerstvejšiu tvorbu.  Výtvarníci, ktorí sa  pravidelne schádzajú a pod vedením lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka si prehlbujú svoje výtvarné schopnosti. Motivácie záujemcov o kreslenia v klube sú rôzne. Hlavným spoločným motívom je chuť kresliť, rozvíjať v sebe ukrytý talent, obohacovať svoje výtvarné zručnosti o iné výtvarné techniky.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Školenie liptovských folkloristov 2016
Tlačová správa - Školenie liptovských folkloristov

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje cez víkend 15. a 16. 10. 2016 Školenie liptovských folkloristov v priestoroch tanečného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Mikuláši.
Témami školenia budú tanečná príprava v detskom folklórnom kolektíve,  práca so záznamom, terénny výskum a jeho využitie, rozvoj zručností a schopností nie len detského interpreta a ďalšie zaujímavé témy.
Školenie bude prebiehať pod vedením odborných lektorov: Mgr. art. Simona Dikaszová, Mgr. art. Andrea Pitoňáková, Mgr. Mária Palasthyová a PhDr. Andrea Jágerová.
Celý článok...
 
Tlačová správa - LIBUŠA VYŠNÁ - SO SEBOU 2016
SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA DERNIÉRU VÝSTAVY
30. septembra 2016  O 16:00 hod.

Liptovské kultúrne stredisko Vás srdečne pozýva na autorskú výstavu výnimočnej výtvarníčky Libuši Vyšnej z Liptovského Hrádku.
Libuša Vyšná študovala na strednej umeleckej škole v Košiciach a následne na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Od roku 1994 do súčasnosti vyučuje vo výtvarnom odbore  v Základnej umeleckej škole Liptovský Hrádok. Okrem výtvarnej pedagogiky sa príležitostne vracia  ku grafickému  dizajnu  a vďaka spolupráci pri tvorbe publikácií s niekoľkými inštitúciami, s ktorými je, ako hovorí,  na rovnakej vlnovej dĺžke, udržiava kontakt s polygrafiou.
„Voľná tvorba je sviatkom vo vzácnych chvíľach intimity so sebou samou. Ku svojim „dielam“ sa však potom správam ako macocha, skončia zväčša pohodené niekde za skriňou alebo v zásuvke, v okamihu posledného ťahu štetca alebo pastelu prestávajú byť pre mňa dôležité. Vystavujem málo a nerada.  Ak sa na niečo také dám nahovoriť, potom je dodržanie slova, ktoré som dala v slabej chvíli,  už len otázkou cti.“
Je nám potešením, keďže nám Libuša sľúbila vystaviť svoje obrazy, že môžeme predstaviť  jej tvorbu  na autorskej  výstave vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska NKP Čierny orol od 2. - 30. 9. 2016.Beata Kuviková
Odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950

 
Tlačová správa - Šikovníček 2016
Tlačová správa
Remeselný tábor Šikovníček


Škovníček – tradične nesie  názov v poradí už tretieho remeselného tábora, ktorý v dňoch 1.8. - 5. 8. 2016 zorganizovalo Liptovské kultúrne stredisko ako prímestský letný tábor v remeselných dielňach, v Obvodnom úrade na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.
Pod vedením školených lektorov počas jedného týždňa sa prihlásené deti  zaúčali do tajov rôznych remeselných techník vychádzajúcich z tradičných remeselných postupov ako sú tkanie, mokré a suché plstenie vlny, maľovanie na hodváb, vyšívanie,  háčkovanie, tkanie cigánskych tkaníc. Z hliny si deti vyrobili rôzne figúrky, zvončeky, hrnčeky, kachličky, korálky, darčekové predmety.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Ateliér v prírode 2016
Tlačová správa
Ateliér v prírode - výtvarný plenér


Ateliér v prírode - výtvarný plenér sa uskutočnil v dňoch 29. 7. - 31. 7. 2016 v  prekrásnom prostredí oravskej prírody v  Zuberci. V tomto roku si výtvarníci klubu neprofesionálnych výtvarníkov počas troch dní vyskúšali kaligrafickú maľbu inšpirovanú maľbou čínskych a japonských umelcov. Hlavný inšpiračný zdroj im slúžili prírodné scenérie okolia Zuberca, skanzenu Oravskej dediny, roháčskych plies.  Výtvarný posun krajinných scenérií a prírodných detailov bol podľa zadania obsahovo posunutý  hlavne v  špecifickosti daných výtvarných techník s  precítením miesta - krajiny. Východnú tušovú maľbu predovšetkým  obdivujeme ako umenie bezprostrednosti, kedy maľba odráža charakter a rozhodnosť tvorcu. Výtvarníci sa zamerali na stvárnenie prírody  a krajinných scenérií s dôrazom  na prácu so štetcom, spôsobom prevedenia, ako je držanie a prítlak ťahu štetca, čo je výrazným efektom tušovej maľby.  Dôležitosť sa kladie aj na voľbu papiera a kvalitu tušu.  
Celý článok...
 
Tlačová správa - Tancovanie pod Kriváňom 2016
Tancovanie pod Kriváňom
Záujem o tradičnú kultúru v ostatných rokoch naberá na intenzite. Tanečné domy, školy ľudového tanca a hudby, móda inšpirovaná tradičným odevom, to všetko je dnes „IN“. A my sme tomu veľmi radi, pretože veríme, že sme k tomu malou kvapkou prispeli aj vďaka Tancovaniu pod Kriváňom.

Pred 7. rokmi Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK začalo organizovať celoslovenský tanečný tábor ľudového tanca Tancovanie pod Kriváňom. Našim cieľom bolo ponúknuť záujemcom a nadšencom ľudového tanca priestor, kde sa spája výučba ľudových tancov v tanečných dielňach s používaním naučených motívov, väzieb a pravidiel tanca vo voľných zábavách. Našim cieľom bolo poskytnúť účastníkom hlbšie vedomosti o jednotlivých typoch tancov, nie len o ich rýchlokurz. Od roku 2010 sa rady našich členov úspešne rozrastajú a naše podujatie inšpiruje ďalších nadšencov pri organizovaní podobných akcií.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Belopotockého Mikuláš 2016 po
Návrat celoštátnej divadelnej prehliadky do kolísky

Mesto Liptovský Mikuláš a dosky javiska Domu kultúry sa v dňoch 9. – 11. júna 2016 stali dejiskom celoštátnej súťažnej postupovej prehliadky amatérskeho divadla dospelých.  
Kolíska slovenského ochotníckeho divadla bola tri dni domovom pre 11 divadelných súborov zo Slovenska, ktoré postúpili z 8-ich krajských divadelných prehliadok a hosťujúcich umelcov z Ruskej federácie zo Štúdia Maneken z Čeljabinska.
Divadelnú prehliadku Belopotockého Mikuláš z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie bolo spolufinancované Žilinským samosprávnym krajom a konalo sa s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš. Na slávnostnom otvorení prehliadky sa zúčastnil primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. a riaditeľ Odboru záujmovo umeleckej činnosti Mgr. art. Andrej Kotlárik z Národného osvetového centra v Bratislave, ktorí spoločne s poverenou riaditeľkou Liptovského kultúrneho strediska Mgr. art. Miroslavou Palanovou vyjadrili vo svojich príhovoroch presvedčenie a úprimné želanie, aby podujatie po všetkých stránkach naplnilo ciele a očakávania slovenskej amatérskej divadelnej scény. Pozvanie organizátora podujatia prijala aj riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Mgr. Nataša Petrová a organizátor sa tešil osobnej priazni a účasti aj niektorých metodikov z osvetových stredísk na Slovensku.

Návrat celoštátnej divadelnej prehliadky do kolísky ochotníckeho divadla, do mesta Liptovský Mikuláš po 10-ročnej pauze vyvolával  nielen veľké očakávania organizátora podujatia, ale zároveň aj obavy, či všetci kompetentní a zainteresovaní v tejto veci, myslíme tým  zástupcov spoluusporiadateľských inštitúcií a predovšetkým  samotné amatérske divadelné súbory  zo Slovenska, príjmu túto zmenu pozitívne. Posledné roky sa celoštátna prehliadka konala v Levoči.
42. ročník Belopotockého Mikuláša je postupovou divadelnou prehliadkou a všetkých 11 divadelných súborov sa uchádzalo o postup na najvýznamnejší a vysoko prestížny festival pre amatérske divadlo, o postup na festival festivalov – Olymp amatérskej Thálie, ktorým je Scénická žatva v Martine.
Do odbornej poroty Belopotockého Mikuláša zasadli osobnosti z radov profesionálov, predsedom poroty bol dramaturg z Banskej Bystrice Mgr. art. Maroš Krajčovič a členmi boli Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. dramaturgička z Prešova, MgA. Ján Šimko režisér z Bratislavy, Mgr. art. Patrik Lančarič režisér z Bratislavy a dramaturg, teatrológ Mgr. Miroslav Dacho, ArtD. z Bratislavy.  

Organizátori Belopotockého Mikuláša 2016 na základe návrhu členov odbornej poroty udelili diplomy za účasť:

Divadlu Havran ZUŠ z Rimavskej Soboty
Divadlu „A“ a Divadlu SHANTI z Prievidze
Medzibrodskému kočovnému divadlu z Medzibrodu
Divadlu „G“ z Trebišova
Teatru Komika – Mestskému divadlu z Levíc
Divadlu Gasparego z Liptovského Mikuláša
Divadlu Disk z Trnavy
Divadlu APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu z Liptovského Mikuláša
Záhoráckemu divadlu zo Senice
Divadelnému súboru HUGO z Pruského
Divadelnému súboru DAXNER  z Tisovca
zahraničnému hosťovi prehliadky Štúdiu Maneken z Čeljabinska


a ocenenia

Divadlu „A“ a Divadlu SHANTI, o.z., Prievidza
za kolektívny herecký výkon v inscenácii Príbeh z Maconda

Petrovi Girmanovi
za stvárnenie postavy „Baltazára Slivku“ v inscenácii Čaj u pána senátora z Divadla „G“ z Trebišova.
Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a videných inscenácií odporúča programovej rade Scénickej žatvy na zaradenie do programu Scénickej žatvy 2016:
z
3. miesta
Divadlo Disk, Trnava s inscenáciou Prežitie

2. miesta
Divadelný súbor Hugo, Pruské s inscenáciou Kým kohút nezaspieva

1. miesta
Divadlo Gasparego Liptovský Mikuláš s inscenáciou Mučeník

Celý článok...
 
Tlačová správa - Detský folklórny festival v Likavke 2016
Detský folklórny festival po 41. krát v Likavke

Obec Likavka už viac ako 40 rokov pripravuje pod hradom Likava oslavu  pre všetky tancachtivé deti a milovníkov folklóru. V tomto roku sa festival „Pod likavským hradom“ konal v sobotu 28.5.2016.
Podľa slov starostu obce Mariana Javorku  je festival venovaný deťom, tou najväčšou udalosťou a slávnosťou v obci Likavka a pre obyvateľov obce a blízkeho okolia je skutočným sviatkom.
História festivalu sa začala písať v 70-tych rokoch minulého storočia.  Prvého ročníka (v roku 1971) sa zúčastnilo 350 účinkujúcich a 2500 návštevníkov. Je až neuveriteľné, že napriek mnohým prekážkam, dokonca vynechaniu štyroch ročníkov festivalu (v rokoch 1986 - 1990) táto tradícia prežila až do 21. storočia.
Celý článok...
 
Tlačová správa - 42. ročník Belopotockého Mikuláš
V dňoch 9. – 11. júna 2016 sa mesto Liptovský Mikuláš stane miestom významného celoslovenského divadelného podujatia – 42. ročníka BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠA, celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla dospelých. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom a mestom Liptovský Mikuláš.

Celoštátna súťažná prehliadka je vyvrcholením trojstupňového postupového systému súťaže amatérskeho divadla dospelých v Slovenskej republike, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Prehliadka je konfrontačnou platformou amatérskych divadiel, ktoré postúpili z ôsmich krajských súťažných prehliadok.
Na mikulášskych doskách, ktoré znamenajú svet sa predstavia amatérski divadelní umelci z Divadla Havran v Rimavskej Sobote, z Divadla „A“ a Divadla SHANTI z Prievidze, z Medzibrodského kočovného divadla z Medzibroda, z Divadla „G“ z Trebišova, z Teatra Komika - Mestského divadla v Leviciach, z Divadla DISK v Trnave, z Divadelného súboru  HUGO z Pruského, zo Záhoráckeho divadla v Senici, z Divadelného súboru DAXNER z Tisovca.
Medzi súťažiacimi sú aj dva domáce súbory Divadlo GASPAREGO a Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu z Liptovského Mikuláša. Hosťom prehliadky budú ruskí divadelní umelci zo Štúdia MANEKEN z Čeljabinska s predstavením D. I. Charmsa STARENA v réžii Alexeja Androsova.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Liptovské nôty a Šaffova ostroha 2016
Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch, praskal 17. apríla vo švíkoch.
Dôvodom bola vysoká koncentrácia spevákov, hudobníkov, tanečníkov a priaznivcov folklórneho umenia. Rázovitá obec s hlbokými folklórnymi koreňmi, hostila opäť po roku ,hneď dve  folklórne podujatia, ktoré spoločne spojili miesto, dátum aj čas, aby ukázali širokej verejnosti rozmanitosť tradičnej hudobnej aj tanečnej kultúry Liptova a Žilinského kraja. Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Liptovské Sliače pripravili súťažné prehliadky Liptovské nôty a Šaffova ostroha.
Celý článok...
 
Tlačová správa - CINEAMA 2016
Liptovské kultúrne stredisko dňa 16. apríla 2016 zorganizovalo v poradí už  49. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby a neprofesionálneho filmárskeho umenia v Liptove CINEAMA 2016.
Cineama je už tradične ukážkou toho najnovšieho a najlepšieho s čím sa nielen  liptovskí, ale aj filmári z ostatných regiónov Žilinského kraja  prezentujú ako s výsledkami svojej najnovšej  tvorby.
Sme radi, že  filmári v početnom zastúpení  prijali opäť pozvanie a našu výzvu k prezentácii svojich najnovších filmových diel.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Dve z nás 2016
Dve z nás
nesie názov výstava  obrazov dvoch talentovaných výtvarníčok, Iriny Slaninkovej a Stanislavy Smieškovej - členiek Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši.
Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku vznikol v roku 2010 vďaka iniciatíve samotných výtvarníkov s možnosťou ich umeleckého rastu práve navštevovaním výtvarných školení pod odborným vedením .
Počas šiestich rokov tvorby pod vedením lektora, Mgr. art. Róberta Močiliaka  vzniklo množstvo krásnych obrazov, ktoré predstavujú obe výtvarníčky na spoločnej  autorskej výstave, inštalovanej vo výstavných priestoroch LKS v NKP Čierny orol.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Hviezdoslavov Kubín 2016
Tlačová správa o 62. ročníku obvodného kola súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2016

V Liptove sa už pravidelne jarné obdobie spája s recitačnou súťažou Hviezdoslavov Kubín.  Koncom marca a začiatkom apríla sa stretli recitátori okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš vo svojich obvodných kolách súťaže. Miestom konania boli Kultúrny dom v Likavke a Centrum voľného času na Nábreží Dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši. V oboch prípadoch hlavným organizátorom a vyhlasovateľom obvodných kôl súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 62. ročníka  Hviezdoslavovho Kubína bolo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktoré zorganizovalo podujatia v spolupráci s Centrom voľného času Elán v Ružomberku, obcou Likavka a Centrom voľného času Nábrežie Dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši.  
Celý článok...
 
Tlačová správa - Divadlo deťom 2016
Tlačová správa o 15. ročníku regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti DIVADLO DEŤOM 2015

Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši sa v dňoch 31. marca a 1. apríla 2016 stal miestom konania 16. ročníka regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich pre deti DIVADLO DEŤOM 2016. Hlavným organizátor  a vyhlasovateľom súťaže bolo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši z poverenia Žilinského samosprávneho kraja a podujatie pripravilo v spolupráci s mestom a Domom kultúry v Liptovskom Mikuláši. Do regionálnej súťaže bolo prihlásených 12 predstavení. Prehliadka bola bohatá ako počtom súborom tak aj kvalitou ich práce, avšak detských divákov v hľadisku bolo pomenej.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Nočná fotografia 2016
Tlačová správa
V Liptovskom Mikuláši sa uskutočnil kurz nočnej fotografie

Nočná fotografia - pod týmto názvom sa v podvečerných hodinách 7. marca 2016 uskutočnil kurz neprofesionálnych fotografov z regiónu Liptov. Organizátorom podujatia bolo  Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Praktická časť kurzu sa realizovala  v exteriéroch mesta  Liptovský Mikuláš, po ktorej nasledovala teoretická časť a rozbor fotografií v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol. Odborným garantom kurzu bol lektor Mgr. art. Lukáš Macek. Pod  jeho skúseným vedením pracovalo  12 účastníkov, záujemcov fotografov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú  cyklu fotografických kurzov a workshopov, ktoré Liptovské kultúrne stredisko dlhodobo organizuje.

Mgr. Petr Turoň,
Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája č.28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
tel. 044/ 55 22 389, fax 044/ 55 22 981, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , www.lks.sk 
Tlačová správa - 27. Jarný salón 2016
Tlačová správa
27. Jarný salón 2016

Liptovské kultúrne stredisko, v spolupráci s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa,  otvorilo v poradí 27. ročník regionálnej súťažnej postupovej výstavy neprofesionálneho umenia liptovského regiónu Jarný salón.
Regionálna prehliadka neprofesionálneho výtvarného umenia - je ukážkou toho najnovšieho a najlepšieho, s čím sa liptovskí výtvarníci prezentujú ako s výsledkami svojej celoročnej tvorby.
Do tohtoročnej súťaže Jarný salón sa prihlásilo 67 autorov s 231 prácami.
Teší nás účasť nových výtvarníkov, ktorí vo svojom živote  objavili potrebu tvorby  a prichádzajú aj do Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS. Práve stretávania sa v Klube umožňuje výtvarníkom širokú bázu vzájomnej konfrontácie, pozdvihuje ich sebavedomie a nabáda k tvorbe. Prostredníctvom spoločných výstav im pomáha zviditeľniť sa a vstúpiť do povedomia ľudí.  Sú to ľudia skromní, citliví, svoj talent si vážia a chcú svoju tvorbu adresovať všetkým.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Rodinné video 2016
Rodinné video 2016
XIX. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov

V dňoch 26. - 27. februára 2016 sa v Liptovskom Hrádku uskutočnil 19. ročník medzinárodnej súťaže neprofesionálnych filmov Rodinné video. V súťažnej projekcii sa predstavilo 37 filmov od 24 autorov zo Slovenska a Českej republiky.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Šaliansky Maťko 2015
Tlačová správa
23. ročník ŠALIANSKY MAŤKO 2016
obvodné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti
v Liptovskom Mikuláši


Obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej ľudovej povesti v okrese Liptovský Mikuláš vyhlasuje Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 23. ročník súťaže ŠALIANSKY MAŤKO sa uskutočnil 3. decembra 2015 v priestoroch a
v spolupráci s Centrom voľného času na Nábreží Dr. A. Stodolu  v Liptovskom Mikuláši. Do obvodného kola súťaže postúpilo 29 žiakov zo základných škôl a reálnych gymnázií (tried prima, sekunda) z okresu L. Mikuláš a súťažili v troch vekových kategóriach.    
Celý článok...
 
Tlačová správa - Školenie liptovských folkloristov
Tlačová správa
Školenie (nie len) liptovských folkloristov

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,  zorganizovalo v úvode novembra školenie pre všetkých liptovských folkloristov, vedúcich folklórnych kolektívov, tanečných pedagógov a záujemcov o prácu vo folklórnych kolektívoch.
V dňoch 7. a 8. novembra 2015 sa priestory Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Mikuláši naplnili aktívnymi členmi folklórnych kolektívov a zoskupení z  regiónu Liptov - zastúpené boli obce Liptovské Sliače, Smrečany, Závažná Poruba  a mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
Celý článok...
 
Tlačová správa - La Femme 2015
Tlačová správa
V Liptovskom Mikuláši sa uskutoční výstava La Femme

V dňoch 2. 11. – 30. 12. 2015 vo výstavnej miestnosti Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš prebehne výstava aktov troch fotografov pod názvom La Femme. Vernisáž sa uskutoční dňa 2. novembra 2015 o 17:00 hod. Výstava je prístupná v pondelok až piatok 8:00 - 15:00 hod. Po telefonickom dohovore je možné ju navštíviť aj mimo tieto hodiny.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Mládež a odkaz A. Dubčeka v Žiline 2015

Rečnili o Dubčekovi aj o Štúrovi

Vo štvrtok 22. októbra 2015 sa v Makovického dome stretli mladí rečníci na 13. ročníku  krajskej súťaže v rétorických prejavoch pod názvom Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka. Vyhlasovateľ súťaže Žilinský samosprávny kraj a organizátor Krajské kultúrne stredisko v Žiline spolu s partnermi OZ Zdravá spoločnosť a Spoločnosť A. Dubčeka chce aj takouto formou zvýšiť záujem mladých ľudí o túto významnú osobnosť v našich dejinách.

Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách. V prvej boli žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a v druhej súťažili stredoškoláci zo Žilinského kraja. Súťažiaci si pripravili rečnícky prejav na jednu z tém, ktoré sú súčasťou propozícií a každý rok sa menia. V tomto roku sa k témam o Alexandrovi Dubčekovi pridali aj témy o ďalšej významnej osobnosti našich dejín – o Ľudovítovi Štúrovi, ktorého 200. výročie narodenia si v tomto roku pripomína celé Slovensko. Súťažiaci sa vo svojich príspevkoch zamýšľali nad posolstvom týchto dvoch velikánov a snažili sa nájsť odpoveď na otázku, čo majú spoločné a aký je ich odkaz pre súčasnosť.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Školenie liptovských folkloristov 2015
Tlačová správa pred podujatím

Školenie Liptovských folkloristov

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje cez víkend 7. a 8.11. 2015 školenie liptovských folkloristov.
Témami školenia budú tanečná príprava v detskom folklórnom kolektíve,  práca so záznamom, choreografické spracovanie detských hier, rozvoj zručností a schopností nie len detského interpreta, hlasová príprava, tvorba vo folklórnych skupinách,  dramaturgia programového čísla a bloku.
Školenie bude prebiehať pod vedením odborných lektorov: Mgr. art. Simona Dikaszová, Mgr. art. Martin Urban PhD., Mgr. Mária Palásthyová a PhDr. Andrea Jágerová.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Tatranský kamzík 2015
Tlačová správa
TATRANSKÝ  KAMZÍK  2015 - XXV. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov

Filmársky svet sa stretol cez víkend v Liptovskom Hrádku

Po dvoch rokoch patrilo mesto Liptovský Hrádok neprofesionálnemu filmu a filmárom takmer z celej Európy! Boli tu filmy zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Talianska, Holandska, Luxemburska, Ruska a Veľkej Británie.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Tatranský kamzík 2015
TATRANSKÝ  KAMZÍK  2015
XXV. ročník  medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych  filmov
16. - 18. 10. 2015, Dom kultúry, Liptovský Hrádok


Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s ART ŠTÚDIOM a mestom Liptovský Hrádok, srdečne pozývajú všetkých priaznivcov filmového umenia na XXV. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov  Tatranský kamzík, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. - 18. októbra 2015 v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Hrádku.

Táto súťaž je najstaršou svojho druhu na Slovensku a jediná pod patronátom medzinárodnej organizácie neprofesionálneho filmu UNICA. Je neoddeliteľne spätá s Liptovským Hrádkom, kde už v roku 1973 vznikla myšlienka na jej usporiadanie.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Z tvorby 2015
Klub výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku vznikol pred piatimi rokmi z iniciatívy neprofesionálnych výtvarníkov, kde výrazne absentovala možnosť vzdelávania sa záujemcov o výtvarné umenie. Záujem o kreslenie a maľbu z radov pracujúcich, dôchodcov v  snahe nadviazať na pravidelné tvorivé stretávania  výtvarníkov sa podarilo uskutočniť prostredníctvom založenia Klubu neprofesionálnych výtvarníkov, kde sa formou pravidelných stretnutí v klubovni podarilo napomôcť k spojeniu spretŕhaných väzieb medzi výtvarníkmi.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Remeselný tábor Šikovníček
Už po druhý krát zorganizovalo Liptovské kultúrne stredisko v dňoch 6.7. - 10.7. 2015 týždenný prímestský letný remeselný tábor vo svojich remeselných dielňach, ktoré sa nachádzajú v priestoroch Obvodného úradu na Námestí osloboditeľov.
Počas piatich dní si dvadsiatka  zúčastnených detí vo veku ad 7 – 13 rokov vyskúšala pod vedením odborných lektoriek mnohé tradičné remeselné techniky, ako sú tkanie, mokré a suché plstenie vlny, maľba na textil,  razítkovanie, klasická sklomaľba, šitie hračiek a háčkovanie, keramika,  drôtovanie.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Ateliér v prírode 2015
Projekt Ateliér v prírode - výtvarný plenér sa uskutočnil v dňoch 7.8. - 9.8.2015 v prekrásnom prostredí Chočských vrchov. Tak, ako po minulé roky, zorganizovalo Liptovské kultúrne stredisko trojdňový výtvarný plenér pod odborným vedením lektorov  Mgr. art. Róberta Močiliaka a PaedDr. Andrei Močiliakovej, kde si výtvarníci klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku vyskúšali grafické techniky linorytu a suchej ihly, ako aj základy počítačovej grafiky. Ako hlavný inšpiračný zdroj im slúžili prírodné scenérie okolia Hút a mlyny v Oblazoch v Kvačianskej doline.  Výtvarný posun krajinných scenérií a prírodných detailov bol podľa zadania obsahovo posunutý  hlavne v  špecifickosti daných výtvarných techník s  precítením miesta - krajiny. Vo večerných hodinách lektori hodnotili  vytvorené diela  a formou teoretických prednášok dopĺňali výtvarníkom vedomosti v oblasti techniky linorytu, suchej ihly a počítačovej grafiky, experimentálnej grafiky, dejín umenia,  kompozície obrazu, zlatého rezu, farby, svetla v krajine.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Tancovanie pod Kriváňom 2015
Tlačová správa
Tancovanie pod Kriváňom 2015


Záujem o tradičnú kultúru  v ostatných rokoch naberá na intenzite. Tanečné domy, školy ľudového tanca a hudby, móda inšpirovaná tradičným odevom, to všetko je dnes „IN“. A my sme tomu veľmi radi, pretože veríme, že sme k tomu malou kvapkou prispeli aj vďaka Tancovaniu pod Kriváňom.

Pred 6. rokmi Liptovské kultúrne stredisko  v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK začalo organizovať celoslovenský tanečný tábor ľudového tanca  Tancovanie pod Kriváňom. Našim cieľom bolo ponúknuť záujemcom a nadšencom ľudového tanca priestor, kde sa spája  výučba ľudových tancov v tanečných dielňach s používaním naučených motívov, väzieb a pravidiel tanca vo voľných zábavách. Našim cieľom bolo poskytnúť účastníkom hlbšie vedomosti o jednotlivých typoch tancov, nie len o ich rýchlokurz. Od roku 2010 sa rady našich členov úspešne rozrastajú a naše podujatie inšpiruje ďalších nadšencov pri organizovaní podobných akcií.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Folklórny festival Východná 2015

Folklórny festival Východná 2015
61. ročník

Folklórny festival Východná, najstarší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou je vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku. Je to prehliadka celoročnej práce folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov muzikantov a tanečníkov. Na 61. ročníku sa predstaví okolo 2500 účinkujúcich, medzi nimi  aj víťazi celoštátnych súťažných prehliadok, domáce kolektívy a sólisti, ale aj zahraničné súbory z Argentíny, Turecka Srbska a Estónska. Zaspomína sa na významné osobnosti, v tomto roku okrem iných aj na režiséra Martina Ťapáka. Návštevníci budú mať jedinečnú možnosť vzhliadnuť úspešný muzikál nitrianskeho DAB Tisícročná včela, ktorý tohtoročný festival otvára a  v prostredí amfiteátra zažiť jeho mimoriadnu atmosféru. Organizátori festivalu a autori tento rok pripravili viac ako 50 programov - výpravné na veľkej scéne amfiteátra, komornejšie na malej scéne, tanečné, hudobné i rozprávačské vystúpenia a veľa sprievodných programov ako sú výstavy, ochutnávky tradičnej kuchyne a pre divákov aj voľnú zábavu. Veľmi  významná a návštevníkmi vítaná je účasť ľudových remeselníkov a výrobcov.
Za posledných 8 rokov je návštevníkmi veľmi oceňovanou súčasťou festivalu ponuka interaktívnych a zážitkových programov, akými sú tanečné, hudobné a spevácke  workshopy, remeselné tvorivé dielne a tiež programy pre deti v Košiariku, kde sú pre ne pripravené zábavné hry, maľovanie, čítanie ľudových rozprávok či školička tanca.
Novinkou tohto ročníka je Etnodom, v ktorom budú prebiehať etnologické prednášky, odborné diskusie a projekcie filmov  s etnologickou problematikou.
Podrobnejšie informácie o Festivale nájdete na http://www.festivalvychodna.sk

 
Tlačová správa - Filmový večer Ľubora Patscha 2015

Filmový večer Ľubora Patscha
Dňa 25. 6. 2015 sa o 17:00 hod. v klubovni LKS (NKP Čierny orol) uskutoční filmový večer liptovského filmára Ľubora Patscha.  Ľubor Patsch sa venuje filmovej tvorbe od roku 1985, prevažne dokumentárnemu filmu a publicistike. Je autorom mnohých filmov patriacich do zlatého fondu slovenskej amatérskej filmovej tvorby. Jeho filmografia obsahuje viac ako 400 dokumentárnych a reportážnych filmov, za ktoré získal významné domáce i zahraničné ocenenia.
V roku 1992 vznikol klub Art štúdio v Liptovskom Hrádku, ktorého je spoluzakladateľom, od roku 1997 postupne inicioval vznik 3 lokálnych TV štúdií (Pribylina, Liptovská Porúbka, Važec), ako aj  internetovú TV Liptovský Hrádok. Doposiaľ vytvoril asi 2 200 TV reportáží a množstvo záznamov udalostí v regióne Liptov. V roku 1997 bol spoluzakladateľom celoštátnej súťaže neprofesionálnych filmov s medzinárodnou účasťou v Liptovskom Hrádku.
Osobnosť Ľubora Patscha  si chceme pripomenúť filmovým večerom, ktorý sa uskutoční pri príležitosti významného životného jubilea tohto umelca.

Za Liptovské kultúrne stredisko všetkých srdečne pozýva

Mgr. Petr Turoň
odborný metodik pre neprofesionálny film a fotografiu
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.:00421-44-5522981,
Mob.:00421-905-832950,
www.lks.sk, Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 

 


 

 
Tlačová správa - úspech liptovských neprofesionálnych výtvarníkov na VÝTVARNOM SPEKTRE v Turzovke 2015

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015 -  krajská súťažná postupová výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA LIPTOVSKEJ NEPROFESIONÁLNEJ VÝTVARNEJ SCÉNY


VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015 – krajská súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby má už tradične svoje miesto v kalendári kultúrnych aktivít Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci a stala sa jedným z najkrajších a najočakávanejších podujatí výtvarníkov z celého Žilinského kraja. Výtvarníci z regiónov Horného Považia, Turca, Liptova, Oravy a Kysúc  opäť prijali pozvanie na prezentáciu svojich najnovších diel a to  dňa 12. júna 2015, kde sa ich stretli na slávnostnej vernisáži v Dome kultúry R. Jašíka v Turzovke.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Rázusovie Vrbica 2015 po

XXI. ročník Rázusovie Vrbice v Liptovskom Mikuláši
v rámci roku Ľudovíta Štúra v Žilinskom kraji
pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia

Recitačná a literárna prehliadka RÁZUSOVIE VRBICA minulý rok úspešne dovŕšila 20-ročnú históriu a organizátori veria a sú presvedčení, že bude rovnako úspešne pokračovať aj naďalej.
Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom podujatia je Liptovské kultúrne stredisko a odborným garantom literárnej súťaže je Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, obe kultúrne inštitúcie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a podujatie organizujú s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Rázusovie Vrbica 2015

XXI. ročník Rázusovie Vrbice v Liptovskom Mikuláši
5. júna 2015

Recitačná a literárna prehliadka RÁZUSOVIE VRBICA v Liptovskom Mikuláši minulý rok úspešne dovŕšila 20 ročnú históriu a sme presvedčení, že bude rovnako úspešne pokračovať aj naďalej.
Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom podujatia je Liptovské kultúrne stredisko a odborným garantom literárnej súťaže je Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, obe kultúrne inštitúcie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  a podujatie organizujú s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Dve z nás 2015

Dve z nás - nesie názov výstava obrazov dvoch členiek Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku Jany Ťahúnovej a Aleny Fiačanovej.
Obe výtvarníčky navštevujú Klub výtvarníkov, ktorý sa už dostal do povedomia verejnosti, od samého jeho vzniku. Tomu svedčí aj množstvo diel, ktoré stihli v rámci svojej krásnej záľuby vytvoriť, diel, kde je vďaka odbornému vedeniu lektorom Klubu Mgr. art. Róbertom Močiliakom viditeľný umelecký posun.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Fotografický plenér 2015

V dňoch 5. 6.– 7.6.2015 sa v Liptovskom Jáne uskutoční fotografický plenér, ktorý organizuje Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti žilinského samosprávneho kraja.
Cieľom vzdelávania je podpora kvality amatérskej fotografie na Liptove. Plenér nadviaže na minuloročné vzdelávanie fotografov, kde sa venovali foteniu architektúry liptovského regiónu a v tomto roku bude zameraný na reportážnu fotografiu. Výsledky fotografických prác z plenéru budú vystavené na výstave Fototrojlístok 2015.
Amatérskych fotografov  bude školiť profesionálny fotograf Pavol Breier, odborník v oblasti reportážnej fotografie. Záujemci majú možnosť  prihlásiť sa na adrese Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.


Mgr. Petr Turoň
odborný metodik pre neprofesionálny film a fotografiu
-------------------------------------------------
Liptovské kultúrne stredisko (LKS)
Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.:00421-44-5522981,
Mob.:00421-905-832950,
www.lks.sk, Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 

 
Tlačová správa - Tancovanie pod Kriváňom 2015

Tancovanie pod Kriváňom - 6. ročník jedinečného tanečného tábora ľudového tanca

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Východná pripravuje opäť po roku jedinečný tanečný tábor ľudového tanca.
6. ročník tábora sa bude konať od 22.- 26. júla v amfiteátri vo Východnej. V tábore sa vyučuje v dvoch tanečných blokoch - doobednom a poobednom, pod vedením už táborom preverených, lektorov a muzikantov, ktorými sú  Marianna Svoreňová, Simona Diskaszová, Stanislav Marišler, Vlado Michalko a výborná neúnavná kapela pod vedením Michala Pagáča.
Večery patria ľudovým zábavám, kde si táborujúci môžu preveriť svoje improvizačné schopnosti. Ale tanečný tábor nie je len o tancovaní.  Priestor dostanú aj  rôzne súťaže - vedomostný kvíz na ľudovú nôtu, nepredvídateľná nočná hra, “hlasohry”, sledovanie archívnych filmov ai.
Neváhajte a pripojte sa k nám a strávte leto aktívne vo vynikajúcej rodinnej atmosfére tanečného tábora v krásnom prostredí obce Východná.

Podujatie pripravujeme s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja

Ing. Michaela Košová
metodik LKS pre tanec a folklór

 


 

 
Tlačová správa - Štúrov Zvolen 2015 regionálna

V Centre voľného času na Nábreží Dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši dňa 6. mája 2015 sa konala regionálna súťaž v rétorike 29. ročník Štúrov Zvolen, ktorú vyhlasovateľ súťaže Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravil v spolupráci s centrom voľného času. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Roka Ľudovíta Štúra v Žilinskom kraji, čo sa náležite odrazilo aj v úvodnom príhovore metodičky dr. Evy Štofčíkovej, ktorá sa takto prihovorila prítomným žiakom a učiteľom. V tomto roku si pripomíname 200. výročie od narodenia Ľudovíta Štúra, veľkej osobnosti slovenského národa. Je viac ako prirodzené, že práve na tejto súťaži, sa musím pozastaviť pri tejto osobnosti, ktorej meno nesie súťaž v rétorike. Pokúsim sa v krátkom zamyslení obrátiť váš zrak na neľahkú dobu, v ktorej žil a porovnať jeho životné postoje so životnými postojmi našich súčasníkov. Pokúsim sa spolu s vami nájsť jeho odkaz.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Šaffova ostroha a Nositelia tradícií 2015

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch, praskal 3. mája vo švíkoch.
Dôvodom bola vysoká koncentrácia spevákov, hudobníkov, tanečníkov a priaznivcov folklórneho umenia. Rázovitá obec s hlbokými folklórnymi koreňmi, hostila hneď dve  folklórne podujatia, ktoré spoločne spojili miesto, dátum aj čas, aby ukázali širokej verejnosti rozmanitosť tradičnej  tanečnej kultúry Liptova a Žilinského kraja. Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľkej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Liptovské Sliače pripravili súťažné prehliadky Nositelia tradícií a Šaffova ostroha.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Filmársky plenér

V dňoch 15. 5.– 17.5.2015 sa v Liptovskom Jáne uskutoční filmársky plenér. Zámerom tohto vzdelávacieho projektu je podpora amatérskeho filmu nielen na Liptove a v Žilinskom kraji, ale aj možnosť pre pracovné a konfrontačné stretnutie amatérskych filmárov z celého Slovenska. Lektorom bude Mgr. Tomáš Hučko ArtD. odborný asistent Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v oblasti dramaturgie vo filme.

Amatérski filmári sa prostredníctvom vzdelávania dozvedia o význame filmového diela, výbere témy, námetu, príprave scenára,  ako aj o  samotnom dramaturgickom procese tvorby, kompozícii, voľbe zámeru zodpovedajúcej  optiky. Okrem zlepšenia odborných schopností filmárov je jeho cieľom  aj podpora novej filmovej tvorby neprofesionálnych filmárov.

 

Mgr. Petr Turoň
odborný metodik pre neprofesionálny film a fotografiu
-------------------------------------------------
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.:00421-44-5522981,
Mob.:00421-905-832950,
www.lks.sk, Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 
Tlačová správa - AMFO 2015

Amfo 2015 - regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografie.

Od 21. 4.– 22.5.2015 v klubovni Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš prebieha výstava nadväzujúca na regionálnu súťaž amatérskej fotografie Amfo 2015, na ktorej  môžete vidieť 62 fotografií od 24 autorov z regiónu Liptov.

Vernisáž sa uskutočnila dňa 5. mája 2015 o 17:00 hod. Predchádzal jej rozborový seminár, na ktorom mohli účastníci súťaže konzultovať svoje fotografie s členmi odbornej poroty Mgr. Martinom  Môcikom a Mgr. Miroslavom Zaťkom. Odborná porota v tomto zložení doplnená o pán Petra Haasa sa zišla dňa 21.4.2015 a vyberala zo 148 prihlásených fotografií od  24 autorov. Do krajského kola v Žiline postúpilo 56 fotografií
od 17 autorov.

Výstava je prístupná v pondelok až piatok 8:00 - 15:00 hod. Po telefonickom dohovore je možné ju navštíviť aj mimo tieto hodiny.

 


Mgr. Petr Turoň
odborný metodik pre neprofesionálny film a fotografiu
-------------------------------------------------
Liptovské kultúrne stredisko (LKS)
Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.:00421-44-5522981,
Mob.:00421-905-832950,
www.lks.sk, Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
 

 
Tlačová správa - výstava Z tvorby v Žiline 2015

Výstava členov klubu neprofesionálnych výtvarníkov vo foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku sa v týchto dňoch predstavuje so svojou tvorbou vo výstavných priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Dovädna 47 obrazov od 28 výtvarníkov  tu prezentuje najnovšiu tvorbu Klubu neprofesionálnych výtvarníkov, ktorý v tomto roku oslávi 5. výročie fungovania klubu.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Belopotockého Mikuláš 2015 po

Tlačová správa o krajskej postupovej prehliadke amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých 41. ročníka Belopotockého Mikuláš 16. - 19. apríla 2015 v Liptovskom Mikuláši

41. ročník BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ, krajská postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých, v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši má za sebou štyri dni súťažného divadelného maratónu, na ktorom sa konfrontovalo 11 amatérskych divadelných súborov. Divadelné súbory postúpili z regionálnych súťaží - z regiónov Turiec, Orava, Kysuce, Horné Považie a z Liptova. Súťažné divadelné inscenácie hodnotila odborná porota v zložení predseda Mgr. Alžbeta Verešpejová PhD., členovia Mgr. Dária Fojtíková Fehérová PhD. a MgA. Ján Fakla.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Belopotockého Mikuláš 2015

Už o niekoľko dní do mesta Liptovský Mikuláš zavítajú ochotníci na 41. ročník BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ. Do kolísky ochotníckeho divadla a rodiska významného dejateľa Gašpara Fejérpataky Belopotockého prídu amatérske divadelné súbory, ktoré postúpili v Žilinskom samosprávnom kraji do krajskej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých a divadla mladých.
Dosky javiska v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši budú patriť ochotníckym umelcom 11-tich divadelných súborov, ktoré sa budú súťažne konfrontovať v dvoch súťažných kategóriách od štvrtka do nedele v dňoch od 16. do 19. apríla 2015.
V kategórii divadla dospelých postúpili súbory - z regionálnej súťaže v Turci Divadelný súbor PIŠINGER z Bystričky a Divadelný súbor pri OÚ a MO MS v Belej-Duliciach, z Liptova Divadlo HUBOVÁ a Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea, z Kysúc Ochotnícky  súbor DRIAK zo Zborova nad  Bystricou, celkove 5 divadelných kolektívov.
V kategórii divadla mladých postúpili súbory z regionálnej súťaže z Horného Považia Divadlo mladých VEĽKÉ KOCKY  a miniatúrny súbor M²+ P zo Žiliny, z Turca Detský divadelný súbor KAMARÁT z Martina, z Liptova Neprofesionálny divadelný súbor ATAK 9 z Dovalova a Divadelný súbor FIREBALL ZUŠ Ľ. Fullu z Ružomberka a z regionálnej súťaže na Orave Divadelný súbor TOUCH zo Zákamenného, celkove 6 súborov.

Celý článok...
 
Tlačová správa - CINEAMA 2015

V sobotu 11.4.2015 o 8,30 hod. v priestoroch klubovne Liptovského kultúrneho strediska sa uskutočnill už 48. ročník neprofesionálneho filmu v Liptove pod názvom CINEAMA 2015. Opäť po roku sa stretli filmári zo Žilinského kraja  a predstavili svoje filmové novinky širokej verejnosti a skúsenej porote. Filmy posudzovala odborná porota v zložení: Ing. Ladislav Záhradník (Liptovský Mikuláš),  Mgr. art. Jana Rengevičová (Liptovský Mikuláš) a Mgr. Michal Vrbňák (Bratislava).
Tento rok sa do súťaže prihlásilo 18 autorov s 29 filmami. Do súťaže sa zapojili  regióny Kysuce Turiec a Liptov. Súťažnú prehliadku pripravilo Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Nicolausfilmom Liptovský Mikuláš.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Skupina B – dokument
Cena  - TAJOMSTVÁ PROSIECKEHO PODZEMIA, Andrej Galica, Liptovský Mikuláš

Skupina B – hraný film
Čestné uznanie s postupom na celoštátnu súťaž - MACO MLIEČ, Barbora Sopoligová, Martin

Skupina C – dokument
1. cena  - SÚBOJ S ČASOM, Milan Ohurniak, Liptovský Mikuláš
2. cena  - KONEČNÁ DIAGNÓZA...?, Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok
3. cena  - JAKOB EIBEN, KOVÁČ Z MEDZEVA, Ján Kuska, Liptovský Mikuláš
Čestné uznanie s postupom na celoštátnu súťaž - ŠTEFÁNIČKA, Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok
Čestné uznanie s postupom na celoštátnu súťaž - SEM SA TEŠ, Pavol Piroha, Kysucké Nové Mesto
Čestné uznanie s postupom na celoštátnu súťaž - TURIEC POHĽADMI MAJSTRA PLACHÉHO, Peter Blizniak, Martin 

Skupina C – reportáž
1. cena  - V TURECKEJ POD KRÍŽNOU, Ján Kuska, Ľuboš Trizna, Liptovský Mikuláš
2. cena  - ORLOJ V HYBIACH, Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok
3. cena  - KÓTY 728, 729, Miroslav Ciglian, Bobrovec

Skupina C – animovaný film
Cena  - KRAJ HRAČIEK, Samuel Žiaran, Liptovský Mikuláš
Čestné uznanie s postupom na celoštátnu súťaž - 3 ANIMÁKY, Anton Šoukal, Martin
 

Skupina C – videoklip
Cena  - HAPPY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Ľuboš Trizna, Ľubomír Nikoli, Liptovský Mikuláš
Čestné uznanie s postupom na celoštátnu súťaž - VYLETEL VTÁK, Anton Šoukal, Martin
 

Skupina C – hraný film
Cena  - ZAČIATOČNÍCI, Samuel Žiaran, Liptovský Mikuláš
 

Skupina C – minútový film
Čestné uznanie s postupom na celoštátnu súťaž - MÁTE ČAS? II., Michal Koliba, Martin

 

Mgr. Petr Turoň
odborný metodik pre neprofesionálny film a fotografiu

 
Tlačová správa - Jarný salón 2015

Vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska sme dňa 8.3.2015 otvorili v poradí už 26. ročník regionálnej súťažnej postupovej výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia liptovského regiónu „Jarný salón“, ktorý už tradične patrí k najočakávanejším podujatiam neprofesionálneho výtvarníctva v našom regióne.
Liptovskí výtvarníci tu dostávajú priestor k prezentácii svojej najnovšej tvorby a s potešením môžeme konštatovať, že oslovuje čoraz viac tvorcov z radov študentov, dôchodcov, či ľudí, ktorí popri svojej profesionálnej dráhe v sebe objavili aj nezanedbateľný výtvarný talent.
Sme im nesmierne povďační, že dokážu a sú ochotní prezentovať svoje diela pred verejnosťou a prostredníctvom nich aj svoje vnútorné prežitky a postoje, svoje videnie sveta.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Rodinné video 2015 po

Rodinné video 2015
XVIII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov

V dňoch 27. - 28. februára 2015 sa v Liptovskom Hrádku uskutočnil XVIII. ročník medzinárodnej súťaže neprofesionálnych filmov Rodinné video. V súťažnej projekcii sa predstavilo 32 filmov od 25 autorov zo Slovenska, Nemecka a Českej republiky. Táto súťaž je na Slovensku jedinečná.
Na krásnom stretnutí zástupcov filmárov aj širokej verejnosti boli  premietané zaujímavé filmy začínajúcich filmárov, ale aj tých, ktorých kvalita sa už blíži profesionalite. Pre všetkých bolo toto filmárske stretnutie nielen príjemným strávením sobotňajšieho dňa, ale najmä možnosťou zistiť, ako filmovať kvalitné videá o svojich deťoch a ďalších rodinných príslušníkoch. Medzinárodná porota v zložení Maksym Melnyk – Ukrajina, Ladislav Františ – Česká republika a Ladislav Zahradník – Slovensko ocenila nasledujúce filmy:

1. kategória  - rodinný film
1.cena  MÔJ VRABČACÍ ŽIVOT, Milan Leng a Zuzana Lengová, Breznička
2. cena  DEDEČEK, Arnošt Lukeš, Otrokovice
3. cena  KDE BŮH HOSPODAŘÍ, Jan Křivý, Žatčany
čestné uznanie    ŠUPÁK,  Vladislav Františ, Kroměříž

2. kategória – film  o rodine
1. cena  SUCHÝ DŮL Č.1, ŠOLCOVNA,  Miroslav Šolc, Police nad Metují
2. cena  C.J.G.2013, Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok
3. cena  JAK SE HLADÍ RYBY, Petr Chmela, Přerov

3. kategória – medailón
1. cena  MARINA, Petr Baran, Brno
2. cena  ČALAMACHA, Ján Kuska, Liptovský Mikuláš
3. cena  NA JEDNEJ NOHE, Pavol Kocan, Cabov
Čestné uznanie TO BYL MŮJ TÁTA, Jan Křivý, Žatčany
      
4. kategória – Slide show
cena  neudelená    
      
5. kategória - videoklip
1. cena  ZVLÁŠTNÍ ZNAMENÍ, Jan Vačlena, Hradec Králové
2. cena  NIEČO AKO NÁDEJ, Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok
3. cena  BLONDÝNA, Petr Chmela, Přerov
    
Cena primátora Liptovského Hrádku
ODKAZ TÓNA DOBEŠA, Milan Ohurniak, Liptovský Mikuláš

Cena diváka
MARÍNA, Petr Baran, Brno

Celý článok...
 
Tlačová správa - Rodinné video 2015

Rodinné video 2015
XVIII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov


27. - 28. februára 2015 sa v Liptovskom Hrádku uskutoční XVIII. ročník medzinárodnej súťaže neprofesionálnych filmov Rodinné video. V súťažnej projekcii sa predstaví 32 filmov od 25 autorov zo Slovenska, Nemecka a Českej republiky. Zastúpené sú tieto tematické kategórie: RODINNÝ FILM,  FILM O RODINE, MEDAILÓN,  SLIDE SHOW, VIDEOKLIP.
Návštevníci uvidia  filmy z rodinného prostredia, prírody, filmy na zamyslenie, veselé i smutnejšie, zobrazujúce všetko, čo prináša život.
Súťaž organizačne zabezpečuje  Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, mesto Liptovský Hrádok a ART ŠTÚDIO  Liptovský Hrádok.

Pozývame všetkých návštevníkov Liptova, filmárov a priaznivcov filmu na zaujímavé filmové projekcie v piatok 27. februára od 16:30 a sobotu 28. februára od 8.30 hod. do estrádnej sály Domu kultúry v Liptovskom Hrádku.

 
 

Viac informácií:
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája č.28/196
031 01 Liptovský Mikuláš 1
Mgr. Petr Turoň
tel. 044/ 55 22 981
fax 044/ 55 22 981
e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
www.lks.sk

 
Tlačová správa - Fotografický dizajn 2015

V dňoch 29.1.– 26.2.2015 v klubovni Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš prebieha výstava študentov ŠÚV Ružomberok. Vystavuje 27 fotografov so 63 fotografiami. Výstava je venovaná 10. výročiu založenia odboru fotografie na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku.
Vernisáž sa uskutočnila dňa 29.1. 2015 o 16:00 hod. Výstava je prístupná v pondelok až piatok 8:00 - 15:00 hod. Po telefonickom dohovore je možné výstavu navštíviť aj mimo uvedené hodiny.

Vystavujúci autori:
Barbora Pisarčíková, Lukáš Lukáček, Monika Mičíková, Matúš Malovec, Veronika Jurčíková, Kristína Bulaková, Anna Kmeťová, Bonislava Holešová, Alžbeta Gašpieriková, Katarína Sikelová, Michaela Obšitošová, Barbora Vyšnarová, Simona Lomnická, Matej Hlbočan, Katarína Kučová, Barbora Lakotová, Jakub Gallo, Adam Kubovčík, Mária Polčicová, Lenka Durajová, Lenka Furindová, Zuzana Priečková, Barbora Suchalová, Daniel Gavenda, Anna Beňová, Dominika Goralská, Michaela Pavelková.

Celý článok...
 
Tlačová správa - 8. batôžkový Paples 2015

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš organizuje už ôsmy rok mimoriadne úspešný tradične netradičný ples pre priaznivcov folklóru a uvoľnenej zábavy s názvom PAPLES.
Paples obsahuje všetky dôležité náležitosti ako každý iný poriadny ples. Predtancovanie, otvorenie plesu,  tombolu aj zaujímavý program. Všetko je však pripravené a prezentované s nadhľadom, ľahkosťou, humorom, s folklórnym nábojom a  s nulovou dávkou škrobenosti.
Na náš Paples nepotrebujete žiadne róby a fraky, len to v čom sa dobre cítite doplníte o krojovú súčiastku alebo vymeníte bežný odev za komplet krojovaný.
Do tanca hrajú liptovskí muzikanti, vedomosti z ľudových tancov každoročne rozširujeme v škole tanca a spievajú všetci prítomní vždy na plné hrdlá.
Vstupným na Paples je batôžtek plný dobrôt, niečo tekuté na zapíjanie a aj voľačo do tomboly.
Rezerváciu miest, ktoré sa veľmi rýchlo plnia, je potrebné urobiť v Liptovskom kultúrnom
stredisku.
Paplesať budeme 14.2.2015 od 19:00 vo veľkej sále Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši.

Ing. Michaela Košová
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
www.lks.sk
0905 832 950, 044/ 55 229 81

 

 
III. adventný koncert 2014

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK spolu s mestom Liptovský Mikuláš pripravilo na tretiu adventnú nedeľu 14. 12. 2014 ďalší z koncertov, ktorý tradične dotvára vianočnú atmosféru v meste.
Koncert s názvom Putovanie panny Márie, v podaní folklórnej skupiny Sliačanka z Liptovských Sliačov, prilákal na Nádvorie NKP Čierny orol viac ako 100 návštevníkov.  Ľudová vianočná spevohra z Liptovských Sliačov je v regióne Liptov jedinečným dielom, ktoré spracováva cestu Márie a jej príbeh.
Sviatočnú atmosféru na nádvorí dotvárali remeselníci s tradičnými výrobkami a voňavou medovinou.

Adventný koncert, ktorý pripravuje Liptovské kultúrne stredisko je už tradične na ľudovú nôtu a v spojení s remeselníkmi vytvára jedinečnú atmosféru, ktorá každoročne napriek chladnému počasiu, priláka množstvo Mikulášanov a teší sa veľkej obľube. Veríme, že to tak ostane aj v nadchádzajúcom roku.

Ing. Michaela Košová
Liptovské kultúrne stredisko
Liptovský Mikuláš

 
Tlačová správa - Western po slovensky 2014

V dňoch 10. 12. 2014 – 23. 1. 2015 v klubovni Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš prebieha výstava Jany Rengevič WESTERN PO SLOVENSKY. Na výstave môžete vidieť veľkoformátové fotografie z prostredia výletov na koňoch po slovenskej krajine, najmä Veľkej Fatre. Výstave dodáva atraktívnosť a jedinečnosť černobiele prevedenie fotografií, monotematické zameranie aj ich veľký formát. Návštevníci môžu vidieť aj niektoré artefakty z takýchto výletov, ako napríklad konské sedlo.

Vernisáž sa uskutočnila dňa 10. decembra 2014 vo westernovom štýle. Výstava je prístupná v pondelok  až piatok 8:00 - 15:00 hod. Po telefonickom dohovore je možné ju navštíviť aj mimo tieto hodiny.

Viac informácií:
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája č.28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
Mgr. Petr Turoň
tel. 044/ 55 22 389

 

Mgr. art. Janu Rengevičovú (Kuskovú) poznáme hlavne ako autorku filmov. Na výstave, ktorú nazvala Western po Slovensky, nám autorka predstavuje svoju fotografickú tvorbu. Z vystavených diel na nás dýchne svet, ktorý poznáme z filmov. Vzťah človeka ku zvieraťu, vzťah zvieraťa ku krajine a všetkého navzájom. Slovenská krajina sa nám v kontexte koní, jazdcov a rekvizít stáva exotickou, trocha zvláštnou ale známou. Pozorný divák si určite všimne zaujímavý uhol záberu, ktorý je spôsobený tým, že autorka fotografuje situácie z koňa, teda z určitej výšky. Kompozície sa stávajú autentickejšími, presvedčivejšími, ale aj nevšednými. Obsahovým rámcom sa autorke stáva osobný zážitok z niekoľkodňového prechodu pohorím Veľkej Fatry na koňoch so svojimi priateľmi. Jej fotografie sa ale nestávajú len záznamom situácií, ale priestorom pre monumentálnu autorskú výpoveď. Zámerne pracuje s kompozíciou celku a detailu, výškou horizontu krajiny, svetlom a tieňom, siluetou. Niektoré zábery pôsobia dojmom, že sú štylizované, alebo sa stávajú zmrazenými filmovými situáciami, iné sú čisto poetické. Všetky však svedčia o citlivom oku autorky a o jej snahe ponúknuť divákovi nevšedný ľudský, ale hlavne umelecký zážitok. Extrakt tvarov, svetla a nálad.
To, že autorka vedome pretransformovala farbu fotografií do čiernobieleho modu s obrovským množstvom šedých tónov, jej pomohlo spolu s formátom vytlačených fotografií dosiahnuť monumentalitu krajiny a témy. Dosiahla, čo chcela. Rozozvučala strunu v človeku a priniesla živý pohľad na život a fotografiu.

doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.

 
Tlačová správa - MaOAD 2014

Rečnícke umenie má aj v dnešnej dobe svoje opodstatnenie. Stále viac a viac sa stáva súčasťou mnohých povolaní, a tak je veľmi potrebné ho rozširovať aj medzi mladými ľuďmi.
Rétorika bola v stredoveku tretie zo siedmich slobodných umení. Vznikla v starovekom Grécku. V tomto čase to bola súčasť stredného vyššieho vzdelania a často od prejavu závisel úspech študentov. Rétoriku vyučovali rétori - učitelia rétoriky. Najvýznamnejší rétori boli grécki filozofi ako napríklad Demostenes, Gorgias z Leontín, Sokrates a jeho žiak Platón. Aristoteles ako najvýznamnejší rečník. Napísal diela Rétorika a Poetika. Tézy z týchto diel tvoria základ i pre súčasnú rétoriku.
A rétorika žije svojím životom aj v 21. storočí. Dôkazom sú aj rôzne súťaže v tomto umení. Vo štvrtok 23. októbra 2014 sa v Makovického dome v Žiline stretli mladí rečníci na 12. ročníku krajskej súťaže pod názvom Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka. Vyhlasovateľ súťaže Žilinský samosprávny kraj a organizátor Krajské kultúrne stredisko v Žiline spolu s partnermi OZ Zdravá spoločnosť a Spoločnosť A. Dubčeka sa takýmto spôsobom snažia priblížiť osobnosť a dielo A. Dubčeka mladým ľuďom. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách. V prvej boli žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a v druhej súťažili stredoškoláci. Doma si pripravili rečnícky prejav na jednu zo siedmich tém, ktoré sa každoročne menia a sú súčasťou propozícií súťaže. Súťažilo 13 súťažiacich zo Žilinského kraja. Hodnotila ich odborná porota v zložení Vincent Tkáč, Oľga Lenková a Milan Matušinský. Porotcovia pozorne počúvali pripravené prejavy a hodnotili nielen dodržiavanie zásad rétoriky, ale aj obsah prejavu, kompozíciu či celkový dojem rečníka. Ocenili pohotovosť a pripravenosť súťažiacich. Predseda poroty Vincent Tkáč, ktorý sa rétorike systematicky venuje už dlhé roky, ocenil aj aktuálnosť textov. Súťažiaci veľmi dobre zvládli aj využívanie prozodického systému vo svojich vystúpeniach.

Nakoniec porota vyhlásila výsledky súťaže. V prvej kategórii zvíťazila Žofia Kráľová zo ZŠ M. Rázusovej – Martákovej v Liptovskom Mikuláši, na druhom mieste sa umiestnila Antónia Vieriková zo ZŠ v Liptovskej Osade, tretí skončil Tomáš Tolnaj zo ZUŠ v Kysuckom Novom Meste a čestné uznanie si odniesla Stanka Supuková zo ZŠ A. Dubčeka v Martine.
V druhej kategórii zvíťazila Dominika Chrastová zo ZUŠ v Kysuckom Novom Meste, na druhom mieste skončil Šimon Graňák z Gymnázia J. Lettricha v Martine, tretia bola Dominika Mária Ďuranová zo Spojenej školy internátnej v Žiline a čestné uznanie udelila porota Samuelovi Rusnákovi z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši.
Na celoslovenskom kole súťaže v rečníckych prejavoch Mládež a odkaz A. Dubčeka v Bratislave bude Žilinský kraj reprezentovať Žofia Kráľová a Dominika Chrastová. Oceneným rečníkom poblahoželala a všetkým zúčastneným sa poďakovala aj riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline, PhDr. Soňa Řeháková.

Jaroslava Koníčková
ZŠ s MŠ Liptovská Osada
prevzatý zdroj: Liptovská Osada 25. októbra (SkolskyServis.sk)

 
Tlačová správa - Výtvarné technologické postupy materiálov priestorovej tvorby - papierový objekt 2014

Dňa 6.12.2014 sa v remeselných dielňach Liptovského kultúrneho strediska, ktoré sídlia v priestoroch   Obvodného úradu na Námestí osloboditeľov, uskutočnila posledná aktivita zo série remeselno-výtvarných dielní projektu „Výtvarné technologické postupy materiálov priestorovej tvorby“  – papierový objekt. Tvorivé remeselné dielne sledujú bližšie oboznámenie záujemcov so základmi nových výtvarných postupov a technológií z oblasti výtvarnej kultúry a umeleckého remesla.
Projekt bol určený  pre amatérskych umelcov z radov žiakov, mládeže, učiteľov a pedagógov školských a mimoškolských  zariadení, pre udržiavanie  znalostí výtvarno-technologických postupov materiálov.
Projekt „Výtvarné technologické postupy materiálov priestorovej tvorby“ bol koncipovaný ako cyklické sobotné tvorivé dielne  pod vedením odborných lektorov z radov profesionálnych výtvarníkov a umelcov. V priebehu celého roka sa záujemcovia mohli priebežne zúčastniť jednotlivých aktivít projektu.
V septembri sa pod vedením odbornej lektorky Mgr. Oľgy Dzúrovej uskutočnili remeselné dielne, ktorých cieľom bolo vytvoriť textilný obraz - tapisériu, objekt s využitím skúseností v technike mokrého plstenia vlny z predošlých remeselných dielní.
V mesiaci október výtvarníci pracovali s hlinou, kde sa pod vedením Mgr. art. Róberta Močiliaka  oboznámili so základmi práce s hlinou a vytvorili sochu a reliéf.
Taktiež pod vedením Mgr. art. Róberta Močiliaka sa v novembri tohto roka uskutočnili  remeselné dielne „Drevený objekt“, kde sa výtvarníci oboznámili  so zásadami výtvarného využitia dreva sledované v kráse tvaru, spracovaní, estetickej úprave. Najnáročnejšia na všetky požiadavky umeleckej techniky bola plastická rezba, reliéfová rezba, rezba do povrchu dreva.
Linoryt a drevorezba - grafické techniky rytia do linolea a dreva, pod vedením toho istého lektora, boli témou novembrových remeselných dielní. Linoryt a drevorezba sú najdostupnejšie tlačiarenské techniky. Vyznačujú sa maximálnym svetelným kontrastom čiernych a bielych plôch, jasnosťou tvarov a jednoznačnosťou výtvarnej reči.
Poslednou, už spomínanou aktivitou,  bol „Papierový objekt“ , ktorý uzavrel tohtoročný cyklus  sobotných výtvarno-remeselných tvorivých stretnutí.
Papierový objekt, kašírovanie, reliéf, rôzne papierové hmoty boli témou tejto zaujímavej výtvarnej techniky. Výtvarné posuny spracovania papiera cez  jeho priestorové stvárňovanie s využitím všetkých výrazových prostriedkov, vrstvením, kašírovaním, ktorými výtvarníci docielili radu zaujímavých diel. Lektorom bol Mgr. art. Róbert Močiliak.
Veríme, že v budúcom roku Ministerstvo kultúry a Žilinský samosprávny kraj opäť finančne podporia aj takéto projekty Liptovského kultúrneho strediska, ktoré sa už tradične tešia záujmu liptovských výtvarníkov a tak obohacujú kultúrne dianie v našom regióne.

Beata Kuviková
odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950


 


 

 
Tlačová správa - Šaliansky Maťko 2014

Obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej ľudovej povesti v okrese Liptovský Mikuláš vyhlasuje Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 22. ročník súťaže sa uskutočnil 4. decembra 2014 v priestoroch a v spolupráci s Centrom voľného času na Nábreží Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Do súťaže bolo prihlásených 30 žiakov zo základných škôl z okresu L. Mikuláš a súťažilo sa v troch kategóriach.   
Odborná porota rozhodla o udelení diplomov  za umiestnenie nasledovne v I. kategórii: 1. miesto Petronela Perúnová - ZŠ Kvačany, 2. miesto Ivana - Nina Porubänová -ZŠ s MŠ Liptovská Kokava, 3. miesto Daniel Fuzia - ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš, v II. kategórii: 1. miesto Nina Magálová - ZŠ s MŠ J. D. Matejovie Liptovský Hrádok, 2. miesto Vanda Ballonová - ZŠ s MŠ Hybe, 2. miesto Benjamín Kráľ - ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča, 3. miesto Veronika Laheye - ZŠ s MŠ Demänovská ulica, L. Mikuláš, 3. miesto Richard Gregor -  ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš, 3. miesto Alžbeta Oravcová - ZŠ s MŠ Liptovská Kokava, v III. kategórii: 1. miesto Kristína Vrtěnová - ZŠ s MŠ ul. Hradná Liptovský Hrádok, 2. miesto Dominika Hatiarová - Gymnázium Liptovský Hrádok, 3. miesto Emma Almanová - ZŠ s MŠ Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš. Recitátori umiestnení na 1. mieste postupujú do krajského kola súaťže, ktoré sa uskutoční v Žiline. 
Želáme im veľa úspechov a učiteľom ďakujeme za vynikajúcu prípravu. Čo však nás neteší, je účasť žiakov z 2. - 3. ročníkov v I. kategórii, ktorá je veľmi nízka. 


PhDr. Eva Štofčíková
metodička pre hovorené slovo
Liptovské kultúrne stredisko
Liptovský Mikuláš

 
Tlačová správa - Fototrojlístok 2014

V dňoch 5. 11. – 5. 12. 2014 v klubovni Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš prebieha spoločná výstava členov troch liptovských fotoklubov: Ružomberok, Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš a tiež nezaradených fotografov Liptova. Vystavuje 33 fotografov s 98 fotografiami. Na výstave môžete vidieť nové pohľady na liptovskú krajinu, fotografie zo zahraničia, portréty, reportážne a športové fotografie. Na výstave sú tiež fotografie Vlkolínca a skanzenu v Pribyline, ktoré boli nafotené  pod vedením profesionálneho fotografa v rámci plenéru so zameraním na architektúru.

Vernisáž sa uskutočnila dňa 5. novembra 2014 o 16:30 hod. Výstava je prístupná verejnosti v pondelok až piatok od  8:00 - 15:00 hod. Po telefonickej dohode  je možné ju navštíviť aj mimo uvedený čas.

Vystavujúci autori:
Liptovský Hrádok - Zdeno Kostka, Ambrózová Janka, Kompiš Ľubomír, Šebová Janka, Škuta Peter, AZSF; Škuta Vlado, AZSF; Škutová Mária, Trepáč Miroslav, Vlček Vladimír, Hajdučík Ľubomír, Janovčík Jaroslav, Ivan Malárik, Ivana Slaná.
Liptovský Mikuláš - Pavol Staník, Milan Ohurniak, Natália Rakučáková, Emília Župová, Alexander Uhrín, Branislav Ballo.
Ružomberok - Hanes František, Chudjak Dušan, Ižo Štefan, Kňazovický Štefan, Oscity Philipp, Polóni Fedor, Sliačan Milan, Vavriňák Anton, Dejčík František, Klimkovský Slavomír, Pechvá Eva, Poliak Viktor, Remková Viera.
Nezaradení:  Sprušanský Martin, Hliva Zdeno.

Viac informácií:
Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája č.28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Mgr. Petr Turoň, tel. 044/ 55 22 389, fax 044/ 55 22 981, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , www.lks.sk

 
Tlačová správa - Sárova Bystrica 2014 - obvodné kolo

Súťaž mladých moderátorov v regióne Liptova vyhlasuje Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja . Tento ročník súťaže sa uskutočnil 27. októbra 2014 po druhý krát v priestoroch rozhlasového štúdia univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vďaka spolupráci s vedúcim katedry žurnalistiky Imrichom Gazdom, PhD., sa súťaž opäť konala v absolútne ideálnom až profesionálnom priestore.  Ak sme všetci (aj organizátori) minulý rok boli vo veľkom strese, lebo priestor bol pre všetkých nový a technické podmienky dokonalé, čiže sme mali pred nimi rešpekt a z toho pramenil aj strach, tak tento ročník súťaže sme si všetci užívali a vychutnávali príjemnú súťažnú atmosféru. Tá vznikla aj vďaka dvom mladým študentom Robovi Brisakovi a Jakubovi, lebo technickú obsluhu mikrofónov a celej zvukovej aparatúry zabezpečovali práve oni - študenti KU, ktorí sú zároveň technickým aparátom PULZ Rádia. 
Aj na tomto ročníku bol mimoriadny záujem o účasť zo strany učiteľov a žiakov (8. ročníka) zo základných škôl, ktorí sa prišli pozrieť na priebeh súťaže, aby získali dôležité základné vedomosti o súťažných disciplínach, ktoré využijú pri  vlastnej príprave do budúceho ročníka súťaže Sárova Bystrica.
Regionálne kolo postupovej súťaže 36. ročník Sárova Bystrica 2014 súťažne absolvovalo 11 moderátorov. Súťažilo sa v štyroch disciplínach: moderovanie spravodajstva, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavou osobou a vlastná relácia. Trojčlenná odborná porota A. Hižnayová, Mgr. Tatiana Mravcová a Mgr. Miroslav Marko udelili  v I. kategórii od 15 do 18 rokov 1. miesto Kataríne Kovalčíkovej  a Karin Stanovej z Gymnázia v  Liptovskom Hrádku,  2. miesto Jurajovi Rakušiakovi z Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláš. V II. kategórii od 19 do 25 rokov udelili 1. miesto Veronike Parížekovej  z Gymnázia v  Liptovskom Hrádku,a 2. miesto AntóniaiVrbičanovej z Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši a Samuelovi Plachtinskému  z Gymnázia v  Liptovskom Hrádku. Všetci šiesti umiestnení súťažiaci budú región Liptova reprezentovať v krajskej súťaži 5. novembra 2014 v Žiline v Radničnom dome. Želáme im veľa úspechov a učiteľom ďakujeme za vynikajúcu prípravu.
Vynikajúca príprava súťažiacich bola aj v prípade žiakov zo základných škôl, ktorí súťažia v I. kategórii spolu so stredoškolskými študentami. Neoficiálne sa organizátor súťaže rozhodol pozmeniť propozície súťaže a hodnotiť ako aj oceňovať samostane žiakov zo základných škôl. A tak odborná porota iudelila 1. miesto Mariánovi Machovi zo ZŠ v Kvačanoch, a 2. miesto Monike Hubovej zo Súkromnej ZUŠ v Ružomberku a Eliške Adamčiakovej zo ZŠ s MŠ z Partizánskej Ľupče.
Na budúci rok súťaž 37. ročník Sárova Bystrica 2015 sa uskutoční v okrese Liptovský Mikuláš. Organizátor súťaže sa bude snažiť nájsť rovnako vhodné priestory ako boli tento rok v Ružomberku.

PhDr. Eva Štofčíková
metodička pre hovorené slovo
Liptovské kultúrne stredisko
Liptovský Mikuláš

 

 
Tlačová správa - Tancuj, tancuj 2014

Tlačová správa
Tancuj, tancuj - celoštátna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov
25. - 26. 10. 2014 Liptovský Mikuláš

Choreografia je neľahká tvorba. Svoju predstavu, skúsenosti a poznatky skumulované do formy javiskového diela zverí choreograf tanečníkom a súborom, kde žijú ďalej svoj život.
Jeho dielo sa vyvíja a rastie ďalej vďaka jeho interpretom a nasáva z nich ich osobnostné črty a charaktery. Je to v umeleckom svete, vo svete tvorby, jedinečná symbióza.

Celoštátna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov každé 3 roky vytvára priestor pre prezentovanie a vzájomnú konfrontáciu aktuálnej práce choreografov ľudového tanca z celého Slovenska. Po Košiciach a Rimavskej Sobote prebralo úlohu organizátora súťaže Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš.
V dňoch 25. a 26. 10. sa tak v liptovskomikulášskom Dome kultúry stretli súbory, ktoré postúpili na najvyššie kolo súťažnej prehliadky z krajských kôl.
Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexander Slafkovský. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a sponzorom podujatia bolo strojové vyšívanie Janka Boráková z Detvy.
V Liptovskom Mikuláši sa počas posledného októbrového víkendu predstavilo viac ako 300 tanečníkov  a muzikantov z trinástich folklórnych súborov zo všetkých ôsmych krajov Slovenska. Svoje choreografie predstavilo 16 autorov a spoluautorov. Súťažná prehliadka má dve kategórie - komorné a veľké choreografie.
O titule Laureát pre najlepšie choreografie v obidvoch kategóriách rozhodla odborná porota v zložení: Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.- etnomuzikológ, hudobný vedec Slovenská akadémia vied
Mgr. Mgr. art. Barbora Morongová PhD.- tanečná pedagogička, etnologička, MKSR
Mgr. art. Lenka Šútorová - Konečná, ArtD., choreografka, tanečná pedagogička, Centrum tradičnej kultúry, Myjava
Mgr. Jana Ambrózová, PhD., etnomuzikologička, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra
a pre veľké choreografie Mgr. Katarína Babčáková - etnologička, Národné osvetové centrum, doktorandka s etnochoreologickou orientáciou, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra, pre komorné choreografie porotu doplnila Mgr. art.  Agáta Krausová, ArtD., tanečná pedagogička, etnochoreologička, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra.
Význam podujatia pozdvihla aj účasť vzácnych  hostí, ktorí na poli folklórneho hnutia zanechali kus svojho života a umeleckej práce.  Choreografi, vedúci folklórnych kolektívov, taneční pedagógovia, osvetoví pracovníci, etnológovia, folkloristi: Štefana Kocák, Milan Hvižďák, Ján Jamriška, Emila Bartko, Ján Blaho, Hana Hlôšková, Štefan Zima, Ladislav Bačinský.

Podujatie v sobotnej súťažnej časti tvorili dva bloky choreografií.
V prvom bloku vystúpili:
FS Vagonár, Poprad, choreografia:  Chosn kale mazl tov, autor: Mgr. art. Michal Dudáš ArtD.
FSk Raslavičan, Raslavice, choreografia: Už prišiel lístoček pod čarnu pečacu, autorka: Mgr. Monika  Balážová
FS Borostyán, Drnava, choreografia: Tance z Medzibodrožia, autor: Michal Richtarčík
FS Javorníček, Hvozdnica, choreografia: Na končinovej muzike, autor: Juraj Jakubík
FS Urpín, Banská Bystrica, choreografia: V tom pršianskom poli, autor: Mgr. Michal Majer
TS Partia, Bratislava, choreografia: Ženy na Podpoľaní, autorka: Mgr. art Aniko Lépes
FS Váh, L. Mikuláš, choreografia: Z tej šunavskej krčmičky, autorka: Mgr. art. Miroslava Palanová

V druhom bloku účinkovali:
FS Máj, Piešťany, choreografia: Tance z Pozdišoviec, autori: Ján Vajda, Kristína Koniarová
FS Váh, Púchov, choreografia: Ženci a žnice, autor: Mgr. Richard Benech
FS Považan, Považská Bystrica, choreografia: z Ameriky idzem, autor: Ing. Milan Jankoviech
FS Kincső, Želiezovce, choreografia: Ja som mládenec, autori: Attila Oláh, Rebeka Németh, Bence Zsombor Juhász
FS Lusk, Krakovany, choreografia: Lašung - frišká zo Soblahova, autor: Jozef Ďuráči
FS Gymnik, Bratislava, choreografia: Večarki, autori: Mgr. art Agáta Krausová ArtD., Ing. Slavomír Ondejka

Porota rozdelila choreografie do troch pásiem: zlatého, strieborného a bronzového a udelila tri tituly Laureát a 3 špeciálne ocenenia.
Ďalším hodnotiteľom prehliadky boli návštevníci, ktorí rozhodli o cene diváka, hlasovaním priamo pri východe z veľkej sály Domu kultúry.
Celoštátna prehliadka Tancuj, tancuj však nebola len o súťažení, ale najmä o konfrontácii práce v jednotlivých kolektívoch, o diskusiách a spoločných stretnutiach.
Na tie bol priestor na sobotnej spoločnej zábave v spoločenskom centre Reduta v LM, kde sa všetci účastníci do neskorých nočných hodín zabávali pri ľudovej hudbe Michala Pagáča a v školách tanca sa naučili tance z Kokavy nad Rimavicou a Východnej. Lektormi tanečných škôl boli Simona Dikaszová, Stano Marišler a Alfréd Lincke.

Ďalším miestom na spoločné diskusie a najmä rozbor predvedených choreografií odbornou porotou bol rozborový seminár v nedeľných doobedných hodinách.
Kým sa vedúci kolektívov konfrontovali s porotou, členovia kolektívov mali možnosť navštíviť Múzeum Janka Kráľa s expozíciou Janošíkova mučiareň, ktorá bola účastníkom sprístupnená zadarmo a touto cestou sa za ústretovosť chceme poďakovať aj Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

V poobedných hodinách vyvrcholila prehliadka galaprogramom, v ktorom účinkovali všetky zúčastnené kolektívy a v jeho úvode porota vyhlásila výsledky celoštátnej súťaže.

V kategórii komorné choreografie si titul Laureát vytancoval
FS Považan, Považská Bystrica - choreogrfia: z Ameriky idzem, autor: Ing. Milan Jankoviech

V zlatom pásme sa umiestnili:
FS Považan, Považská Bystrica - z Ameriky idzem, autor: Ing. Milan Jankoviech
Fsk Raslavičan, Raslavice - Už prišiel lístoček pod čarnu pečacu, autorka: Mgr. Monika Balážová
TS Partia, Bratislava - Ženy na Podpoľaní, autorka: Mgr. art Aniko Lépes

V striebornom pasme:
Fsk Javorníček, Hvozdnica - Na končinovej muzike, autor: Juraj Jakubík
Fsk Lusk, Krakovany - lašung- frišká zo Soblahova, autor: Jozef Ďuráči

Bronzové pásmo v kategórii komorné choreografie nebolo udelené.


V kategórii veľké choreografie boli laureáti dvaja. Domáci FS Váh, Liptovský Mikuláš - s choreografiou: Z tej šunavskej krčmičky, autorky: Mgr. art. Miroslavy Palanovej. Druhým Laureátom sa stal MFS Kincsö, Želiezovce  s choreografiou: Ja som mládenec, autorov: Attila Oláh, Rebeka Németh, Bence Zsombor Juhász

V zlatom pásme sa umiestnili:
FS Váh, Liptovský Mikuláš - Z tej šunavskej krčmičky, autorka: Mgr. art. Miroslava Palanová
MFS Kincsö, Želiezovce - Ja som mládenec, autori: Attila Oláh, Rebeka Németh, Bence Zsombor Juhász
FS Gymnik, Bratislava - Večarki, autori: Mgr. art Agáta Krausová ArtD., Ing. Slavomír Ondejka

V striebornom pásme:
FS Vagonár, Poprad - Chosn kale mazl tov, autor: Mgr. art. Michal Dudáš ArtD.
FS Borostyán, Drnava - Tance z Medzibodrožia, autor: Michal Richtarčík
FS Urpín, Banská Bystrica - V tom pršianskom poli, autor: Mgr. Michal Majer

V bronzovom pásme:
FS Máj, Piešťany - Tance z Pozdišoviec, autori: Ján Vajda, Kristína Koniarová
FS Váh, Púchov - Ženci a žnice, autor: Mgr. Richard Benech

porota udelila aj špeciálne ocenenia:
Cena za dramaturgiu:  Agáte Krausovej a Slavomírovi Ondejkovi
Cena za vokálny prejav:  FSk Javorníček
Cena za vokálno-inštrumentálnu interpretáciu:  FS Lusk
Cenu diváka získal FS Vagonár z Popradu

Ľudový tanec je jedinečnou umeleckou hodnotou. Nesie v sebe múdrosť predchádzajúcich generácii, životné skúsenosti, radosti aj ťažké chvíle. V minulosti bol ľudový tanec samozrejmosťou pre všetky generácie, tancovať vedeli lepšie ako písať či čítať  a napriek tomu ním vedeli vyjadriť všetko.
V súčasnom svete môžeme ďakovať z celého srdca Bohu či prozreteľnosti, že sú u nás ľudia, etnológovia, etnomuzikológovia, taneční pedagógovia, muzikanti, folkloristi, nadšenci a obetavci, ktorí zasvätili svoj život záchrane tohto jedinečného klenotu našej kultúry a šíria ho ďalej v javiskovej či mimoscénickej podobe. A aj vďaka nim sme tu v Liptovskom Mikuláši mohli sledovať 13 folklórnych súborov, ktoré odprezentovali 5 komorných a 8 veľkých choreografií v súťažnej časti celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj 2014. Prehliadka potvrdila aj potrebu diskusie na tému tvorby, miery spracovania folklórneho materiálu a nevyhnutnú potrebu jeho dôkladného poznania.

Teraz je už dotancované, aspoň pre tento krát u nás v Mikuláši. Niekde v ďalších kútoch Slovenska sa už teraz trénuje, nacvičuje, skúma a tvorí, aby sme pri ďalších podobných podujatiach mohli opäť tlieskať zanieteniu a talentu ľudí, pre ktorých je folklór, tak ako pre nás, veľkou láskou.

Ing. Michaela Košová
metodik pre folklór
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950

 

 

 

 

 
Tlačová správa - celoštátna súťaž choreografií folklórnych kolektívov

25. - 26.10.2014 sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční celoštátna súťaž choreografií folklórnych kolektívov TANCUJ, TANCUJ. Organizátorom je Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlasovateľom a garantom podujatia je Národné osvetové centrum v Bratislave, záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexander Slafkovský. Medzi čestnými hosťami podujatia privítame významné osobnosti folklórneho hnutia ako p. Juraja Kubánku, Milana Hvižďáka, Ladislava Bačinského, Jána Jamrišku a mnohých ďalších.

Z krajských kôl do vrcholného kola súťaže postúpilo 13 folklórnych kolektívov, ktoré odprezentujú 8 veľkých choreografií a 5 komorných.

Podujatie v sobotnej súťažnej časti tvoria dva bloky choreografí:
I. blok od 14:00 do 16:30.
II. blok od 17:00 do 18:30.
Prehliadka vyvrcholí vyhlásením výsledkov a galaprogramom  v nedeľu  26.10. 2014 o 14:30 hod.

Postupujúci: FS Urpín Banská Bystrica, FS Gymnik Bratislava, TS Partia Bratislava, FS Borostyán Drnava, FS Kincső Želiezovce, FS Vagonár Poprad,  Fsk Raslavičan Raslavice, FS Váh Púchov, FS Považan Považská Bystrica, FS Máj  Piešťany, FS Lusk Krakovany, FSk Javorníček Hvozdnica a domáci FS Váh Liptovský Mikuláš. 

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Príďte podporiť najlepšie folklórne kolektívy z celého Slovenska
do veľkej sály v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši 25. a 26.10.2014.
 

Ing. Michaela Košová
metodik pre tanec, folklór a voľnočasové  aktivity
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5522981
mobil: 0905832950
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 
Tlačová správa - Z tvorby II

Milovníci výtvarného umenia sa dňa 2. 10.2014 opäť zišli v klubovni Liptovského kultúrneho strediska, kde sa konala druhá časť výstavy  členov klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja nazvaná Z tvorby II, kde si slávnostnou vernisážou opäť odprezentovali svoje diela.
Na výstave sú inštalované najnovšie diela, ktoré členovia klubu vytvorili v rámci letných plenérov, a následne v atelieri novovybudovaných remeselných dielní v Obvodnom úrade na Námestí Osloboditeľov.
Podľa slov lektora klubu Mgr. art Róberta Močiliaka, ktorý na vernisáži predstavil vystavené diela, je cítiť výrazný umelecký posun v tvorbe každého z vystavujúcich výtvarníkov, hlavne vďaka pravidelnej systematickej umeleckej práci v klube, si prehlbujú svoje výtvarné schopnosti, svoje videnie sveta prostredníctvom výtvarného umenia.
Na výstave prevláda krajinomaľba, výtvarníci tvorili svoje diela inšpirované prírodou a  prekrásnou scenériou Vysokých Tatier. Hlavnou témou tvorby na plenéroch bola secesia, monochrómna maľba a impresionizmus. Ďalej sú tu zastúpené obrazy s  figurálnou tematikou prevedené technikou suchého pastelu a kresbou uhlíkom a akrylom, kvetinové a žánrové motívy, vystavené sú aj textilné obrazy vytvorené technikou mokrého plstenia merino vlny. Klub amatérskych výtvarníkov funguje formou pravidelného vyučovania, sobotných kurzov a letných viacdňových plenérov. Noví  výtvarníci stále prichádzajú , rozšírili sme počet dní, kedy sa stretávajú v nových  priestoroch remeselných dielní Obvodného úradu na námestí Osloboditeľov.  V súčasnosti združuje niekoľko desiatok výtvarníkov rôzneho zamerania, od začiatočníkov po pokročilých, ktorí sa schádzajú štyrikrát do týždňa v ateliéri LKS a spoločne odhaľujú  možnosti rôznych výtvarných techník a postupov. Táto výstava otvára okno do ich tvorby...

Výstava Z tvorby II. potrvá do 31.10.2014.


Beata Kuviková, odborný metodik pre výtvarníctvo a umelecké remeslo
Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905832950, www.lks.sk

 

 

 

 

 
Tlačová správa - Školenie liptovských folkloristov 2014

Školenie liptovských folkloristov

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje cez víkend 18. a 19.10. 2014 školenie liptovských folkloristov.
Témami školenia budú tanečná príprava v detskom folklórnom kolektíve,  motív, motivická väzba, variácie motívu, "hra s motívom",  tanečná improvizácia, tvorba vo folklórnych skupinách, smerovanie, možnosti a konkrétne príklady spracovania zvykoslovia,  dramaturgia programového čísla a bloku, výučba tanca z Liptova zo záznamu, práca na scéne.
Školenie bude prebiehať pod vedením odborných lektorov: Mgr. art. Simona Dikaszová, Mgr. art. Miroslava Palanová a Mgr. Mária Palasthyová.
Školenie bude mať najmä praktický charakter  a preto je vhodné aj pre členov  kolektívov, ktorí by  v budúcnosti mali záujem podieľať sa na tanečnej príprave tanečníkov, či vedení súboru.
Vybrané témy sú vhodné pre prácu vo folklórnych súboroch, skupinách aj v detských súboroch. Každý účastník školenia získa DVD záznam z víkendového stretnutia a textové materiály k prednáškam. Účastnícky poplatok  je 5 €.
Svoj záujem o účasť na školení je potrebné nahlásiť do 10.10.2014.

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , tel. c.: 044/5522981, 0905 832 950
Ing. Michaela Košová, metodik pre folklór

Program:
18.10. sobota ( tanečný odbor SZUŠ v LM)
9:30- 11:00 Tanečná príprava v detskom folklórnom kolektíve
                   Mgr. art. Simona Dikaszová
11:00- 12:30 - Výučba tanca z Liptova podľa záznamu 
                     Mgr. art. Simonk Dikaszová
12:30- 13:30 obed

13:30- 15:00 Tvorba vo folklórnych skupinách, smerovanie
                       Mgr. Mária Palasthyová
15:00- 16:30 Motív, motivická väzba, variácie motívu " hra s motívom",  
                      tanečná improvizácia
                     Mgr. art. Simona Dikaszová
16:30-18:00  Možnosti a konkrétne príklady spracovania zvykoslovia,  dramaturgia programového čísla, bloku   Mgr. Mária Palasthyová

19.10. nedeľa
9:00 – 12:30  práca na scéne ( javisko SZUŠ)
                      Mgr. art. Miroslava  Palanová

 

Ing. Michaela Košová
metodik pre tanec, folklór a voľnočasové  aktivity
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 
Tlačová správa - Z tvorby I.

Slávnostnou vernisážou bola dňa 19.9.2014 otvorená výstava obrazov členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku nesúca názov Z tvorby I. Rozrastajúca sa základňa klubu výtvarníkov je predznamenaním veľkého množstva hotových diel, ktoré výtvarníci namaľujú na svojich stretnutiach v klube i na výtvarných plenéroch počas letných prázdnin. Liptovské kultúrne stredisko preto využilo ponuku Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku, aby mohli výtvarníci Klubu vystaviť svoje diela aj v priestoroch galérie RGB centra Liptov. Výtvarníci sa pravidelne schádzajú a pod vedením lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka si prehlbujú svoje výtvarné schopnosti. Motivácie záujemcov o kreslenia v klube sú rôzne. Hlavným spoločným motívom je chuť kresliť, rozvíjať v sebe ukrytý talent, obohacovať svoje výtvarné zručnosti o iné výtvarné techniky.
Schopnosť človeka vyjadriť svoje pocity, svoje videnie sveta prostredníctvom výtvarného umenia nikdy nebola výsadou iba profesionálnych výtvarníkov. Vnútorná potreba sebarealizácie ukrýva v sebe radosť, ktorá je spoločným znakom tvorby a hry, kde sa snúbi ľahkosť s hravosťou, tak príznačné pre diela neprofesionálnych výtvarníkov.
Klub amatérskych výtvarníkov funguje pri Liptovskom kultúrnom stredisku už štvrtý rok  formou pravidelného vyučovania, sobotných kurzov a letných viacdňových plenérov. Noví  výtvarníci stále prichádzajú  a vzhľadom na ich záujem sme rozšírili  počet dní, kedy sa stretávajú v nových  priestoroch remeselných dielní  LKS v budove Obvodného úradu na námestí Osloboditeľov.  V súčasnosti klub združuje niekoľko desiatok výtvarníkov rôzneho zamerania, od začiatočníkov po pokročilých, ktorí  v ateliéri LKS  spoločne odhaľujú  možnosti rôznych výtvarných techník a postupov. Táto výstava otvára okno do ich tvorby.
Druhá časť výstavy z ich tvorby pod názvom Z tvorby II., bude inštalovaná a slávnostne otvorená vernisážou dňa 2.10.2014 v klubovni LKS.

Beata Kuviková
odborný pracovník pre výtvarníctvo a umelecké remeslo
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950
www.lks.sk


 

 
Tlačová správa - Fotoplenér 2014

V dňoch 12. - 14. 9. 2014 sa na Liptove uskutočnil fotografický plenér. Organizátorom bolo Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR.
Plenér viedol známy slovenský fotograf Anton Fiala a jeho cieľom bolo pomôcť a inšpirovať liptovských fotografov nafotiť sakrálne a ľudové pamiatky Liptova tak, aby fotky zodpovedali profesionálnym štandardom. Pridanou hodnotou plenéru bude aj propagácia liptovskej krajiny a tunajšieho

Celý článok...
 
Tlačová správa - Denis Brnoliak VLNY 2014

Dňa 4. 9. 2014 bola v klubovni Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol vernisáž výstavy liptovského neprofesionálneho výtvarníka Denisa Brnoliaka VLNY.

Výstava obrazov Denisa Brnoliaka je koncipovaná ako prierez tvorbou tohto mladého talentovaného výtvarníka z Liptovských Sliačov. Po prvý krát sa nám mladý charizmatický Denis predstavil so svojou tvorbou pred dvomi rokmi na Jarnom salóne, kde verejnosť zaujal svojou abstraktnou figurálnou maľbou. Dva obrazy z Jarného salónu postúpili aj na krajskú  prehliadku do Čadce a aj na celoslovenskú prehliadku neprofesionálnej tvorby do Trenčína.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Tancovanie pod Kriváňom 2014

Pred piatimi rokmi  Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK prvýkrát  pripravilo tábor ľudového tanca Tancovanie pod Kriváňom. Odvtedy sa každoročne v tábore stretávajú najlepší lektori, muzikanti a táboristi, ktorí pod Kriváňom vo Východnej vytvoria vždy neopakovateľnú  atmosféru nasiaknutú ľudovým tancom, hudbou, dobrou náladou, letnou pohodou a neopísateľným ľudským teplom.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Remeselný tábor Šikovníček 2014

Remeselný tábor Šikovníček

Škovníček - je  názov prvého remeselného tábora, ktorý v dňoch 28.7.- 1.8.2014 organizuje Liptovské kultúrne stredisko ako prímestský letný tábor v novovybudovaných remeselných dielňach, ktoré sa nachádzajú na Obvodnom úrade na Námestí Osloboditeľov V Liptovskom Mikuláši.
Pod vedením školených lektorov počas jedného týždňa sa budú prihlásené deti  zaúčať do tajov rôznych remeselných techník vychádzajúcich z tradičných remeselných postupov ako sú tkanie, mokré a suché plstenie vlny, batikovanie,  razítkovanie, vyšívanie, šitie hračiek, háčkovanie, drhanie.
Z hliny si deti vyrobia rôzne figúrky, zvončeky, hrnčeky, kachličky, korálky, darčekové predmety a všetko vhodne dotvoria drôtom.
Z iných výtvarných techník to bude aj maľba na sklo, tvorba šitých obrázkov pomocou textilných a kožených aplikácií, tvorba tkaných taštičiek, vrecúšok a púzdier, utkaných kelimovou a zápästkovou technikou, utkajú „cigánske tkanice“ a „tenerify“, vyrobia si plstené mydlá, brošničky a šatky. Vyrobia darčeky pre svojich blízkych, kreatívne zrecyklujú  všedné  predmety na nevšedné a originálne. Deti sa oboznámia s technikou tkania na tkacích krosnách, tkania na ráme a na doštičke. Vyskúšajú si aj prácu na hrnčiarskom kruhu.
Tábor Šikovníček je prvou lastovičkou v sérii výtvarno-remeselných aktivít, ktoré môže  Liptovské kultúrne stredisko realizovať vďaka úspešne zvládnutému, nedávno ukončenému projektu s názvom „Pod jednou strechou od tradície po súčasnosť“.
Ďalšie podobné aktivity v duchu denných remeselných dielní a táborov sa od septembra budú konať pravidelne  a budú ich môcť navštevovať žiaci základných a stredných škôl v rámci hodín regionálnej, výtvarnej výchovy, či pracovného vyučovania a zapojiť sa bude môcť i staršia veková kategória v kurzoch pre dospelých.


Beata Kuviková
metodik pre výtvarníctvo a remeselné techniky
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950
www.lks.sk

 

 
Tlačová správa - Strunobranie 2014

Tlačová správa - Strunobranie 2014

Od roku 2007 sa  celoštátna súťažná prehliadka hudobných skupín a sólistov STRUNOBRANIE nekonala dlhých 7 rokov. Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a vyhlasovateľ súťaže Národné osvetové centrum v tomto roku spoločne obnovili toto podujatie a vrátili ho do povedomia neprofesionálnych hudobných kapiel a sólistov  nie len folku, country a trampskej piesne, ale aj ďalších žánrov- rock, etno-pop, džez, džez-rock a blues.
Najlepšie kapely  menšinových žánrov z celého Slovenska sa na Nádvorí NKP Čierny orol predstavili 14. a 15. júna.
V tomto ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky hudobných skupín a sólistov išlo o akýsi „reštart“ celoštátneho finálového kola a ten sa s úspechom podaril. V dnešnej dobe všeobecného kultúrneho marazmu má každá snaha o akékoľvek duchovné povznesenie talentovaných mladých ľudí (a nielen mladých) nevyčísliteľnú hodnotu. To sa čoraz väčšmi podpisuje na priam fatálnej a neúprosne postupujúcej devastácii duchovného sveta dnešných mladých ľudí. „Odkojení“ mocným prúdom komerčných rádií, empétrojok a ipodov, prípadne „koncertom“ (väčšinou ide skôr o komerčnú megašou ako o koncert) svetovej hviezdy, nemajú najmenšej možnosti iným spôsobom kultivovať svoju osobnosť a napĺňať duchovnú vyprázdnenosť.  Pritom sa vôbec nedá povedať (ani napísať), že by medzitým na Slovensku folkeri, countristi, bluesmeni či rockeri vymreli. Dôkazom toho je aj 10 jedinečných zoskupení, ktoré odprezentovali svoje umenie pred mikulášskym publikom a odbornou porotou.

Súťažné koncerty sa konali v sobotu 14.6. a aj keď počasie pracovalo v „aprílovom“ režime, na výkonoch vynikajúcich muzikantov a spevákov sa nepodpísalo. Na javisku Liptovského kultúrneho strediska sa postupne predstavili: kapela Mysami z Bratislavy, Dominika Fričová, Žiar nad Hronom, kapela Jasoň, Sklené Teplice,  De ART z  Martina, domáce Susedoviekury, kapela LPS z Trnavy, The Monkeys, ZUŠ Nováky, Gremmy, Kamenec pod Vtáčnikom,  Nes Deyen, Jasenová (Dolný Kubín) a kapela Crea Cage z Gelnice.
Výkony súťažiacich hodnotila porota v zložení:
Predseda: PhDr. Ján Palkovič, Bratislava
Členovia: Ing. Ladislav Sasák, Košice
             Mgr. art. Ján Fakla, Banská Bystrica 
             Mgr. Peter Piatko, Martin
             Mgr. Markéta Ježíková, NOC, Bratislava
   
Po súťažných koncertoch potešila všetkých účinkujúcich aj divákov domáca kapela Gailard, ktorá rozšírila paletu žánrov tohtoročného Strunobrania. V neskorých večerných hodinách sa už v uvoľnenej atmosfére pokračovalo v Anchar ART Clube, kde do skorých ranných hodín hrala domáca kapela Barbarossa.
V nedeľu 15.6. pokračoval program STRUNOBRANIA rozborovým seminárom, na ktorom sa muzikanti stretli s porotou a v spoločnej diskusii rozobrali jednotlivé vystúpenia, odzneli pochvaly aj pripomienky. Na záverečnom galaprograme udelila porota ocenenia a titul Laureáta Strunobrania, ktorý získala kapela Mysami z Bratislavy. Všetkých účastníkov rozdelila porota do troch pásiem:

Zlaté pásmo:
kapela De ART
kapela Mysami
kapela Crea cage

Strieborné pásmo:
Dominika Fričová
kapela Jasoň
kapela Gremmy
kapela Susedoviekury

Bronzové pásmo:
kapela Monkeys, ZUŠ Nováky
kapela LPS
kapela Nes Deyen

ceny poroty získali:
Dominika Fričová - cena za osobitú autorskú intrpretáciu
kapela Susedoviekury - cena za hudobnú recesiu
kapela DeART - cena za interpretáciu skladby „Nádej“
speváčka kapely Gremmy Ivica Nechalová - cena za osobitú spevácku intrpretáciu
spevák kapely Crea Cage Vladimír Sikora - cena za osobitú spevácku interpretáciu

 

Záver galaprogramu patril kapelám Nes Dayen a Crea Cage, ktoré v tvrdom štýle ukončili 14. ročník celoslovenskej prehliadky neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov STRUNOBRANIE.
Podujatie vzniklo s finančným prispením MKSR. Podporili nás aj mesto LM, hudobný fond, hudobné centrum, hudobniny Liptovský Mikuláš- Rudolf Hoffman a Anchar ART club.

 

Ing. Michaela Košová
metodik pre tanec, folklór a voľnočasové  aktivity
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950


 

 
Tlačová správa - Svet v nás 2014

Svet v nás
nesie názov výstava  obrazov dvoch talentovaných výtvarníčok, Evy Poliakovej a Gabiky Grešovej - členiek Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku.
Klub neprofesionálnych výtvarníkov vznikol v roku 2010 na podnet práve jednej z nich Evky Poliakovej, kedy ona hľadala možnosti svojho umeleckého rastu práve navštevovaním výtvarných školení pod odborným vedením.
Počas štyroch rokov tvorby pod vedením lektora, Mgr. art. Róberta Močiliaka  vzniklo množstvo krásnych obrazov, ktoré predstavujú obe výtvarníčky na spoločnej výstave, ktorá je inštalovaná v klubovni LKS v múzeu NKP Čierny orol.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Strunobranie 2014

STRUNOBRANIE 2014
Národné osvetové centrum v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši a Mestom Liptovský Mikuláš v dňoch 14. a 15. júna (v sobotu a nedeľu) usporiada 14. finálové kolo Celoštátnej súťaže neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov – folk, country, trampskej piesne, etno-pop, rocku, džezu, džez-rocku a blues – STRUNOBRANIE 2014. Podujatie sa uskutoční v centre Liptovského Mikuláša – na Nádvorí NKP Čierny orol.

Poslaním krajských súťaží a finálovej celoštátnej súťažnej prehliadky STRUNOBRANIE je podchytiť talentovaných inštrumentalistov a vokalistov rôznych menšinových hudobných žánrov – folku, country, trampskej piesne, bluesu, rocku, džez-rocku a pod. - v Slovenskej republike. Táto celoslovenská súťaž už 20 rokov podporuje a popularizuje umeleckú a koncertnú činnosť amatérskych hudobníkov, pričom podporuje predovšetkým menšie hudobné formácie a sólistov – pesničkárov, ktorí sa venujú vlastnej tvorbe. Súťaž oslovuje vekovú kategóriu nad 15 rokov, ktorá sa tejto aktivite venuje vo svojom voľnom čase – ako záujmovej umeleckej činnosti.

Na 14. ročníku celoštátneho súťažného podujatia STRUNOBRANIE 2014 sa tento víkend v Liptovskom Mikuláši
predstaví 11 účinkujúcich skupín, resp. sólistov:
MYSAMI z Bratislavy, LPS z Trnavy, PLASTOVÝ PRÍBOR z Nových Zámkov, GREMMY z Kamenca pod Vtáčnikom,
THE MONKEYS zo ZUŠ Nováky, JASOŇ zo Sklených Teplíc, DOMINIKA FRIČOVÁ zo Žiaru nad Hronom, DeART z Vrútok,
NES DEYEN z Jasenovej (okres Dolný Kubín), SUSEDOVIEKURY z Liptovského Mikuláša a CREA CAGE z Gelnice.
Hosťami súťažnej prehliadky budú skupiny GAILARD a BARBAROSSA.

Ing. Michaela Košová
metodik pre tanec, folklór a voľnočasové  aktivity
Liptovské kultúrne stredisko
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2017 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.