Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášBelopotockého Mikuláš
Tlačová správa - Belopotockého Mikuláš 2017 po PDF Tlač Email
BELOPTOCKÉHO MIKULÁŠ

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bolo v dňoch 9. – 11. júna 2017 hlavným organizátorom 43. ročníka BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠA celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých v spolupráci s Domom kultúry a Dierou do sveta – kultúrnym centrom v Liptovskom Mikuláši. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja a mesta Liptovský Mikuláš.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Belopotockého Mikuláš 2017 PDF Tlač Email
Tlačová správa o 43. ročníku BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ
O celoštátnej divadelnej prehliadke v L. Mikuláši

VIVAT BELOPOTOCKÝ!
Opäť sa po roku mesto Liptovský Mikuláš a dosky javiska Domu kultúry v dňoch 9. – 11. júna 2017 stanú dejiskom celoštátnej súťažnej postupovej prehliadky amatérskeho divadla dospelých.

„Prvá slovenská kolíska“ ochotníckeho divadla bude opäť tri dni domovom pre 9 divadelných súborov zo Slovenska. Hosťujúcim súborom bude Divadlo Alexandra Duchnovička s predstavením Venedikta Jerofejeva  MOSKVA – PETUŠKY v réžii Svätozára Sprušanského.
Divadelnú prehliadku Belopotockého Mikuláš z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je spolufinancované Žilinským samosprávnym krajom a uskutoční sa s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš.
Celoštátna súťažná prehliadka je vyvrcholením trojstupňového postupového systému súťaže amatérskeho divadla dospelých v Slovenskej republike, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Prehliadka je konfrontačnou platformou amatérskych divadiel, ktoré postúpili z ôsmich krajských súťažných prehliadok. Hlavný organizátor prehliadky je Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši. Spoluusporiadateľmi podujatia sú Dom kultúry a Diera do sveta – kultúrne centrum v Liptovskom Mikuláši.
Do odbornej poroty Belopotockého Mikuláša zasadnú osobnosti z radov profesionálov, režisér MgA. Ján Šimko, dramaturg, teatrológ Mgr. Miroslav Dacho, ArtD., Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, režisérka Mgr. art. Silvia Vollman.
Programová rada pri NOC v Bratislave rozhodla o postupe na celoštátnu prehliadku divadla dospelých týchto divadelných súborov:
Divadelný súbor KĽUD z Kladzian, Teáter Komika z Levíc, Bánovské pokútne divadlo BáPoDi z Bánoviec nad Bebravou, Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea, Divadelný súbor DAXNER z Tisovca, Divadelná skupina DISK  z Trnavy, Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna, Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu z Liptovského Mikuláša a, súbor Herci z Hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou. Vzdelávacia časť prehliadky ponúkne seminaristom odbornú prednášku režiséra Mgr. art. Jána Mikuša pod názvom Divadlo v 21. storočí - o trendoch v európskom divadle po roku 2000. Hlavný organizátor verí, že pozvanie na prehliadku príjmu aj oslovení metodici z regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk na Slovensku spolu s ochotníkmi.

Celoštátna prehliadka nesie meno Gašpara Fejérpataky Belopotockého (1794–1874), jedného z najznámejších organizátorov kultúrneho života v čase národného obrodenia a zakladateľa prvého slovenského ochotníckeho divadla Diwadla slowanského Swato-Mikulášského (1830) v Liptovskom Mikuláši.  

PhDr. Eva Štofčíková
metodička pre amatérske divadlo
LKS L. Mikuláš, 31.5.2017


 
Plagát - Belopotockého Mikuláš 2017 PDF Tlač Email
 
Belopotockého Mikuláš 2017 - PROGRAM PDF Tlač Email
9. júna 2017 – piatok

11:00 hod. - Dom kultúry – veľká sála
Divadelný súbor KĽUD Kladzany
Hans Jahn STOJACI, BDIACI
scenár a réžia Jozef Jenčo                    
(70 min.)

14:00 hod. - Dom kultúry – klubová scéna
Teáter Komika Levice
Jurča, Jurčová KIPLING versus THÁKUR Rovnobežné priamky
réžia Renata Jurčová           
(80 min.)

17:30 hod. - Dom kultúry – klubová scéna
Hosť - Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Venedikt Jerofejev  MOSKVA  - PETUŠKY
réžia Svätozár Sprušanský a.h.  
(105 min.)

19:30 hod. - Dom kultúry – veľká sála
Slávnostné otvorenie 43. ročníka celoštátnej prehliadky
BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2017
Celý článok...
 
Belopotockého Mikuláš 2017 PDF Tlač Email
 


Rýchly prístup


Partneri

 © 2018 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.