Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášFotografia


Plagát - Arménsko, Gruzínsko, Kurdistan 2014 PDF Tlač Email

 
Plagát - AMFO 2014 PDF Tlač Email
 
36. ročník FIAP bienále mládežníckej fotografie 2014 PDF Tlač Email

Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) pozýva na 36. ročník FIAP bienále mládežníckej fotografie 2014

Deutscher Verband für Fotografie ( DVF ) organizuje pod záštitou FIAP 36. ročník bienále FIAP mládežníckej fotografie pre rok 2014 a vyzýva mladých autorov zo všetkých členských krajín FIAP,  aby sa zúčastnili tejto súťaže.

1/ PODMIENKY ÚČASTI
Každý národný zväz, ktorý je členom svetovej organizácie FIAP môže zaslať 10  čiernobielych alebo farebných fotografií (na fotografickom papieri). V kolekcii môže byť maximálne jedna fotografia od jedného autora na vekovú kategóriu.

Súťaž bude prebiehať vo dvoch vekových kategóriách. Fotografie v národnej kolekcii nemusia zobrazovať a byť zamerané na jednu tému, budú posudzované individuálne a nie ako kolekcia.
I.   veková kategória – autori až do veku 16 rokov ( narodení po 30. 6. 1998 )
II . veková kategória – autori až do veku 21 rokov ( narodení po 30. 6. 1993 )

2/ FORMÁT - rozmery fotografií
Fotografie musia mať formát 20 x 30 cm. Menšie formáty fotografií musia byť pripevnené na svetlú paspartu (pevnú papierovú podložku) rozmerov 20 x 30 cm ( 8 " x 12 " ). Tieto fotografie nebudú poslané autorom späť. Okrem toho treba zaslať CD s digitálnymi kópiami diel vo formáte JPG, ktoré musia byť odoslané spolu s vytlačenými fotografiami.Veľkosť súboru: min. 3600 px na dlhšej strane, v RGB, JPG , bez obmedzenia veľkosti. Súbory – každá fotografia - musia byť pomenované: názov fotografie v anglickom jazyku, s uvedením mena autora, dátum narodenia a veková kategória (I. alebo II. veková kategória) .
Účastník súťaže musí vlastniť autorské práva predložených prác. Všetky časti fotografie musia byť vyfotografované autorom.

3/ POROTA
Fotografie v každej z oboch vekových kategórií budú členmi renomovanej poroty posudzované oddelene. Hodnotenie jednotlivých fotografií bude prebiehať podľa pravidiel súťaže FIAP, podľa všeobecne platných pokynov FIAP, bez práva na odvolanie.

4/ CENY
Ceny v Bienále FIAP mladých budú pre každú vekovú kategóriu udeľované nasledovne:
Svetový pohár pre najlepšiu národnú federáciu.
FIAP Zlatá medaila pre federáciu, ktorá sa umiestni ako druhá.
FIAP Strieborná medaila pre federáciu, ktorá sa umiestni ako tretia.
FIAP Bronzová medaila pre federáciu, ktorá sa umiestni ako štvrtá.
FIAP diplomy pre federácie, ktoré sa umiestnia ako piate až siedme.
Všetci autori federácie, ktorá sa umiestni ako prvá dostanú diplomy.
Jednotliví autori môžu získať zlatú, striebornú alebo bronzovú medailu FIAP ako prejav  ocenenia diel mimoriadnej kvality, nezávisle na federáciou získanom ocenení.
Každý autor môže získať iba jednu cenu.
Usporiadateľská krajina môže udeliť národné ceny, ceny poroty a špeciálne ceny a diplomy.

5/ KATALÓG
Každý zúčastnený autor dostane CD - katalóg. Najmenej jedna fotografia za každú zo zúčastnených krajín a za každú vekovú kategóriu budú reprodukované v tomto katalógu, rovnako ako všetky ocenené diela.
Autor súhlasí s tým, že jeho snímka môže byť zverejnená v katalógu a na internete,  na webovej stránke FIAP zadarmo. Fotografia sa nesmie používať v obchodnom kontexte a tiež sa nevráti! Neexistuje žiadna možnosť odvolať sa k právnym krokom.

6/ KALENDÁR
Termín zaslania prác a prihlášok pre do národného kola v SR: 15. apríla 2014.
Výstava ocenených fotografií sa uskutoční na medzinárodnom veľtrhu Photokina v Kolíne nad Rýnom 15. až 25. septembra 2014.
Národné kolekcie: nebudú vrátené federácii ani autorom späť !

Ako sa uchádzať o účasť na bienále FIAP mladých 2014?
Pre národnú súťaž platia všetky vyššie uvedené podmienky. To znamená, že mladí autori musia svoje práce doručiť najneskôr 15. apríla 2014 na adresu: Národné osvetové centrum, PhDr. Zuzana Školudová,  Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 1.

Zásielka musí obsahovať:
1/ označené fotografie v stanovenom rozmere,
2/ CD s digitálnou verziou fotografií,
3/ zoznam prác na papieri A4, s kompletnými kontaktnými údajmi o súťažiacom:
meno, priezvisko, úplný dátum narodenia, poštovú adresu vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

Každá fotografia musí byť na zadnej strane označená podľa požiadaviek FIAP (viď bod 2/)
Digitálny súbor, každá fotografia zvlášť, bude mať označenie podľa nasledovného príkladu: priezvisko_krátky názov foto v angličtine_prvá resp. druhá kategória_SK, napríklad: feriencik_cosmonaut_1k_SK.jpg

Jeden autor môže do súťaže ponúknuť najviac 4 fotografie.

Porota vyberie z doručených prác najlepšie, zostaví národnú kolekciu a zašle ju organizátorom 36. ročníka bienále FIAP mládežníckej fotografie pre rok 2014 do Nemecka. Vzhľadom na to, že organizátori z FIAP požadujú štartovné a ide o súťaž jednotlivcov, autori, ktorí budú zastúpení v národnej kolekcii za Slovensko, musia sa podieľať na nákladoch spojených s účasťou v tejto prestížnej svetovej súťaži. Podiel na nákladoch na jedného autora predstavuje sumu do 4 euro. Účastnícky poplatok na účet partnera podujatia, občianskeho združenia ATELIÉR FANTÁZIE, zaplatia na základe výzvy autori, ktorých porota vyberie do národnej kolekcie. Názov a číslo účtu: ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie, Heydukova 16, 811 08 Bratislava, číslo účtu: 2400494758 / 8330. Variabilný symbol 0308, do poznámky pre prijímateľa uveďte „Bienale FIAP mladí 2014“. Odporúčame platbu bankovým prevodom.

Autori, ktorí na základe výzvy neuhradia účastnícky poplatok včas, budú z národnej kolekcie vyradení a nahradení ďalšími autormi.

Autorom, ktorí postúpia a budú súťažiť v rámci národnej kolekcie Slovenska v Nemecku, fotografie vrátené nebudú, viď bod 6/. Ostatní, ktorí chcú fotografie zo slovenskej časti súťaže vrátiť, pribalia do zásielky s fotografiami známky v hodnote poštovného.

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2020 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.