Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášĽudový tanec a tradičná kultúra


Tlačová správa - Tancuj, tancuj 2014 PDF Tlač Email

Tlačová správa
Tancuj, tancuj - celoštátna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov
25. - 26. 10. 2014 Liptovský Mikuláš

Choreografia je neľahká tvorba. Svoju predstavu, skúsenosti a poznatky skumulované do formy javiskového diela zverí choreograf tanečníkom a súborom, kde žijú ďalej svoj život.
Jeho dielo sa vyvíja a rastie ďalej vďaka jeho interpretom a nasáva z nich ich osobnostné črty a charaktery. Je to v umeleckom svete, vo svete tvorby, jedinečná symbióza.

Celoštátna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov každé 3 roky vytvára priestor pre prezentovanie a vzájomnú konfrontáciu aktuálnej práce choreografov ľudového tanca z celého Slovenska. Po Košiciach a Rimavskej Sobote prebralo úlohu organizátora súťaže Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš.
V dňoch 25. a 26. 10. sa tak v liptovskomikulášskom Dome kultúry stretli súbory, ktoré postúpili na najvyššie kolo súťažnej prehliadky z krajských kôl.
Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexander Slafkovský. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a sponzorom podujatia bolo strojové vyšívanie Janka Boráková z Detvy.
V Liptovskom Mikuláši sa počas posledného októbrového víkendu predstavilo viac ako 300 tanečníkov  a muzikantov z trinástich folklórnych súborov zo všetkých ôsmych krajov Slovenska. Svoje choreografie predstavilo 16 autorov a spoluautorov. Súťažná prehliadka má dve kategórie - komorné a veľké choreografie.
O titule Laureát pre najlepšie choreografie v obidvoch kategóriách rozhodla odborná porota v zložení: Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.- etnomuzikológ, hudobný vedec Slovenská akadémia vied
Mgr. Mgr. art. Barbora Morongová PhD.- tanečná pedagogička, etnologička, MKSR
Mgr. art. Lenka Šútorová - Konečná, ArtD., choreografka, tanečná pedagogička, Centrum tradičnej kultúry, Myjava
Mgr. Jana Ambrózová, PhD., etnomuzikologička, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra
a pre veľké choreografie Mgr. Katarína Babčáková - etnologička, Národné osvetové centrum, doktorandka s etnochoreologickou orientáciou, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra, pre komorné choreografie porotu doplnila Mgr. art.  Agáta Krausová, ArtD., tanečná pedagogička, etnochoreologička, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra.
Význam podujatia pozdvihla aj účasť vzácnych  hostí, ktorí na poli folklórneho hnutia zanechali kus svojho života a umeleckej práce.  Choreografi, vedúci folklórnych kolektívov, taneční pedagógovia, osvetoví pracovníci, etnológovia, folkloristi: Štefana Kocák, Milan Hvižďák, Ján Jamriška, Emila Bartko, Ján Blaho, Hana Hlôšková, Štefan Zima, Ladislav Bačinský.

Podujatie v sobotnej súťažnej časti tvorili dva bloky choreografií.
V prvom bloku vystúpili:
FS Vagonár, Poprad, choreografia:  Chosn kale mazl tov, autor: Mgr. art. Michal Dudáš ArtD.
FSk Raslavičan, Raslavice, choreografia: Už prišiel lístoček pod čarnu pečacu, autorka: Mgr. Monika  Balážová
FS Borostyán, Drnava, choreografia: Tance z Medzibodrožia, autor: Michal Richtarčík
FS Javorníček, Hvozdnica, choreografia: Na končinovej muzike, autor: Juraj Jakubík
FS Urpín, Banská Bystrica, choreografia: V tom pršianskom poli, autor: Mgr. Michal Majer
TS Partia, Bratislava, choreografia: Ženy na Podpoľaní, autorka: Mgr. art Aniko Lépes
FS Váh, L. Mikuláš, choreografia: Z tej šunavskej krčmičky, autorka: Mgr. art. Miroslava Palanová

V druhom bloku účinkovali:
FS Máj, Piešťany, choreografia: Tance z Pozdišoviec, autori: Ján Vajda, Kristína Koniarová
FS Váh, Púchov, choreografia: Ženci a žnice, autor: Mgr. Richard Benech
FS Považan, Považská Bystrica, choreografia: z Ameriky idzem, autor: Ing. Milan Jankoviech
FS Kincső, Želiezovce, choreografia: Ja som mládenec, autori: Attila Oláh, Rebeka Németh, Bence Zsombor Juhász
FS Lusk, Krakovany, choreografia: Lašung - frišká zo Soblahova, autor: Jozef Ďuráči
FS Gymnik, Bratislava, choreografia: Večarki, autori: Mgr. art Agáta Krausová ArtD., Ing. Slavomír Ondejka

Porota rozdelila choreografie do troch pásiem: zlatého, strieborného a bronzového a udelila tri tituly Laureát a 3 špeciálne ocenenia.
Ďalším hodnotiteľom prehliadky boli návštevníci, ktorí rozhodli o cene diváka, hlasovaním priamo pri východe z veľkej sály Domu kultúry.
Celoštátna prehliadka Tancuj, tancuj však nebola len o súťažení, ale najmä o konfrontácii práce v jednotlivých kolektívoch, o diskusiách a spoločných stretnutiach.
Na tie bol priestor na sobotnej spoločnej zábave v spoločenskom centre Reduta v LM, kde sa všetci účastníci do neskorých nočných hodín zabávali pri ľudovej hudbe Michala Pagáča a v školách tanca sa naučili tance z Kokavy nad Rimavicou a Východnej. Lektormi tanečných škôl boli Simona Dikaszová, Stano Marišler a Alfréd Lincke.

Ďalším miestom na spoločné diskusie a najmä rozbor predvedených choreografií odbornou porotou bol rozborový seminár v nedeľných doobedných hodinách.
Kým sa vedúci kolektívov konfrontovali s porotou, členovia kolektívov mali možnosť navštíviť Múzeum Janka Kráľa s expozíciou Janošíkova mučiareň, ktorá bola účastníkom sprístupnená zadarmo a touto cestou sa za ústretovosť chceme poďakovať aj Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

V poobedných hodinách vyvrcholila prehliadka galaprogramom, v ktorom účinkovali všetky zúčastnené kolektívy a v jeho úvode porota vyhlásila výsledky celoštátnej súťaže.

V kategórii komorné choreografie si titul Laureát vytancoval
FS Považan, Považská Bystrica - choreogrfia: z Ameriky idzem, autor: Ing. Milan Jankoviech

V zlatom pásme sa umiestnili:
FS Považan, Považská Bystrica - z Ameriky idzem, autor: Ing. Milan Jankoviech
Fsk Raslavičan, Raslavice - Už prišiel lístoček pod čarnu pečacu, autorka: Mgr. Monika Balážová
TS Partia, Bratislava - Ženy na Podpoľaní, autorka: Mgr. art Aniko Lépes

V striebornom pasme:
Fsk Javorníček, Hvozdnica - Na končinovej muzike, autor: Juraj Jakubík
Fsk Lusk, Krakovany - lašung- frišká zo Soblahova, autor: Jozef Ďuráči

Bronzové pásmo v kategórii komorné choreografie nebolo udelené.


V kategórii veľké choreografie boli laureáti dvaja. Domáci FS Váh, Liptovský Mikuláš - s choreografiou: Z tej šunavskej krčmičky, autorky: Mgr. art. Miroslavy Palanovej. Druhým Laureátom sa stal MFS Kincsö, Želiezovce  s choreografiou: Ja som mládenec, autorov: Attila Oláh, Rebeka Németh, Bence Zsombor Juhász

V zlatom pásme sa umiestnili:
FS Váh, Liptovský Mikuláš - Z tej šunavskej krčmičky, autorka: Mgr. art. Miroslava Palanová
MFS Kincsö, Želiezovce - Ja som mládenec, autori: Attila Oláh, Rebeka Németh, Bence Zsombor Juhász
FS Gymnik, Bratislava - Večarki, autori: Mgr. art Agáta Krausová ArtD., Ing. Slavomír Ondejka

V striebornom pásme:
FS Vagonár, Poprad - Chosn kale mazl tov, autor: Mgr. art. Michal Dudáš ArtD.
FS Borostyán, Drnava - Tance z Medzibodrožia, autor: Michal Richtarčík
FS Urpín, Banská Bystrica - V tom pršianskom poli, autor: Mgr. Michal Majer

V bronzovom pásme:
FS Máj, Piešťany - Tance z Pozdišoviec, autori: Ján Vajda, Kristína Koniarová
FS Váh, Púchov - Ženci a žnice, autor: Mgr. Richard Benech

porota udelila aj špeciálne ocenenia:
Cena za dramaturgiu:  Agáte Krausovej a Slavomírovi Ondejkovi
Cena za vokálny prejav:  FSk Javorníček
Cena za vokálno-inštrumentálnu interpretáciu:  FS Lusk
Cenu diváka získal FS Vagonár z Popradu

Ľudový tanec je jedinečnou umeleckou hodnotou. Nesie v sebe múdrosť predchádzajúcich generácii, životné skúsenosti, radosti aj ťažké chvíle. V minulosti bol ľudový tanec samozrejmosťou pre všetky generácie, tancovať vedeli lepšie ako písať či čítať  a napriek tomu ním vedeli vyjadriť všetko.
V súčasnom svete môžeme ďakovať z celého srdca Bohu či prozreteľnosti, že sú u nás ľudia, etnológovia, etnomuzikológovia, taneční pedagógovia, muzikanti, folkloristi, nadšenci a obetavci, ktorí zasvätili svoj život záchrane tohto jedinečného klenotu našej kultúry a šíria ho ďalej v javiskovej či mimoscénickej podobe. A aj vďaka nim sme tu v Liptovskom Mikuláši mohli sledovať 13 folklórnych súborov, ktoré odprezentovali 5 komorných a 8 veľkých choreografií v súťažnej časti celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj 2014. Prehliadka potvrdila aj potrebu diskusie na tému tvorby, miery spracovania folklórneho materiálu a nevyhnutnú potrebu jeho dôkladného poznania.

Teraz je už dotancované, aspoň pre tento krát u nás v Mikuláši. Niekde v ďalších kútoch Slovenska sa už teraz trénuje, nacvičuje, skúma a tvorí, aby sme pri ďalších podobných podujatiach mohli opäť tlieskať zanieteniu a talentu ľudí, pre ktorých je folklór, tak ako pre nás, veľkou láskou.

Ing. Michaela Košová
metodik pre folklór
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950

 

 

 

 

 
Plagát - Tancuj, tancuj 2014 PDF Tlač Email
 
Tlačová správa - celoštátna súťaž choreografií folklórnych kolektívov PDF Tlač Email

25. - 26.10.2014 sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční celoštátna súťaž choreografií folklórnych kolektívov TANCUJ, TANCUJ. Organizátorom je Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlasovateľom a garantom podujatia je Národné osvetové centrum v Bratislave, záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexander Slafkovský. Medzi čestnými hosťami podujatia privítame významné osobnosti folklórneho hnutia ako p. Juraja Kubánku, Milana Hvižďáka, Ladislava Bačinského, Jána Jamrišku a mnohých ďalších.

Z krajských kôl do vrcholného kola súťaže postúpilo 13 folklórnych kolektívov, ktoré odprezentujú 8 veľkých choreografií a 5 komorných.

Podujatie v sobotnej súťažnej časti tvoria dva bloky choreografí:
I. blok od 14:00 do 16:30.
II. blok od 17:00 do 18:30.
Prehliadka vyvrcholí vyhlásením výsledkov a galaprogramom  v nedeľu  26.10. 2014 o 14:30 hod.

Postupujúci: FS Urpín Banská Bystrica, FS Gymnik Bratislava, TS Partia Bratislava, FS Borostyán Drnava, FS Kincső Želiezovce, FS Vagonár Poprad,  Fsk Raslavičan Raslavice, FS Váh Púchov, FS Považan Považská Bystrica, FS Máj  Piešťany, FS Lusk Krakovany, FSk Javorníček Hvozdnica a domáci FS Váh Liptovský Mikuláš. 

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Príďte podporiť najlepšie folklórne kolektívy z celého Slovenska
do veľkej sály v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši 25. a 26.10.2014.
 

Ing. Michaela Košová
metodik pre tanec, folklór a voľnočasové  aktivity
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5522981
mobil: 0905832950
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 
Tlačová správa - Školenie liptovských folkloristov 2014 PDF Tlač Email

Školenie liptovských folkloristov

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje cez víkend 18. a 19.10. 2014 školenie liptovských folkloristov.
Témami školenia budú tanečná príprava v detskom folklórnom kolektíve,  motív, motivická väzba, variácie motívu, "hra s motívom",  tanečná improvizácia, tvorba vo folklórnych skupinách, smerovanie, možnosti a konkrétne príklady spracovania zvykoslovia,  dramaturgia programového čísla a bloku, výučba tanca z Liptova zo záznamu, práca na scéne.
Školenie bude prebiehať pod vedením odborných lektorov: Mgr. art. Simona Dikaszová, Mgr. art. Miroslava Palanová a Mgr. Mária Palasthyová.
Školenie bude mať najmä praktický charakter  a preto je vhodné aj pre členov  kolektívov, ktorí by  v budúcnosti mali záujem podieľať sa na tanečnej príprave tanečníkov, či vedení súboru.
Vybrané témy sú vhodné pre prácu vo folklórnych súboroch, skupinách aj v detských súboroch. Každý účastník školenia získa DVD záznam z víkendového stretnutia a textové materiály k prednáškam. Účastnícky poplatok  je 5 €.
Svoj záujem o účasť na školení je potrebné nahlásiť do 10.10.2014.

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , tel. c.: 044/5522981, 0905 832 950
Ing. Michaela Košová, metodik pre folklór

Program:
18.10. sobota ( tanečný odbor SZUŠ v LM)
9:30- 11:00 Tanečná príprava v detskom folklórnom kolektíve
                   Mgr. art. Simona Dikaszová
11:00- 12:30 - Výučba tanca z Liptova podľa záznamu 
                     Mgr. art. Simonk Dikaszová
12:30- 13:30 obed

13:30- 15:00 Tvorba vo folklórnych skupinách, smerovanie
                       Mgr. Mária Palasthyová
15:00- 16:30 Motív, motivická väzba, variácie motívu " hra s motívom",  
                      tanečná improvizácia
                     Mgr. art. Simona Dikaszová
16:30-18:00  Možnosti a konkrétne príklady spracovania zvykoslovia,  dramaturgia programového čísla, bloku   Mgr. Mária Palasthyová

19.10. nedeľa
9:00 – 12:30  práca na scéne ( javisko SZUŠ)
                      Mgr. art. Miroslava  Palanová

 

Ing. Michaela Košová
metodik pre tanec, folklór a voľnočasové  aktivity
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 
Plagát - Školenie liptovských folkloristov 2014 PDF Tlač Email
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 11 12 13 14 15 16 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2020 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.