Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášĽudový tanec a tradičná kultúra
Tancuj, tancuj 2017 - tlačová správa PDF Tlač Email
Tlačová správa
Tancuj, tancuj - celoštátna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov
11.11.-12.11.2017 Liptovský Mikuláš

Choreografia je neľahká tvorba. Svoju predstavu, skúsenosti a poznatky skumulované do formy javiskového diela zverí choreograf tanečníkom a súborom, kde žijú ďalej svoj život.
Jeho dielo sa vyvíja a rastie ďalej vďaka jeho interpretom a nasáva z nich ich osobnostné črty a charaktery. Je to v umeleckom svete, vo svete tvorby, jedinečná symbióza.

Celoštátna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov každé 3 roky vytvára priestor pre prezentovanie a vzájomnú konfrontáciu aktuálnej práce choreografov ľudového tanca z celého Slovenska. V roku 2014 prebralo úlohu organizátora súťaže, po Košiciach a Rimavskej Sobote,  Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a po troch rokoch sa súťaž konala  na Liptove opäť.
V dňoch 11. a 12. 11. 2017 sa tak v liptovskomikulášskom Dome kultúry stretli súbory, ktoré postúpili na najvyššie kolo súťažnej prehliadky z krajských kôl.
Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spolufinancované bolo s podporou ŽSK.

V Liptovskom Mikuláši sa počas novembrového víkendu predstavilo viac ako 400 tanečníkov  a muzikantov z trinástich folklórnych súborov zo všetkých ôsmych krajov Slovenska .Svoje choreografie predstavilo 19 autorov a spoluautorov.
O titule Laureát pre najlepšie choreografie  rozhodla odborná porota v zložení:  
Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.- etnomuzikológ, Katedra etnomuzikológie a folkloristiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Mgr. Mgr.art. Barbora Morongová PhD.- tanečná pedagogička, etnochoreologička, MKSR
Mgr. art. Lenka Šútorová - Konečná, ArtD., choreografka, tanečná pedagogička, Centrum tradičnej kultúry, Myjava
Mgr.  Alžbeta Lukáčová PhD., etnomuzikologička, dramaturgička štátnej opery v Banskej Bystrici
Mgr. art. František Morong - tanečný pedagóg, o.z. Dragúni
Dušan Hégli - choreograf, režisér, umelecký vedúci umeleckého súboru Ifjú Szívek
Mgr. art. Slavomír Ondejka - tanečný pedagóg, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Košice

Podujatie v sobotnej súťažnej časti tvorili dva bloky choreografí.
V prvom bloku vystúpili:
FS Ilosvai, Veľká Ida
Tance zo Žitného ostrova, choreografia: Tomáš Dopsa, Michal Kupec
FS Vranovčan
Z-B-O † H-O-M, Choreografia: Peter Kocák, Stanislav Marišler
FS Vršatec, Dubnica nad Váhom
Ozveny Telgártu, choreografia: Martin Urban
UFS Mladosť , Banská Bystrica
Iľečke, choreografia: Tatiana Urbanová, Katarína Bagľašová
FS Jelenčan, Jelenec
„Aj u nás sa tancuje...!“, choreografia:Boris Magát
FS Raslavičan, Raslavice
„Kim ce ňezačepia“, choreografia: Monika Balážová
FS Váh, Liptovský Mikuláš
Na pltisku, choreografia:Miroslava Palanová

V druhom bloku účinkovali:
FS Hornád, Košice
Maľovaní, choreografia: Štefan Štec
FS Rakonca, Fiľakovo
Stanica na východe, choreografia: Gábor Gálik, Klaudia Gáliková
FS Živel, Bratislava
Hore tým Vernárom, choreografia: Ján Michálik
FS Csallóközi, Dunajská Streda (
Tance z Vág - Garam köz, choreografia: Attila Oláh
FS Parchovianka, Parchovany
Karička z Parchovian, choreografia:  Jozef Topolovský st., Jozef   
Topoľovský ml., Michal Hirko
FS Ponitran, Nitra
Z Podzoboria, choreografia: Peter Hrabovský

Porota rozdelila choreografie do troch pásiem: zlatého, strieborného a bronzového a udelila titul Laureát a 3 špeciálne ocenenia.

Celoštátna prehliadka Tancuj, tancuj však nebola len o súťažení, ale najmä o konfrontácii práce v jednotlivých kolektívoch, o diskusiách a spoločných stretnutiach.
Na tie bol priestor na sobotnej spoločnej zábave, kde sa všetci účastníci do neskorých nočných hodín zabávali pri ľudovej hudbe Michala Pagáča a v školách tanca sa naučili tance z Hrochote. Lektormi tanečnej školy boli Ján Michálik a Katarína Sládečková.
Ďalším miestom na spoločné diskusie a najmä rozbor predvedených choreografií odbornou porotou bol rozborový seminár v nedeľných doobedných hodinách.

V poobedných hodinách vyvrcholila prehliadka galaprogramom, v ktorom účinkovalo 9 folklórnych kolektívov, ktoré v ostatnom období odprezentovali, alebo odprezentujú svoje nové scéniské programy (FS Váh - Jánovačka, FS Ponitran - Na západe niečo nového, FS Živel - Kocka, FS Hornád - Okamih, FS Vranovčan - Zbohom, UFS Mladosť- Obrazy z Dolnej zeme, FS Vršatec - ostaté CD Život ako pieseň, FS Ilosvai a FS Csallóközi nesúťažné choreografie) a v jeho úvode porota vyhlásila výsledky celoštátnej súťaže.

Titul Laureát:
FS Hornád, Košice
choreografia: Maľovaní
autor: Štefan Štec


ceny poroty:
FSk Raslavičan, Raslavice - cena za presvedčivý interpretačný prejav ľudovej hudby
FSk Parchovianka, Parchovianka - cena za štýlovú interpretáciu
Tomáš Blažek, FS Ponitran - cena za štýlovú interpretáciu v hre na gajdách


Zlaté pásmo:
FS Hornád, Košice
choreografia: Maľovaní, autor: Štefan Štec
FS Váh, Lipt. Mikuláš
choreografia: Na pltisku, autor: Miroslava Palanová
FS Vranovčan, Vranov nad Topľou
choreografia: Zbohom, autor: Peter Kocák, Stanislav Marišler
FS Csallóközi, Dunajská Streda
choreografia: Tance z Vág, autor: Attila Oláh
FS Ponitran, Nitra
choreografia: Z Podzoboria, autor: Peter Hrabovský


Strieborné pásmo:
FS Ilosvai, Veľká ida
choreografia: Tance zo Žitného ostrova, autor: Tomáš Dopsa, Michal Kupec
UFS Mladosť, Banská Bystrica
choreografia: Ilečke, autor: Tatiana Urbanová, Katarína Bagľašová
FS Rakonca, Fiľakovo
choreografia:  Stanica na východe, autor: Gábor Gálik, Klaudia Gáliková
FS Parchovianka, Parchovany
choreografia: Karička z Parchovian, autor: Jozef Topoľovský st. Jozef Topoľovský ml., Michal Hirko.


Bronzové pásmo
FS Vršatec, Dubnica nad Váhom
choreografia: Ozveny z Telgártu, autor: Martin Urban
FS Jelenčan, Jelenec
choreografia: „ Aj u nás sa tancuje“, autor: Boris Magát
FS Živel, Bratislava
choreografia: Hore tým Vernárom, autor: Ján Michálik
FSk Raslavičan, Raslavice
choreografia: „ Kim ce ňezačepia“, autor: Monika Balážová


Ľudový tanec je jedinečnou umeleckou hodnotou. Nesie v sebe múdrosť predchádzajúcich generácii, životné skúsenosti, radosti aj ťažké chvíle. V minulosti bol ľudový tanec samozrejmosťou pre všetky generácie, tancovať vedeli lepšie ako písať či čítať  a napriek tomu ním vedeli vyjadriť všetko.
V súčasnom svete môžeme ďakovať z celého srdca Bohu či prozreteľnosti, že sú u nás ľudia, etnológovia, etnomuzikológovia, taneční pedagógovia, muzikanti, folkloristi, nadšenci a obetavci, ktorí zasvätili svoj život záchrane tohto jedinečného klenotu našej kultúry a šíria ho ďalej v javiskovej či mimoscénickej podobe. A aj vďaka nim sme tu v Liptovskom Mikuláši mohli sledovať 13 folklórnych súborov, ktoré odprezentovali choreografie 19 autorov a spoluautorov v súťažnej časti celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj 2017.
Teraz je už dotancované, aspoň pre tento krát a u nás v Mikuláši, niekde v ďalších kútoch Slovenska sa už teraz trénuje, nacvičuje, skúma a tvorí, aby sme pri ďalších podobných podujatiach mohli opäť tlieskať zanieteniu a talentu ľudí, pre ktorých je folklór veľkou láskou a možno aj životným poslaním.

Ing. Michaela Košová
metodik pre folklór LKS

 
Tlačová správa - Tancuj, tancuj 2017 PDF Tlač Email
11. - 12. 11. 2017 sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční celoštátna postupová súťaž choreografií folklórnych kolektívov TANCUJ, TANCUJ. Organizátorom podujatia je Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš, vyhlasovateľom a garantom podujatia je NOC v Bratislave.
Z krajských kôl do vrcholného kola súťaže, ktorá sa koná raz za 3 roky,  postúpilo 13 folklórnych kolektívov z celého Slovenska.

Podujatie v sobotnej súťažnej časti, 11. 11. 2017,  tvoria dva bloky choreografí: I. blok od 15:00 do 16:30. II. blok od 17:00 do 18:30. Prehliadka vyvrcholí vyhlásením výsledkov a galaprogramom  v nedeľu 12.11. o 14:00.
Postupujúci: UFS Mladosť Banská Bystrica, FS Živel Bratislava,  Fsk Raslavičan Raslavice, FS Ponitran Nitra, FS Jelenčan Jelenec, FS Vranovčan Vranov nad Topľou, FS Csallóközi z Dunajskej Stredy, FS Vršatec Dubnica nad Váhom, FS Ilosvai Veľká Ida, FS Hornád Košice, FS Rakonca Fiľakovo a domáci FS Váh, Liptovský Mikuláš.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.


Príďte podporiť najlepšie folklórne kolektívy z celého Slovenska do veľkej sály v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši 11.-12.11.2017.
Vstup je voľný.


Ing. Michaela Košová
odborný metodik pre folklór
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950


 
Plagát - Tancuj, tancuj 2017 PDF Tlač Email
 
Tlačová správa - Tancovanie pod Kriváňom 2017 PDF Tlač Email
Tancovanie pod Kriváňom 2017 - tábor ľudového tanca

Amfiteáter v hornoliptovskej obci Východná ožíva folklórom nielen vďaka folklórnemu festivalu, ale už po ôsmy krát aj jedinečným táborom ľudového tanca.
Tancovanie pod Kriváňom ponúka širokej verejnosti - bez rozdielu tanečných skúseností, veku, či členstva vo folklórnom kolektíve, možnosť naučiť sa ľudové tance z rôznych oblastí Slovenska a to pod vedením odborných lektorov, za doprovodu výborných muzikantov a v atraktívnom prostredí areálu najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku.
Tábor ľudového tanca sa tento rok konal od 19. do 23. júla a pripravilo ho Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Východná. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Celý článok...
 
Plagát - Tancovanie pod Kriváňom 2017 PDF Tlač Email

 
Tlačová správa - Tancovanie pod Kriváňom 2017 PDF Tlač Email
Záujem o tradičnú kultúru v ostatných rokoch naberá na intenzite. Tanečné domy, školy ľudového tanca a hudby, móda inšpirovaná tradičným odevom, to všetko  je dnes „IN“. A my sme tomu veľmi radi, pretože veríme, že sme k tomu malou kvapkou prispeli aj vďaka Tancovaniu pod Kriváňom.

Pred 8. rokmi Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK začalo organizovať celoslovenský tanečný tábor ľudového tanca Tancovanie pod Kriváňom. Našim cieľom bolo ponúknuť záujemcom a nadšencom ľudového tanca priestor, kde sa spája výučba ľudových tancov v tanečných dielňach s používaním naučených motívov, väzieb a pravidiel tanca vo voľných zábavách. Našim cieľom bolo poskytnúť účastníkom hlbšie vedomosti o jednotlivých typoch tancov, nie len o ich rýchlokurz. Od roku 2010 sa rady našich členov úspešne rozrastajú a naše podujatie inšpiruje ďalších nadšencov pri organizovaní podobných akcií.

Náš tábor je určený pre širokú verejnosť- bez rozdielu tanečných skúseností, veku,  či členstva vo folklórnom kolektíve. Pracujeme súčasne v skupine pokročilí a začiatočníci a každý účastník sa tak môže zaradiť do úrovne, ktorá mu vyhovuje. Domovom tanečného tábora je atraktívne prostredie areálu najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku vo Východnej.
Tábor ľudového tanca sa tento rok bude konať po 8. krát a to od 19. do 23. júla 2017.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2017 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.