Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášPod jednou strechou
Tlačová správa - Pod jednou strechou od tradície po súčasnosť PDF Tlač Email

POD JEDNOU STRECHOU - OD TRADÍCIE PO SÚČASNOSŤ

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK vytvorilo nový priestor pre rozvíjanie umeleckej kreativity nielen detí a mládeže, ale aj pre širokú verejnosť a návštevníkov regiónu Liptov. V priestoroch remeselných dielní si budú môcť rozvíjať svoje zručnosti v rôznych remeselných technikách od tradičných spôsobov až po nové moderné presahy.

V objekte bývalého Župného domu, dnes Obvodného úradu na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši, vznikol v rámci projektu PL- SK „Pod jednou strechou -  od tradície po súčasnosť“ nový priestor pre tvorbu.
V dňoch 15. - 18. 5. 2014 Liptovské kultúrne stredisko zrealizovalo v tomto obnovenom priestore ďalšiu aktivitu svojho úspešného cezhraničného projektu a to remeselný tábor pre  slovenské a poľské deti z partnerského mesta Žywiec pod vedením odborných lektorov. 40 slovenských a 17 poľských  detí intenzívne  pracovalo 4 dni od 9.00 do 17.00 v štyroch novovybudovaných a zariadených dielňach na textil, hlinu, drevo, drôt.  Remeselný tábor sa medzi účastníkmi a pedagógmi stretol s veľmi pozitívnou odozvou a nadviazal tak na prvý tábor takéhoto zamerania, ktorý sme v rámci projektu pripravili už vo februári tohto roka.  K tradičným technikám sa pridali aj techniky presahujúce rámec tradičného - výroba zo skla, výroba súčasných textilných doplnkov, spájanie dreva s drôtom, aktuálne témy spracované v hline.
Vyrobené práce si poľské deti odniesli do partnerského Źywca, kde z nich bude nainštalovaná výstava z I. a II. remeselného tábora do konca mája.
Účastníci dielní boli nadšení zo spoznávania nepoznaných techník, vyrobili nádherné výrobky a tešia sa na ďalšie podobné stretnutia. Lektori aj pedagógovia vyzdvihli význam tohto podujatia a potrebu takéhoto priestoru v Liptovskom Mikuláši.
Poľská a slovenská spolupráca sa neupevňovala len v remeselných dielňach, ale aj pri tanci a speve. Súčasťou aktivity bol 15. 5. 2014 program folklórnych kolektívov zo Źywca a DFS z Liptovského Mikuláša. Pre nepriaznivé počasie sme program  z Nádvoria NKP Čierny orol  presunuli do Evanjelického kultúrneho domu a za plnej diváckej kulisy sme odprezentovali tradičné ľudové prejavy obidvoch regiónov.
Aj keď dnes je už len ťažko uplatniteľné známe „remeslo má zlaté dno“, produkty tradičnej remeselnej výroby sa stávajú pokladom, ktorý bez vzdelávania mladej generácie, ale aj širokej verejnosti, bude stále náročnejšie získať a priam nemožné stretnúť sa s jeho tvorcami.
Prostredníctvom remeselných dielní Liptovského kultúrneho strediska sa obyvateľom mesta, ale aj regiónu, naskytla príležitosť aktívne zapojiť svoje ruky do tvorby, ktorá nie len produkuje krásne výrobky ale najmä uchováva a šíri jedinečné hodnoty trpezlivej ľudskej práce, šikovnosti a originality.

Liptovské kultúrne stredisko projektom Pod jednou strechou - od tradície po súčasnosť nadviazalo na úspešný projekt Tvorivosť bez hraníc a času a pokračuje tak vo svojej snahe oživiť región Liptov o aktívny a intenzívny tvorivý ruch v tradičných, ale aj súčasných tvorivých procesoch.
Už v stredu a vo štvrtok tento týždeň  pokračujú v týchto priestoroch pravidelné stretnutia klubu výtvarníkov pri LKS a od 21. 5. 2014 sú naplánované cyklické dielne zamerané na výtvarné technologické postupy materiálov priestorovej tvorby - prvá je zameraná na výrobu ručného papiera.
Remeselné dielne budú ďalej slúžiť na kurzy remeselných techník pre deti, mládež, pedagógov aj záujemcov zo strany verejnosti.
Veríme, že sa čoskoro uvidíme pri ďalších tvorivých stretnutiach.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013.Ing. Michaela Košová
metodik pre tanec, folklór a voľnočasové  aktivity
Liptovské kultúrne stredisko
tel.: 044/5522981
mobil: 0905 832 950
www.lks.sk
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

 

 

 
Pod jednou strechou od tradície po súčasnosť - OZNAM PDF Tlač Email

POZOR ZMENA!!!

Prezentácia folklórnych kolektívov zo Źywca a z Liptovského Mikuláša
15. 5. 2014 o 15:00 hod.
sa z dôvodu nepriaznivého počasia 
P R E S Ú V A   do priestorov Evanjelického cirkevného domu - Súkromnej ZUŠ na Tranovského ul.


Remeselný jarmok na nádvorí NKP Čierny orol - ZRUŠENÝ
(náhradný termín bude uvedený na stránke LKS)

 
Plagát - Pod jednou strechou od tradície po súčasnosť 2014 PDF Tlač Email
 
Plagát - Pod jednou strechou od tradície po súčasnosť 2014 PDF Tlač Email
 
Tlačová správa - POD JEDNOU STRECHOU - OD TRADÍCIE PO SÚČASNOSŤ PDF Tlač Email

Tlačová správa
POD JEDNOU STRECHOU - OD TRADÍCIE PO SÚČASNOSŤ

Liptovské kultúrne stredisko po úspešnej realizácii PL- SR mikroprojektu „Tvorivosť bez hraníc a času„ realizuje a kontinuálne nadväzuje v rámci ďalšej výzvy PL- SR projekt „Pod jednou strechou - od tradície po súčasnosť”.

V dňoch 27. 2. - 2. 3. 2014 pripravujeme remeselný tábor pre vybrané deti zo Slovenskej a Poľskej republiky. V priestoroch klubovne Liptovského kultúrneho strediska  sa im počas štyroch dní bude venovať 6 odborných lektorov. Deti budú mať možnosť oboznámiť sa s  remeselnými  technikami v textilnej, drevorezbárskej, drotárskej a hrnčiarskej dielni.
Náš  poľský partner zo Žywca okrem účasti v dielňach odprezentuje tradičnú kultúru prostredníctvom folklórneho súboru, ktorý sa spolu s našimi folklórnymi kolektívmi zapojí do tradičnej fašiangovej pochôdzky mestom 27. 2. 2014 o 15:00 hod. a vyvrcholí spoločným vytúpením na Nádvorí Čierneho orla v Liptovskom Mikuláši.

Druhý remeselný tábor  a kompletné dobudovanie remeselných dielní je plánovaný od 15. - 18. 5. 2014. Cieľom celého projektu je vytvorenie priestoru, zázemia a možností nielen pre oživenie tradičných remeselných postupov, ale aj ich funkčné využitie v súčasnosti. Vytvárame priestor, ktorý bude slúžiť  v dlhodobom meradle žiakom, študentom a všetkým záujemcom  o výuku tradičných remesiel a moderných výtvarných technológií .

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013

 

 


Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2021 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.