Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTvorivosť bez hraníc a času
Tlačová správa - Tvorivosť bez hraníc a času PDF Tlač Email

Záverečná aktivita mikroprojektu
TVORIVOSŤ BEZ HRANÍC A ČASU

Záverečné dvojdňové podujatie v Liptovskom remeselnom dvore na nádvorí NKP Čierny orol je vyvrcholením úspešnej realizácie projektu TVORIVOSŤ BEZ HRANÍC A ČASU. Pozostáva z dvoch častí. Prvá zahŕňa materiálne vybudovanie remeselného dvora prezentačnými stánkami pre remeselníkov, javiskom, drevenými lavicami, zvukovou a svetelnou technikou. Druhá už tradične je prezentáciou poľského a slovenského remesla spojená s vystúpeniami folklórnych  a ochotníckych divadelných kolektívov.

Celý článok...
 
Tvorivosť bez hraníc a času - remeselnícky liptovský dvor a tvorivé remeselné dielne 2012 - plagát PDF Tlač Email
TVORIVOSŤ BEZ HRANÍC A ČASU
remeselnícky liptovský dvor a tvorivé remeselné dielne
predvádzanie poľského tradičného remeselného umenia s výukou v konfrontácii so slovenskými remeselníkmi a vystúpenie amatérskych umelcov.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
termín, miesto: 22. – 23. júna 2012 9.00-17.00 hod., Liptovský Mikuláš – Nádvorie Čierneho orla
usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Stowarzyszenie Artystów Pienińskich


 
Tlačová správa - Tvorivosť bez hraníc a času - Poľsko-Slovenské Vianoce 2011 PDF Tlač Email

V piatok, 2.12.2011, sa v priestoroch klubovne Liptovského kultúrneho strediska a na nádvorí múzea Čierny orol, uskutočnilo v poradí už tretie stretnutie poľských a slovenských remeselníkov v rámci spoločného projektu „Tvorivosť bez hraníc a času“, tentokrát s podtitulom Poľsko–Slovenské Vianoce,  ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Klubovňa LKS od 9.00 hod. žila prezentáciami a tvorivými dielňami pre širokú verejnosť a  následne v stánkoch na nádvorí  múzea Čierneho orla  od 14.00 aj predajom ľudovoumeleckých výrobkov od poľských a slovenských remeselníkov.

Celý článok...
 
Tlačová správa - Tvorivosť bez hraníc a času - Poľsko-Slovenské vianoce 2011 PDF Tlač Email

V piatok, 2.12.2012, sa v priestoroch klubovne Liptovského kultúrneho strediska a na nádvorí múzea Čierny orol, uskutoční v poradí už tretie stretnutie poľských a slovenských remeselníkov v rámci spoločného projektu „Tvorivosť bez hraníc a času“, tentokrát s podtitulom Poľsko –Slovenské Vianoce,  ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Klubovňa LKS od 9.00 hod. ožije prezentáciami a následne v stánkoch na nádvorí  múzea Čierneho orla  od 14.00 aj predajom ľudovoumeleckých výrobkov od poľských a slovenských remeselníkov.

Celý článok...
 
Tvorivosť bez hraníc a času - POĽSKO-SLOVENSKÉ VIANOCE 2011 - plagát PDF Tlač Email
Remeselnícky liptovský dvor – výstava a prezentácia remeselníkov a amatérskych umelcov – POĽSKO-SLOVENSKÉ VIANOCE
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013
termín, miesto: 2. december 2011, Klubovňa LKS, Nádvorie Čierneho orla Liptovský Mikuláš
usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Stowarzyszenie Artystow Pieninskich Kroscienko nad Dunajcem

 

 
Tlačová správa - Tvorivosť bez hraníc a času - Poďakovanie za úrodu 2011 PDF Tlač Email

Dňa 21. októbra 2011 sa v priestoroch nádvoria múzea NKP Čierny orol a klubovne Liptovského kultúrneho strediska uskutočnilo stretnutie účastníkov, remeselníkov a širokej verejnosti  vzájomnej výmeny kultúrnych-remeseníckych prezentácií.
Tieto aktivity sa uskutočňujú v rámci  programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika z aktuálneho Mikroprojektu „Tvorivosť bez hraníc a času“, Remeselnícky liptovský dvor, s podnázvom Poďakovanie za úrodu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jedná sa o vzájomnú výmenu a sprostredkovanie remeselných tvorivých dielní, formou prezentácie amatérskych umelcov z Liptova a Poľského partnera Stowarzyszenie Artyzstów Pienińskich z Kroscienka nad Dunajcom.

Celý článok...
 
Mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/II/053 - TVORIVOSŤ BEZ HRANÍC A ČASU - plagát 2011 PDF Tlač Email
Remeselnícky liptovský dvor – výstava a prezentácia remeselníkov a amatérskych umelcov – POĎAKOVANIE ZA ÚRODU
termín, miesto:
21. október 2011, Nádvorie Čierneho orla, Liptovský Mikuláš
usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Stowarzyszenie Artystów Pienińskich
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 
Tvorivosť bez hraníc a času 2011 - tlačová správa PDF Tlač Email

Tvorivosť bez hraníc a času
PL-SK/ZA/IPP/II/053

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja úspešne začalo realizáciu projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 pod názvom TVORIVOSŤ BEZ HRANÍC A ČASU.
Poľským partnerom projektu je Stowaryszenie artystów pienińskich z Krošcienka nad Dunajcem.
Cieľom projektu je zachovanie regionálnych a kultúrnych tradícií, návrat k tradičným remeselným technikám a ich aplikovanie do súčasnej umeleckej podoby. Vzájomné spoznávanie a propagácia kultúrnych špecifík Slovenska a Poľska, ako aj intenzívna spolupráca pri výmene v konkrétnych kultúrnych aktivitách. Projekt je určený nielen nositeľom tradičného ľudového remesla, ale jeho cieľom je priblížiť zabudnuté techniky  a tradičnú kultúru deťom, mládeži a širokej verejnosti.

Celý článok...
 
Mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/II/053 Tvorivosť bez hraníc a času - plagát 2011 PDF Tlač Email
tvorivé remeselné dielne – predvádzanie slovenského tradičného remeselného umenia, výstava a prezentácia remeselníkov s výukou v konfrontácii s poľskými remeselníkmi
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013
termín, miesto: 3. september 2011, Kroscienko nad Dunajcem, Poľsko
usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Stowarzyszenie Artystów Pienińskich


 


Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2021 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.