Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášFolklórne fórum o choreografii - harmonogram PDF Tlač Email
Seminár k choreografickej tvorbe v amatérskych folklórnych súboroch
na Slovensku
20. – 21. 11. 2015 v Liptovskom Mikuláši


20. novembra  2015 (piatok)

09:30 – 10:00    Registrácia účastníkov

10:00 – 10:10   Úvodné slovo – NOC (cieľ seminára, pomenovanie problematiky, predstavenie štruktúry seminára, úlohy NOC pri výučbe choreografie a organizovaní súťaží)

10:10 – 11:30    Choreografia ľudového tanca – materiál a princípy – doc. Mgr. art. Vladimír Marušin, ArtD., VŠMU, Bratislava

11:30 – 11:40    Prestávka

11:40 – 13:30    Choreografia ľudového tanca – materiál a princípy – doc. Zoltán Zsuráfszky, PhD.,VŠTU, Budapešť, Honvéd, preklad: Michal Richtarčík

13:45 – 14:45    Obed

15:00 – 15:30    Etnochoreológia ako základný pilier hodnôt umeleckej tvorby vo folklórnom hnutí a zdroj pre umelecké diela
– Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., UKF, Nitra

15:30 – 16:00    Sloboda v tvorbe alebo napĺňanie očakávaní
– Mgr. art. Martin Urban, PhD., UMB, Banská Bystrica

16:00 –  17:00    Diskusia

17:00 – 17:15    Prestávka

17:15 – 18:30    (15 min. každý)
- K súčasným problémom scénickej tvorby – doc. Mgr. Ján Blaho
- Choreografia ľudového tanca – jej východiská a možnosti tvorby – Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD.
- Choreografická etuda ako prostriedok skvalitňovania kreativity a umeleckej úrovne v choreografickej tvorbe – Mgr. art., Ing. Slavomír Ondejka
- Otrok či kreatívny autor – Mgr. art. Pavol Pitoňák
- Práca choreografa vo FS Váh s využitím možností jedného regiónu – Mgr. art. Miroslava Palanová

18:30 – 19:30 Diskusia

Prihlásené diskusné príspevky:
- Diskusný príspevok k článku doc. J. Blaha po celoslovenskej súťažnej prehliadke v Liptovskom Mikuláši – Milan Hvižďák
- Postrehy z folklórnych festivalov – Anna Galková

19:30 – 20:30       Večera
21:00 –                Spoločenský večer


21. novembra 2015 (sobota)

08:30 – 10:00        (10 min. každý)
- Tvorba v detských folklórnych súboroch (materiál, námety, stupeň štylizácie) – Mgr. Eliška Hrbíková
- Terénny výskum, spracovanie, tvorba choreografie a jej realizácia za aktívnej účasti detí z DFS Turiec – Božena Kočalková
- Choreografická tvorba v DFS – postrehy a pripomienky – RNDr. Michal Štefanovič
- Špecifiká choreografickej tvorby v DFS z pohľadu etnológa – PhDr. Zuzana Drugová
- Etnologická sonda do choreografickej tvorby a umeleckého smerovania významných choreografov amatérskeho folklórneho hnutia na Slovensku v druhej polovici 20.storočia – Mgr. Martina Tácsovská
- Poznanie ako základ kvalitnej choreografickej tvorby – Mgr. Peter Kocák    
- Práca s pohybovým materiálom vzhľadom na zvolenú tému – Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.
- Snaha o novú tvorbu – Mgr. Štefan Štec
- Problémy choreografickej tvorby z oblasti širšieho okolia Považskej Bystrice – Ing. Milan Jankoviech
- Choreografická tvorba na západnom Slovensku z hľadiska znalostí choreografa o tanečných a hudobných tradíciách – Ing. Jozef Lehocký

10:30 – 10:40    Prestávka

10:40 – 12:30    Aktuálne problémy choreografickej tvorby (formulácia problémových okruhov), návrhy riešení

12:10 – 13:10    Obed

 
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2020 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.