Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTlačová správa - Jarný salón 2015 PDF Tlač Email

Vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska sme dňa 8.3.2015 otvorili v poradí už 26. ročník regionálnej súťažnej postupovej výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia liptovského regiónu „Jarný salón“, ktorý už tradične patrí k najočakávanejším podujatiam neprofesionálneho výtvarníctva v našom regióne.
Liptovskí výtvarníci tu dostávajú priestor k prezentácii svojej najnovšej tvorby a s potešením môžeme konštatovať, že oslovuje čoraz viac tvorcov z radov študentov, dôchodcov, či ľudí, ktorí popri svojej profesionálnej dráhe v sebe objavili aj nezanedbateľný výtvarný talent.
Sme im nesmierne povďační, že dokážu a sú ochotní prezentovať svoje diela pred verejnosťou a prostredníctvom nich aj svoje vnútorné prežitky a postoje, svoje videnie sveta. Vo svojej úvahe v bulletine JS 2015, nádherne opísala tento stav mysle výtvarníka predsedníčka poroty PaedDr. Katarína Lucinkieviczová PhD.:
... Naše myšlienky odrážajú nami vytvorenú realitu a my získavame pocit z toho, čo práve prežívame. Takže ak je naozaj pravda, že umenie „sú  zhmotnené myšlienky“ (predstavy, túžby, bolesti ale i radosti), teda určité materializované výpovede o nás samotných a o svete, potom získavame prostredníctvom tvorivej aktivity mnohé odpovede na naše zvedavé otázky. Je však nemožné získať na všetky otázky odpoveď. Sme odsúdení nato, že neustále  sa budeme pýtať a neustále budeme hľadať uspokojujúce odpovede... a práve v tom spočíva radosť zo života, večného vývoja, neustálej zmeny, rastu i zániku...

Do 26. ročníka Jarný salón prihlásilo svoje diela 73 výtvarníkov s 216 dielami.
Odborná porota v zložení: PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová PhD., Akad. mal. Dana Sochorová a akad. mal. Ján Hrnčiarik  diela ocenili,  odporučili ich k  prezentácii a taktiež rozhodli o postupe vybraných diel k účasti do krajského kola „Výtvarné spektrum“ v Čadci.
Porota sa rozhodla udeliť 7 cien bez určenia poradia a 29 čestných uznaní.

Ceny za svoje diela získali : Mariana Petríková z Liptovského Mikuláša, Mirka Júríková z Liptovského Hrádku, Eva Ščerbáková z Trnovca, Mikuláš Pavlikovský z Podtúrne, Anna Fábryová z Ružomberka, Pavol Lofaj z Likavky a Miroslav Janovec z Liptovského Mikuláša.
Čestné uznania získali:  Zuzana Kičurová, Silvia Hriňová, Andrea Ganobčíková zo Školy úžitkového výtvarníctva z Ružomberka, Timea Staroňová  z Liptovského Mikuláša, Ľubomír Hajdučík z Hýb, Mária Tužáková z Liptovského Mikuláša, Alena Fiačanová, z Liptovského Mikuláša, Gabriela Grešová z Liptovského Mikuláša, Irina Slaninková z Liptovského Mikuláša, Stanislava Smiešková z Liptovského Mikuláša, Inge Sekey z Trnovca , Katarína Olexová z Liptovského Mikuláša, Anna Lisá z Liptovského Mikuláša, Valéria Szépeová z Podtúrne, Miriam Belopotocká z Liptovského Mikuláša Eva Makarová z Liptovského Hrádku , Ľubomíra Dzúriková z Liptovského Mikuláša, Anna Dzúrová z Liptovského Mikuláša, Anna Folwarczná z Hýb, Jana Šarlušková z Liptovského Mikuláša, Štefan Packa z Liptovského Mikuláša, Irena Polóniová z Ružomberka, Eva Poliaková z Liptovského Mikuláša, Judita Feňvešová z Liptovského Hrádku, Ján Demenčík z Liptovského Mikuláša, Rastislav Frič z Ružomberka, Peter Hradecký z Liptovského Hrádku a Mária Hrabinská z Liptovského Mikuláša.

Všetky ocenené diela postúpia  na krajskú súťaž, ktorá sa bude konať 16.5.2014 v Turzovke. Oceneným výtvarníkom blahoželáme a prajeme úspešnú prezentáciu svojich diel na krajskej a celoslovenskej súťaži Výtvarné spectrum 2015.
Všetkým našim výtvarníkom  želáme veľa ďalšej tvorivej práce a návštevníkom prajeme radosť zo zážitku  prostredníctvom tejto výstavy.

Výstavu môžete vidieť v klubovni Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši v pracovné dni od 8:00-15:00 hod. do 17.4.2015.
Pripravilo ju Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Beata Kuviková
odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
0905832950
044/5522981

 
Rýchly prístup


Partneri

 © 2019 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.