Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTlačová správa - Sárova Bystrica 2014 - krajská súťaž v Žiline PDF Tlač Email

Mladí moderátori na radnici
Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Žilina zorganizovalo 5. novembra krajskú súťaž mladých moderátorov Sárova Bystrica. Na žilinskej radnici sa stretli víťazi regionálnych kôl a súťažili o postup do celoslovenského kola. Dvadsaťjeden súťažiacich z piatich regiónov Žilinského kraja prišlo prezentovať svoj moderátorský kumšt v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách. V prvej súťažili moderátori vo veku od 15 do 18 rokov, v druhej od 19 do 25 rokov. Predviedli sa v štyroch disciplínach - interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie.

Mladých moderátorov na radnici prišiel pozdraviť aj hovorca mesta Žilina Pavol Čorba  a zaželal  im príjemnú pohodu a veľa úspechov v súťaži.
Odborná porota v zložení Milan Matušinský, Milan Lechan a Pavol Kubica pozorne počúvala a sledovala každého súťažiaceho. Hodnotila okrem iného celkový dojem, výslovnosť, prirodzenosť,  presvedčivosť a kultúrnosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča a zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny a hlasový prejav. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota mohla zohľadniť aj kreativitu pri ich tvorbe.
Milan Matušinský po skončení súťaže skonštatoval, že úroveň prípravy na súťaž sa zvyšuje. „Najmä v prvej kategórii boli súťažiaci pomerne vyrovnaní a bolo veľmi ťažké vybrať troch najlepších“, dodal predseda poroty. Napokon udelili viac ocenení. V prvej kategórii prvé miesto v súťaži získala Žilinčanka Lenka Milecová zo Spojenej školy na Rosinskej ceste. Druhé udelila porota Lenke Capkovej zo Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste, tretie Lenke Lašovej z Gymnázia J.M. Hurbana v Čadci. Čestné uznanie si odniesol Dávid Bače z Gymnázia J. Lettricha v Martine a Michaela Hriňová z Gymnázia V. Paulínyho-Tótha v Martine. V tejto kategórii bola udelená aj Cena primátora mesta Žilina Igora Chomu a získal ju Samuel Plachtinský z Gymnázia Liptovský Hrádok. Porota sa rozhodla udeliť aj mimoriadnu cenu poroty súťažiacemu Dávidovi Kurčinovi zo Spojenej školy Tvrdošín.
V druhej kategórii prvé a tretie miesto porota neudelila, druhé získala Vitkovská zo Žilinskej univerzity a čestné uznanie dostal Samuel Štefan Mahút z Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Po skončení súťaže bol rozborový seminár. Porota upozornila na konkrétne chyby, ktorých sa mladí ľudia vo svojom prejave dopúšťajú, a to pomerne často. Pavol Kubica upozornil na chyby typické pre moderátorov: „Ide predovšetkým o nesprávne používanie spisovného jazyka či výslovnosť. Často sa opakovalo nesprávne mäkčenie slabík, používanie nespisovných slov, ale aj technické chyby v pripravených príspevkoch, ako je nedôsledné rozlišovanie spravodajského a publicistického štýlu“. Členovia poroty individuálne rozoberali pripravený prejav s mnohými súťažiacimi a ich pedagógmi a riešili ich nedostatky.
Aj keď úroveň súťažiacich bola skoro vyrovnaná, porota rozhodla, že do celoslovenského kola postúpia víťazky - z 1. kategórie Lenka Milecová zo Spojenej školy v Žiline a Nikola Capeková zo ZUŠ Štúrova v Kysuckom Novom Meste. Z 2. kategórie postupuje Martina Vitkovská, študentka Žilinskej univerzity. Riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline poďakovala všetkým súťažiacim a ich pedagógom za kvalitnú prípravu na súťaž, porote za cenné rady, metodikom za realizáciu regionálnych kôl, Mestu Žilina za poskytnutie priestorov, občerstvenia i ceny do súťaže, víťazom zablahoželala a vyslovila želanie, aby náš Žilinský kraj úspešne  reprezentovali na celoslovenskom kole 36. ročníka Sárovej Bystrice v Banskej Bystrici.                    
                                                                                            
Anna Lovritšová
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

 

 

 
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2020 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.