Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTlačová správa - Tancuj, tancuj 2014 PDF Tlač Email

Tlačová správa
Tancuj, tancuj - celoštátna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov
25. - 26. 10. 2014 Liptovský Mikuláš

Choreografia je neľahká tvorba. Svoju predstavu, skúsenosti a poznatky skumulované do formy javiskového diela zverí choreograf tanečníkom a súborom, kde žijú ďalej svoj život.
Jeho dielo sa vyvíja a rastie ďalej vďaka jeho interpretom a nasáva z nich ich osobnostné črty a charaktery. Je to v umeleckom svete, vo svete tvorby, jedinečná symbióza.

Celoštátna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov každé 3 roky vytvára priestor pre prezentovanie a vzájomnú konfrontáciu aktuálnej práce choreografov ľudového tanca z celého Slovenska. Po Košiciach a Rimavskej Sobote prebralo úlohu organizátora súťaže Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš.
V dňoch 25. a 26. 10. sa tak v liptovskomikulášskom Dome kultúry stretli súbory, ktoré postúpili na najvyššie kolo súťažnej prehliadky z krajských kôl.
Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexander Slafkovský. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a sponzorom podujatia bolo strojové vyšívanie Janka Boráková z Detvy.
V Liptovskom Mikuláši sa počas posledného októbrového víkendu predstavilo viac ako 300 tanečníkov  a muzikantov z trinástich folklórnych súborov zo všetkých ôsmych krajov Slovenska. Svoje choreografie predstavilo 16 autorov a spoluautorov. Súťažná prehliadka má dve kategórie - komorné a veľké choreografie.
O titule Laureát pre najlepšie choreografie v obidvoch kategóriách rozhodla odborná porota v zložení: Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.- etnomuzikológ, hudobný vedec Slovenská akadémia vied
Mgr. Mgr. art. Barbora Morongová PhD.- tanečná pedagogička, etnologička, MKSR
Mgr. art. Lenka Šútorová - Konečná, ArtD., choreografka, tanečná pedagogička, Centrum tradičnej kultúry, Myjava
Mgr. Jana Ambrózová, PhD., etnomuzikologička, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra
a pre veľké choreografie Mgr. Katarína Babčáková - etnologička, Národné osvetové centrum, doktorandka s etnochoreologickou orientáciou, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra, pre komorné choreografie porotu doplnila Mgr. art.  Agáta Krausová, ArtD., tanečná pedagogička, etnochoreologička, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra.
Význam podujatia pozdvihla aj účasť vzácnych  hostí, ktorí na poli folklórneho hnutia zanechali kus svojho života a umeleckej práce.  Choreografi, vedúci folklórnych kolektívov, taneční pedagógovia, osvetoví pracovníci, etnológovia, folkloristi: Štefana Kocák, Milan Hvižďák, Ján Jamriška, Emila Bartko, Ján Blaho, Hana Hlôšková, Štefan Zima, Ladislav Bačinský.

Podujatie v sobotnej súťažnej časti tvorili dva bloky choreografií.
V prvom bloku vystúpili:
FS Vagonár, Poprad, choreografia:  Chosn kale mazl tov, autor: Mgr. art. Michal Dudáš ArtD.
FSk Raslavičan, Raslavice, choreografia: Už prišiel lístoček pod čarnu pečacu, autorka: Mgr. Monika  Balážová
FS Borostyán, Drnava, choreografia: Tance z Medzibodrožia, autor: Michal Richtarčík
FS Javorníček, Hvozdnica, choreografia: Na končinovej muzike, autor: Juraj Jakubík
FS Urpín, Banská Bystrica, choreografia: V tom pršianskom poli, autor: Mgr. Michal Majer
TS Partia, Bratislava, choreografia: Ženy na Podpoľaní, autorka: Mgr. art Aniko Lépes
FS Váh, L. Mikuláš, choreografia: Z tej šunavskej krčmičky, autorka: Mgr. art. Miroslava Palanová

V druhom bloku účinkovali:
FS Máj, Piešťany, choreografia: Tance z Pozdišoviec, autori: Ján Vajda, Kristína Koniarová
FS Váh, Púchov, choreografia: Ženci a žnice, autor: Mgr. Richard Benech
FS Považan, Považská Bystrica, choreografia: z Ameriky idzem, autor: Ing. Milan Jankoviech
FS Kincső, Želiezovce, choreografia: Ja som mládenec, autori: Attila Oláh, Rebeka Németh, Bence Zsombor Juhász
FS Lusk, Krakovany, choreografia: Lašung - frišká zo Soblahova, autor: Jozef Ďuráči
FS Gymnik, Bratislava, choreografia: Večarki, autori: Mgr. art Agáta Krausová ArtD., Ing. Slavomír Ondejka

Porota rozdelila choreografie do troch pásiem: zlatého, strieborného a bronzového a udelila tri tituly Laureát a 3 špeciálne ocenenia.
Ďalším hodnotiteľom prehliadky boli návštevníci, ktorí rozhodli o cene diváka, hlasovaním priamo pri východe z veľkej sály Domu kultúry.
Celoštátna prehliadka Tancuj, tancuj však nebola len o súťažení, ale najmä o konfrontácii práce v jednotlivých kolektívoch, o diskusiách a spoločných stretnutiach.
Na tie bol priestor na sobotnej spoločnej zábave v spoločenskom centre Reduta v LM, kde sa všetci účastníci do neskorých nočných hodín zabávali pri ľudovej hudbe Michala Pagáča a v školách tanca sa naučili tance z Kokavy nad Rimavicou a Východnej. Lektormi tanečných škôl boli Simona Dikaszová, Stano Marišler a Alfréd Lincke.

Ďalším miestom na spoločné diskusie a najmä rozbor predvedených choreografií odbornou porotou bol rozborový seminár v nedeľných doobedných hodinách.
Kým sa vedúci kolektívov konfrontovali s porotou, členovia kolektívov mali možnosť navštíviť Múzeum Janka Kráľa s expozíciou Janošíkova mučiareň, ktorá bola účastníkom sprístupnená zadarmo a touto cestou sa za ústretovosť chceme poďakovať aj Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

V poobedných hodinách vyvrcholila prehliadka galaprogramom, v ktorom účinkovali všetky zúčastnené kolektívy a v jeho úvode porota vyhlásila výsledky celoštátnej súťaže.

V kategórii komorné choreografie si titul Laureát vytancoval
FS Považan, Považská Bystrica - choreogrfia: z Ameriky idzem, autor: Ing. Milan Jankoviech

V zlatom pásme sa umiestnili:
FS Považan, Považská Bystrica - z Ameriky idzem, autor: Ing. Milan Jankoviech
Fsk Raslavičan, Raslavice - Už prišiel lístoček pod čarnu pečacu, autorka: Mgr. Monika Balážová
TS Partia, Bratislava - Ženy na Podpoľaní, autorka: Mgr. art Aniko Lépes

V striebornom pasme:
Fsk Javorníček, Hvozdnica - Na končinovej muzike, autor: Juraj Jakubík
Fsk Lusk, Krakovany - lašung- frišká zo Soblahova, autor: Jozef Ďuráči

Bronzové pásmo v kategórii komorné choreografie nebolo udelené.


V kategórii veľké choreografie boli laureáti dvaja. Domáci FS Váh, Liptovský Mikuláš - s choreografiou: Z tej šunavskej krčmičky, autorky: Mgr. art. Miroslavy Palanovej. Druhým Laureátom sa stal MFS Kincsö, Želiezovce  s choreografiou: Ja som mládenec, autorov: Attila Oláh, Rebeka Németh, Bence Zsombor Juhász

V zlatom pásme sa umiestnili:
FS Váh, Liptovský Mikuláš - Z tej šunavskej krčmičky, autorka: Mgr. art. Miroslava Palanová
MFS Kincsö, Želiezovce - Ja som mládenec, autori: Attila Oláh, Rebeka Németh, Bence Zsombor Juhász
FS Gymnik, Bratislava - Večarki, autori: Mgr. art Agáta Krausová ArtD., Ing. Slavomír Ondejka

V striebornom pásme:
FS Vagonár, Poprad - Chosn kale mazl tov, autor: Mgr. art. Michal Dudáš ArtD.
FS Borostyán, Drnava - Tance z Medzibodrožia, autor: Michal Richtarčík
FS Urpín, Banská Bystrica - V tom pršianskom poli, autor: Mgr. Michal Majer

V bronzovom pásme:
FS Máj, Piešťany - Tance z Pozdišoviec, autori: Ján Vajda, Kristína Koniarová
FS Váh, Púchov - Ženci a žnice, autor: Mgr. Richard Benech

porota udelila aj špeciálne ocenenia:
Cena za dramaturgiu:  Agáte Krausovej a Slavomírovi Ondejkovi
Cena za vokálny prejav:  FSk Javorníček
Cena za vokálno-inštrumentálnu interpretáciu:  FS Lusk
Cenu diváka získal FS Vagonár z Popradu

Ľudový tanec je jedinečnou umeleckou hodnotou. Nesie v sebe múdrosť predchádzajúcich generácii, životné skúsenosti, radosti aj ťažké chvíle. V minulosti bol ľudový tanec samozrejmosťou pre všetky generácie, tancovať vedeli lepšie ako písať či čítať  a napriek tomu ním vedeli vyjadriť všetko.
V súčasnom svete môžeme ďakovať z celého srdca Bohu či prozreteľnosti, že sú u nás ľudia, etnológovia, etnomuzikológovia, taneční pedagógovia, muzikanti, folkloristi, nadšenci a obetavci, ktorí zasvätili svoj život záchrane tohto jedinečného klenotu našej kultúry a šíria ho ďalej v javiskovej či mimoscénickej podobe. A aj vďaka nim sme tu v Liptovskom Mikuláši mohli sledovať 13 folklórnych súborov, ktoré odprezentovali 5 komorných a 8 veľkých choreografií v súťažnej časti celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj 2014. Prehliadka potvrdila aj potrebu diskusie na tému tvorby, miery spracovania folklórneho materiálu a nevyhnutnú potrebu jeho dôkladného poznania.

Teraz je už dotancované, aspoň pre tento krát u nás v Mikuláši. Niekde v ďalších kútoch Slovenska sa už teraz trénuje, nacvičuje, skúma a tvorí, aby sme pri ďalších podobných podujatiach mohli opäť tlieskať zanieteniu a talentu ľudí, pre ktorých je folklór, tak ako pre nás, veľkou láskou.

Ing. Michaela Košová
metodik pre folklór
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950

 

 

 

 

 
Rýchly prístupl

-
Partneri

 © 2020 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.