Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTvorivosť bez hraníc a času 2011 - tlačová správa PDF Tlač Email

Tvorivosť bez hraníc a času
PL-SK/ZA/IPP/II/053

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja úspešne začalo realizáciu projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 pod názvom TVORIVOSŤ BEZ HRANÍC A ČASU.
Poľským partnerom projektu je Stowaryszenie artystów pienińskich z Krošcienka nad Dunajcem.
Cieľom projektu je zachovanie regionálnych a kultúrnych tradícií, návrat k tradičným remeselným technikám a ich aplikovanie do súčasnej umeleckej podoby. Vzájomné spoznávanie a propagácia kultúrnych špecifík Slovenska a Poľska, ako aj intenzívna spolupráca pri výmene v konkrétnych kultúrnych aktivitách. Projekt je určený nielen nositeľom tradičného ľudového remesla, ale jeho cieľom je priblížiť zabudnuté techniky  a tradičnú kultúru deťom, mládeži a širokej verejnosti.

Po prvých vydarených aktivitách projektu, ktorými bolo pracovné stretnutie s poľskými partnermi v auguste a tvorivej remeselnej dielne, ktorú sme realizovali v septembri 2011
v Krošcienku sme presvedčení o význame  našich spoločných aktivít, ktoré napomáhajú ďalšiemu rozvoju kultúrneho dedičstva v dlhodobom rozmere u obidvoch krajín.
V rámci Tvorivej remeselníckej  dielne, ktorá sa uskutočnila 3.9.2011 u nášho poľského partnera sme prezentovali tradičné ľudové remeslo Liptákov i domácich remeselníkov, ktorí zároveń predvádzali aj jeho výrobu. Návštevníci a záujemci mali možnosť sa naučiť, vyskúšať si jednotlivé remeslené techniky a oboznámiť sa s rôznymi druhmi ľudového umenia. Remeslníci z Komjatnej  predvádzali spracovanie ľanu od česania, pradenia až po tkanie kobercov, výrobu tradičného náradia /hrable, kosy, kuchynský riad/, ľudové hudobné nástroje – píšťaľky, fujarky.
Poľskí remeselníci predvádzali rezbárstvo, maľovanie na sklo, výrobu vitráží, šitie a vyšívanie ľudového odevu. Súčasťou slovenskej prezentácie bola v miestnej galérii nainštalovaná výstava drevených plastík Milana Mikoláša, ktorá bola sprístupnená poľským návštevníkom do konca mesiaca septembra tohto roku.
Pri vzájomnej konfrontácii sa úspešne naplnili očakávania realizovaných aktivít, ktoré budú pokračovať v rámci projektu pri ďalších plánovaných podujatiach. Najbližšie pre verejnosť pripravujeme v rámci remeselníckeho liptovského dvora výstavu a prezentáciu remeselníkov a amatérskych umelcov pod názvom Poďakovanie za úrodu /21.10.2011/  v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska.


 
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2020 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.