Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášZ histórie PDF Tlač Email

Z histórie
- 22. 1. 1953 vznik organizácie Okresný dom osvety uznesením Rady ONV č. 59 obdobie hľadania najsprávnejšej organizačnej formy práce

- rok 1961 Okresný osvetový dom
odborné vzdelávacie a poradenské stredisko pre dobrovoľných a profesionálnych osvetových pracovníkov

- rok 1972 Okresné osvetové stredisko
poslanie: rozvíjať osvetovú prácu, záujmové kultúrne aktivity, formy spoločenského života a kultúrnej rekreácie dospelých a mládeže
zriaďovateľ ONV Liptovský Mikuláš

- rok 1991 Regionálne kultúrne stredisko
organizácia pôsobiaca v zmysle osvetového zákona, ktorá na základe záujmov a potrieb občanov napomáha rozvoju kultúry v podmienkach miest a obcí
zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry SR

- rok 1996 Hornoliptovské osvetové stredisko
včlenené rozhodnutím MK SR – 2367/1996 do Hornoliptovského kultúrneho centra bez právnej subjektivity

- rok 2002 Liptovské osvetové stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

- rok 2008 Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Doterajší riaditelia
Víteslav Šrol r. 1953 prvý riaditeľ zariadenia
Peter Rúfus 1. 3. 1954 – 31. 8. 1955
Ján Lukášik 1. 9. 1955 – 30. 4. 1966
Eugen Švec 1. 5. 1966 – 31. 7. 1970
Ján Vyparina 1. 8. 1970 – 27. 7. 1987
Ján Andaházy 28. 7. 1987 – 31. 3. 1988
Jaroslav Uhel 1. 4. 1988 – 30. 6. 1996
Mária Kubíková 1. 7. 1996 – 31. 10. 2008
Miroslava Palanová 1. 11. 2008

Výnimočnosť
Organizácia stála pri zrode celoštátnych a medzinárodných podujatí organizovaných v našom regióne:
- Folklórny festival Východná (rok vzniku 1952)
- Belopotockého Mikuláš (r.v.1954) - prehliadka amatérskych divadelných súborov
- Tatranský kamzík (r.v.1975) – medzinárodný festival neprofesionálneho filmu
- PAN (r.v.1993) – celoštátny festival pantomímy a pohybového divadla
- Deň chôdze (r.v.1997)
- UNICA 2007 - 69. svetový festival neprofesionálneho filmu
 
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2021 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.