Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTlačová správa - Rok slovenského divadla 2020
Rok slovenského divadla
a 190. výročie založenia ochotníckeho divadla na Slovensku v Liptovskom Mikuláši

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a ďalšími kultúrnymi inštitúciami – Liptovské múzeum – NKP Čierny orol, Dom kultúry, Múzeum Janka Kráľa, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, Dom Matice slovenskej, Kultúrne centrum Diera do sveta a liptovské ochotnícke divadelné súbory počas celého roka 2020 zamerajú značnú časť svojej činnosti na popularizáciu a oslavu významnej historickej udalosti v dejinách slovenského ochotníckeho divadla. Rôznymi formami podujatí upriamia pozornosť širokej verejnosti na historický deň 22. august 1830, od ktorého sa datuje nielen ustanovenie, ale aj niekoľkoročná systematická činnosť Diwadla slowanského Swato-Mikulášskeho, ktorá bola vzorom a podnietila vznik ochotníckeho divadla aj v ďalších slovenských mestách. V tento deň zahrali prevažne mikulášski študenti a mládež veselohru Janka Chalupku Kocúrkovo. Organizátorom a ústrednou postavou tohto divadelného podujatia bol vydavateľ kníh Gašpar Fejérpataky – Belopotocký.
Pri príležitosti Roka slovenského divadla a 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku budú v meste Liptovský Mikuláš uvedené a sprístupnené nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia:

- Výstava Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii (29. 4. – 30.6.2020)
Výstava bude vyskladaná zo stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020.
Cieľom výstavy je zmapovať históriu ochotníckeho divadla v Liptove na starých fotografiách až po súčasné, pripomenúť si ducha starého ochotníckeho divadla s kašírovanými kulisami, maskovanými hercami vo veľkých róbach, zadívať sa do tvárí ľudí, ktorí nás už dávno opustili a zároveň podať svedectvo o divadelnej kontinuite so súčasnosťou.
Súčasťou slávnostného sprístupnenia výstavy bude uvedenie divadelného predstavenia Ochotníckeho divadelného súboru ŠAPO z Ploštína. Súbor si v roku 2020 pripomína 100. výročie ochotníckeho divadla v Ploštíne.
miesto: Dom kultúry L. Mikuláš
vernisáž: 29. apríla 2020 o 17.00 hod.

- Pocta Belopotockému (18.5. – 31.12.2020)
Exteriérová výstava bannerov v Ulici 1. mája nainštalovaná na stĺpoch pouličného osvetlenia bude zachytávať významnú historickú osobnosť G. F. Belopotockého v celej šírke a rozmanitosti jeho pôsobenia, okrem divadelnej činnosti, bol knihár, kníhkupec a vydavateľ, bol prvý kultúrny pracovník a osvetár, šíril vzdelanie a osvetu kníhkupeckou činnosťou, založil slovenskú požičovaciu bibliotéku, stál pri založení celonárodného osvetového spolku Tatrín (1844), podporoval chudobných Slovákov na štúdiách, finančne prispel Ľ. Štúrovi na vydávanie Slovenských národných novín s prílohou Orol tatranský. Belopotocký prišiel s myšlienkou organizovať národné výstupy na Kriváň ako symbol slobody a národnooslobodzovacieho zápasu (1834, 1841 spolu s Ľ. Štúrom, J. M. Hurbanom, M. M. Hodžom, S. B. Hroboňom a ďalšími národovcami).

Výstava v ulici mesta bude slávnostne otvorená spomienkovým aktom pri soche G. F Belopotockého na Námestí osloboditeľov v deň jeho úmrtia 18. mája, položením kytíc a vencov a komentovanou prehliadkou bannerov v ulici 1. mája smerom k budove NKP Čierny orol, kde v minulosti bol Vrbický hostinec, v ktorom sa spomínané predstavenie Kocúrkovo hralo.
Termín: 18. mája 2020 o 17.00 hod.

Interiérová výstava v Múzeu Janka Kráľa (22.1. - 31.12.2020) - 190. výročie Diwadla slowanského Swato-Mikulášskeho celoročne sprístupnená dočasná expozícia najstarších divadelných ručne maľovaných kašírovaných kulís, rekvizít a divadelného mobiliáru, divadelných kostýmov spojená s divadelným pásmom Petra Vrlíka Život v divadle, divadlo v živote!, ktoré uvedú herci súboru MADOS každú stredu v týždni v mesiacoch január, február a marec.

- 46. ročník Belopotockého Mikuláša – celoštátnej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých
Miesto: Dom kultúry
Termín: 11. – 14. júna 2020

Divadelný festival so súťažnou konfrontačnou platformou, na ktorej sa bude prezentovať 12 až 16 neprofesionálnych divadelných súborov. Odborným garantom je NOC v Bratislave. Celoštátna súťažná prehliadka je vyvrcholením trojstupňového postupového systému súťaže. Celoštátnej prehliadky sa zúčastňujú divadelné súbory, ktoré postúpia v div. sezóne 2019/2020 z ôsmich krajských súťažných prehliadok v dvoch samostatných kategóriách.
Vzdelávací workshop pre členov divadelných súborov bude na tomto ročníku špeciálne zameraný na históriu prehliadky BM v kontexte Roka slovenského divadla a 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku – lektor Mgr. art. Martin Timko sa v prednáške zameria na najúspešnejšie inscenácie prehliadky a na pohostinné predstavenia Slovenského národného divadla, ktoré boli v minulosti súčasťou prehliadky a jej vyvrcholením.

- DIVADELNÁ UDALOSŤ

Jadro divadelnej oslavy 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku a spomínanie na významnú historickú udalosť v Liptovskom Mikuláši sa udeje na konci školských letných prázdnin za prítomnosti pozvaných divadelných ochotníkov z Liptova, pozvaných hostí a divákov z blízkeho a ďalekého okolia na netradičné (novodobé) trojhodinové divadelné predstavenie – akúsi performance, ktorá bude nielen o historickej udalosti vzniku „slovenského“ ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši, ale o vzniku divadla vôbec, ktoré je živým organizmom, fenoménom, ktorý zabáva, povznáša ducha, prináša posolstvá ale je aj zrkadlom doby a národa, v ktorom vzniká, formuje sa a nedá sa umlčať, v réžii MgA. Jána Mikuša.
Predstavenie - performancie budú prebiehať na viacerých miestach (interiér – NKP ČO, exteriér - ulice, námestie) mesta L. Mikuláš. Do projektu budú zapojení divadelní ochotníci z regiónu Liptova a prizvaní profesionálni divadelní umelci.
Poznámka: v prípade nepriazne počasia bude podujatie zrealizované v priestoroch Domu kultúry v L. Mikuláši.
Termín: 22. augusta 2020

- Vivat Belopotocký – divadelný festival
s týmto príznačným názvom je zámerom podujatia vytvoriť festivalovú platformu na prezentáciu neprofesionálneho (ochotníckeho) divadla v súčinnosti s profesionálnou scénou činohrou Slovenského národného divadla z Bratislavy v rodisku ochotníckej kolísky v meste Liptovský Mikuláš. Na festivale sa budú prezentovať tri ochotnícke divadelné súbory Ochotnícke divadlo Jakuba Grajchmana z Hýb, Divadelný súbor ŠAPO z Ploštína a Ochotnícky divadelný súbor z Kvačian, ktoré si v roku 2020 pripomenú 100-ročnú históriu svojej ochotníckej činnosti. Festival slávnostne vyvrcholí účinkovaním činohry SND z Bratislavy v Dome kultúry v L. Mikuláši s inscenáciou Petra Karvaša Polnočná omša. Liptovské kultúrne stredisko v L. Mikuláši pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku udelí pamätné listy Pocta Thálie významným osobnostiam z radov liptovských ochotníckych umelcov.
Miesto: KD v Hybiach, Ploštíne, Kvačanoch a v Dome kultúry L. Mikuláš
Termín: 16. - 18. októbra 2020

- Križovatka života a smrti - uvedenie do života zbierky básní Jolany Trombauerovej
Slávnostné ukončenie „Roku slovenského divadla 2020“ v Liptovskom Mikuláši a 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku sa uskutoční uvedením do života zbierky básní Jolany Trombauerovej (1918-2002), ktorá svoj život zasvätila kultúre, osvete, divadlu, filmu, publikačnej a literárnej činnosti a do dejín ochotníckeho divadla v Liptove sa zapísala nielen ako zakladajúca členka Divadelného súboru G. F. Belopotockého, ale významnou mierou nadviazala na ochotnícku činnosť slávnych predchodcov a zaslúžila sa o jej rozvoj v rokoch 1948-1980 v roli nielen herečky, ale aj režisérky a autorky množstva kultúrnych podujatí. Zároveň aj knižne zmapovala históriu ochotníckeho divadla v L. Mikuláši v monografii Monológy. Celý život bola aj literárne činná a napísala stovky príležitostných básní, veľa z nich venovala aj divadelníkom. Jej tvorba z obdobia staroby, kedy prehodnocuje svoj vlastný osud ešte neuzrela svetlo sveta. Liptovskí osvetári, ochotníci a kultúrna verejnosť považujú za nevyhnutné odvďačiť sa týmto činom a oplatiť jej službu umeniu, vydaním zbierky básní, ktoré ešte nikde neboli zverejnené.
Miesto: Evanjelický cirkevný dom v L. Mikuláši - Súkromná ZUŠ L. Hrádok
Termín: 2. decembra 2020 o 16.00 hod.

 

 


PhDr. Eva Štofčíková
odborný metodik pre neprofesionálne divadlo a umelecké slovo
Liptovské kultúrne stredisko


 
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2020 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.