Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTlačová správa - Dve z nás PDF Tlač Email
Dve z nás
už tradične nesie názov výstava  obrazov dvoch  výtvarníčok,   členiek Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku. V tomto roku Vám predstavíme tvorbu Anny Lisej a Evy Ščerbákovej,  ktoré bezmála 5 rokov navštevujú Klub neprofesionálnych výtvarníkov a ich tvorba je natoľko pozoruhodná, že dozrel čas ju predstaviť verejnosti na samostatnej autorskej výstave.
Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku vznikol v roku 2010 vďaka iniciatíve samotných výtvarníkov s možnosťou ich umeleckého rastu práve navštevovaním výtvarných školení pod odborným vedením lektora, Mgr. art. Róberta Močiliaka.
Tvorba oboch výtvarníčok je formálne odlišná, s vlastným  rozpoznateľným rukopisom. Napriek tomu však majú ich obrazy podobný  duchovný rozmer s jasným, hlbokým citovým prežívaním sveta. Spoločným znakom oboch je aj obľuba v autentickom, osobitom abstrahovaní reality s jasným duchovným posolstvom.

Anna Lisá hovorí o svojej tvorbe a svojej potrebe maľovať:
„Keď človek vstúpi do – sveta svetla a tieňa, farieb a tvarov, NÁJDE tu POKOJ ... zabudne na každodenné starosti, problémy... VIDÍ KRÁSU – vidí ju všade okolo seba, aj tam, kde ju iní nevidia ... a kreslí ... aj keď nemá papier a ceruzu... kreslí očami... ako by som zachytil svetlo na tom strome, tieň lavičky, či krásnu tvár človeka...  NÁJDE tu aj RADOSŤ ... radosť nielen vtedy, keď sa práca vydarí, ale najmä, ak svojím dielkom niekoho poteší...  Človek NÁJDE SÁM SEBA.
...a ešte niečo mi dáva kreslenie a maľovanie…
...pri tvorbe si uvedomujem, že človek nemusí všetkému rozumieť, analyzovať, mať „predlohu“ a tej sa tvrdo držať ... a to nielen pri maľovaní, ale aj v živote ... stačí nechať myšlienky voľne plynúť, ruke dať voľnosť a behať po papieri, plátne, či sololite ... a takto vznikajú aj moje dielka ... sú v nich ukryté pocity, nálady, smútok, radosť aj žiaľ danej chvíle ... sú pre mňa nielen relaxom, radosťou, potešením, ale i terapiou... terapiou ženy, ktorá venovala celý život rodine ... a odchodom do dôchodku získala naraz toľko času pre seba, že znovu samu seba objavuje.”

Eva Ščerbáková  navštevuje Klub neprofesionálnych výtvarníkov od roku 2014. O svojich pocitoch zo svojej tvorby v Klube sama hovorí: „Spolu s ostatnými členmi v klube prežívame malé radosti  z vlastnej tvorby i malé sklamania, keď  farby a štetce neposlúchajú tak, akoby som chcela... Spoločne prežívame i veľmi tvorivú atmosféru na výtvarných plenéroch, ktorých sa i ja pravidelne zúčastňujem. Môžem povedať, že odkedy som v kruhu  neprofesionálnych výtvarníkov, viac si všímam svet okolo nás. Tá rozmanitosť farieb a tvarov ma  núti všade nosiť zo sebou  skicár a kresliť a kresliť...“

Medzi prácami oboch výtvarníčok  nájdeme práce rôznych žánrov a výtvarných techník, ako sú maľby vytvorené akrylom, olejom, pastelové, či akvarelové techniky,  perokresby, koláže a práce vytvorené pomocou počítačového grafického programu Photoshop...
Za svoju tvorbu boli Anka Lisá a Eva Ščerbáková  viackrát ocenené na výtvarných súťažných prehliadkach  Jarný salón - regionálnej prehliadke výtvarnej tvorby a taktiež ich ocenené práce mohli vzhliadnuť návštevníci krajskej súťaže Výtvarné spektrum v Turzovke.  S ich tvorbou sa taktiež stretávame každoročne na spoločných výstavách Klubu neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré organizuje Liptovské kultúrne stredisko v  októbri vo výstavných priestoroch LKS v NKP Čierny orol pod názvom Z tvorby.

Výstava Dve z nás bude inštalovaná vo výstavných priestoroch LKS v NKP Čierny orol,  otvorená bude slávnostnou vernisážou dňa 23.5.2018 o 16.30 hod. a potrvá do 29. 6. 2018.
Vidieť ju môžete v pracovných dňoch pondelok - piatok 8:00 - 15:00 hod. v inom termíne po telefonickej dohode (044/5522980, 0905832950)


Beata Kuviková
odborný metodik pre neprofesionálne výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko

 
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2020 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.