Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTlačová správa - Muzikanti kde ste? PDF Tlač Email
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo v roku 2017 sériu dielní pre mladých muzikantov nie len z regiónu Liptov.

Región Liptov mal svojich chýrnych muzikantov a boli aj ich nasledovníci. Žiaľ v súčasnej dobe sa región Liptov trápi s nedostatkom muzikantov, ktorí by nasledovali štýl a  interpretačné majstrovstvo svojich predchodcov. Nedostatok najmä kvalifikovaných pedagógov, zorientovaných v ľudovej hudbe, je príčinou, že sa detské folklórne kolektívy a následne aj dospelé, boria s problémom, že k tancom nemá kto zahrať tak, ako to k jednotlivým rozmanitým obciach Liptova prislúcha.

Táto situácia v regióne Liptov, ktorá pretrváva už niekoľko rokov bola východiskom pre vznik projektu, ktorý by podchytil deti, ktoré začínajú, alebo už pracujú pri DFS. V roku 2016 sme v spolupráci s občianskym združeným Folklórny plamienok zorganizovali formou prímestského tábora hudobné dielne v meste LM. 5 dní tvorivej systematickej práce prinieslo ovocie a deti sa spolu so svojim lektorom Milošom Bobáňom odprezentovali blokom piesní z Važca na folklórnom festivale v Ploštíne. Veľké nadšenie detí a ich rodičov nás podnietilo k pokračovaniu projektu.
V roku 2017 sa teda projekt Muzikanti kde ste?  skladal z viacerých aktivít. 5 hudobných dielní počas víkendu, určené pre liptovských muzikantov, jeden veľký 6 dňový muzikantský tábor v mesiaci august, kde sa stretli primášikovia a huslisti z celého Slovenska, ktorý svoju prácu odprezentovali na festivale Pod skalkou v Ploštíne, a záverečná prezentácia účastníkov dielní z Liptova na vianočnom koncerte na Nádvorí NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši v prvú adventnú nedeľu 3.12.2017.

Celoročná práca s mladými muzikantmi sa vyplatila, nie len že vznikli nové priateľstvá a získali nové vedomosti a zručnosti, ale projekt prispel k zastabilizovaniu pracujúcej detskej ľudovej hudby v meste Liptovský Mikuláš a podnietil prácu s mladými muzikantmi v obci Biely Potok.

Počas roka sa deti zoznámili s piesňovým materiálom z obcí Bobrovec, Liptovské Sliače, Východná, Važec, Terchová a s koledami z Liptova.
Deti na víkendových dielňach viedli lektori Martin Socháň, Matúš Záborský, Jaroslav Hrnčiar, Miloš Bobáň a Michal Kubáň.
Letný tábor  Primášikovia viedli pre huslistov z celého Slovenska Michal Noga, Tamas Péter a Miloš Bobáň.

V nasledujúcom roku Liptovské kultúrne stredisko bude pokračovať vo vzdelávacích aktivitách pre mladých muzikantov z regiónu Liptov, ale aj zo Slovenska. Po zavŕšení tohtoročného projektu, však už s väčším pokojom, že tanečníkom predsa len bude mať kto zahrať pod nohy.

Za spoluprácu ďakujeme SZUŠ LH za poskytnutie priestorov.

Podujatie  z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia.
Spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj.


Ing. Michaela Košová
LKS 
Rýchly prístup-
Partneri

 © 2019 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.