Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTlačová správa - Belopotockého Mikuláš 2017 PDF Tlač Email
Tlačová správa o 43. ročníku BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ
O celoštátnej divadelnej prehliadke v L. Mikuláši

VIVAT BELOPOTOCKÝ!
Opäť sa po roku mesto Liptovský Mikuláš a dosky javiska Domu kultúry v dňoch 9. – 11. júna 2017 stanú dejiskom celoštátnej súťažnej postupovej prehliadky amatérskeho divadla dospelých.

„Prvá slovenská kolíska“ ochotníckeho divadla bude opäť tri dni domovom pre 9 divadelných súborov zo Slovenska. Hosťujúcim súborom bude Divadlo Alexandra Duchnovička s predstavením Venedikta Jerofejeva  MOSKVA – PETUŠKY v réžii Svätozára Sprušanského.
Divadelnú prehliadku Belopotockého Mikuláš z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je spolufinancované Žilinským samosprávnym krajom a uskutoční sa s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš.
Celoštátna súťažná prehliadka je vyvrcholením trojstupňového postupového systému súťaže amatérskeho divadla dospelých v Slovenskej republike, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Prehliadka je konfrontačnou platformou amatérskych divadiel, ktoré postúpili z ôsmich krajských súťažných prehliadok. Hlavný organizátor prehliadky je Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši. Spoluusporiadateľmi podujatia sú Dom kultúry a Diera do sveta – kultúrne centrum v Liptovskom Mikuláši.
Do odbornej poroty Belopotockého Mikuláša zasadnú osobnosti z radov profesionálov, režisér MgA. Ján Šimko, dramaturg, teatrológ Mgr. Miroslav Dacho, ArtD., Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, režisérka Mgr. art. Silvia Vollman.
Programová rada pri NOC v Bratislave rozhodla o postupe na celoštátnu prehliadku divadla dospelých týchto divadelných súborov:
Divadelný súbor KĽUD z Kladzian, Teáter Komika z Levíc, Bánovské pokútne divadlo BáPoDi z Bánoviec nad Bebravou, Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea, Divadelný súbor DAXNER z Tisovca, Divadelná skupina DISK  z Trnavy, Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna, Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu z Liptovského Mikuláša a, súbor Herci z Hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou. Vzdelávacia časť prehliadky ponúkne seminaristom odbornú prednášku režiséra Mgr. art. Jána Mikuša pod názvom Divadlo v 21. storočí - o trendoch v európskom divadle po roku 2000. Hlavný organizátor verí, že pozvanie na prehliadku príjmu aj oslovení metodici z regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk na Slovensku spolu s ochotníkmi.

Celoštátna prehliadka nesie meno Gašpara Fejérpataky Belopotockého (1794–1874), jedného z najznámejších organizátorov kultúrneho života v čase národného obrodenia a zakladateľa prvého slovenského ochotníckeho divadla Diwadla slowanského Swato-Mikulášského (1830) v Liptovskom Mikuláši.  

PhDr. Eva Štofčíková
metodička pre amatérske divadlo
LKS L. Mikuláš, 31.5.2017


 
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2020 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.