Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášJarný salón 2017 - tlačová správa PDF Tlač Email
V sobotu 4. marca sa v priestoroch centra Kolomana Sokola konala vernisáž  v poradí už 28. ročníka regionálnej súťažnej postupovej výstavy neprofesionálneho umenia liptovského regiónu Jarný salón.
Regionálna prehliadka neprofesionálneho výtvarného umenia poukazuje na veľký záujem o umeleckú tvorbu v Liptovskom regióne. Miestni výtvarníci tu prezentujú svoje najlepšie práce.
Porota v zložení Katarína Lucinkiewiczová, Gabriela Chebeňová a Milica Podstrelencová mala tú česť objaviť medzi účastníkmi tejto postupovej prehliadky aj mnohé nové talenty, ktoré sa do súťaže zapojili po prvý krát a nás nesmierne teší že sa rady neprofesionálnych výtvarníkov  na Liptove rozširujú.
Tento rok sa do súťaže Jarný salón zapojilo rekordne až 71 neprofesionálnych tvorcov, ktorí priniesli spolu 239 prác. Jarný salón je prvým stupňom v celoslovenskej súťažnej prehliadky  neprofesionálneho výtvarného umenia „Výtvarné spektrum“
Súťažiaci autori boli zaradení do štyroch súťažných kategórií nasledovne:
Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov;
Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov;
Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov;
Kategória D:  autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

Hodnotenie tohtoročnej poroty je nasledovné a ceny boli udelené:

ŽELMÍRE LIŠUCHOVEJ z Liptovského Hrádku v kategória A za dielo Morský svet.
STANISLAVE SMIEŠKOVEJ z Liptovského Mikuláša v kategórií B, za Nádej a Vieru vytvorenú pastelom.
ZUZANE GAŽÍKOVEJ, z Liptovského Mikuláša, za výnimočnú kolekciu prác: Cena MIRA,
BioMira I. a II., a Miracle.
PAVLOVI LOFAJOVI z Likavky za vtipný objekt z dreva Do dôchodku mám drevený kopec času.
MIKULÁŠOVI PAVLIKOVSKÉMU z Podturne tiež v  kategórií B za práce Kde bolo..., Tam bolo...,
JANE ŠARLUŠKOVEJ z Liptovského Mikuláša, za originálnu kolekciu šperkov,
EVE  ŠČERBÁKOVEJ z Liptovského Trnovca v  kategória B za súbor prác A na tej skale, Ani oko nevídalo, Páľava dňa,
ANNE LISEJ z Liptovského Mikuláša, v kategórii C za diela Život je krásny a Labutí sen.
V kategórií D tento rok uspela ANDREA JÁRMAYOVÁ z Liptovského Mikuláša svojimi osobitými a jedinečnými prácami Bezstarostnosť, Zvedavosť, Žiarlivá, V záhradke.
Insitná olejomaľba Cesta z Kameňa od  ĽUBOMÍRA VIERIKA z Liptovskej Lúžnej je posledným dielom  ktorému udelila porota cenu.

Porotu však tiež zaujali ďalšie výnimočné práce a čestné uznania sa rozhodla udeliť nasledovne:
V Kategórií A., JANE JANDOVEJ z Liptovského Mikuláša za prácu Perspektíva
Už ocenenej ŽELMÍRE LIŠUCHOVEJ, tentokrát za prácu Skrat.
Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku má tiež kreatívnych študentov a čestné uznanie bolo pridelené  BARBORE ŠIDLOVEJ za Návrh na poštovú známku a  RICHARDOVI ŠVARCOVI za Olejomaľbu Digitálny svet.

V kategórií B tento rok uspeli a čestné uznanie získali :
DENIS BRNOLIAK za maľbu Danaé, ERIKA DUCHOVNÁ za tušové kresby Etno I., Etno II., ANNA DZÚROVÁ za Liptovské Lúky, ĽUBOMÍR HAJDUČÍK za Kaviareň,
ZUZANA REPASKÁ za práce z keramiky Misa -  Mesiac a Rozhovor. KAROL ŠMIHULA čestné uznanie získal za grafiky Mesto, Not watching, Silueth, Súhra, Woman,
JUDITA FEŇVEŠOVÁ v kategórii C za maľbu Víly, ŠTEFAN PACKA za koláže Vodopád a Zima v Jasnej, EVA POLIAKOVÁ za Lesnú scenériu č.1 a Lesnú scenériu č.2 a olejomaľbu Strom života. V kategórií D aj tento rok uspel RASTISLAV FRIČ s prácami King Kong, Barmaniac, a El Dotore fiasko.
MIROSLAVA JURÍKOVÁ za linoryty  Kamarátky a  Za slnkom. MIKULÁŠ  MAJERČIAK za výnimočné Drevené plastiky a  DALIBOR NOVOTNÝ za drevorezbu Dalove hubky a ich inštaláciu.

Oceneným výtvarníkom blahoželáme a prajeme úspešnú prezentáciu svojich diel na krajskej súťaži Výtvarné spektrum, ktorá sa bude konať v mesiaci jún 2017 v Turzovke a celoslovenskej súťaži Výtvarné spektrum v Trenčíne.
Výstava Jarný salón vo výstavných priestoroch Centra Kolomana Sokola v Pongrácovskej kúrii potrvá do 15.4.2017 no taktiež sa tešíme na Vašu účasť na ďalších výstavách a podujatiach Liptovského kultúrneho strediska.


Mgr. art. Mária Vašicová
odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950

 
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2020 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.