Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTatranský kamzík


Tlačová správa - Tatranský kamzík 2017 PDF Tlač Email
Medzinárodná tematická súťaž neprofesionálnych filmov Tatranský kamzík, ktorá sa koná od roku 1973 predstavila na 26. ročníku v troch kategóriách (1. Kultúra a pamiatky , 2. Tvorba a ochrana životného prostredia, 3. Súčasný spôsob života) 39 filmov od 34 autorov (Česká republika, Taliansko, Ukrajina, Estónsko, Slovensko, Rakúsko, Rusko).
Súťaž sa konala 19. – 21. októbra v Liptovskom Mikuláši a jej súčasťou boli aj vzdelávacie workshopy – Úvod do scenáristiky, ktorý viedla Kateřina Javorská, Jazyk filmu kamerou s Petrom Kováčom a súčasný česko – slovenský dokument predstavil Peter Konečný.
Filmy hodnotila medzinárodná porota, zložená z odborníkov na réžiu, strih, dramaturgiu a kameru pod odborným dohľadom Mgr. Ladislava Munka režiséra, kameramana a scenáristu z Bratislavy.  Ďalšími členmi poroty boli zo Slovenska: Roman Varga, dramaturg, strihač a pedagóg, z Čiech prijal pozvanie Karel Koula, režisér dokumentárnych filmov z českej televízie, Kateřina Javorská, scenáristka a dramaturgička a za Národné osvetové centrum Zuzana Školudová kultúrno-osvetová pracovníčka, špecializovaná na amatérsky film a fotografiu. Prínosom podujatia bolo, že organizátori oslovili študentov z Katolíckej univerzity v Ružomberku, Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku a z Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši, ktorí vytvorili študentskú porotu.
Súťaž organizačne zastrešilo  Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Nicolausfilmom  Liptovský Mikuláš. Partnermi bolo mesto Liptovský Hrádok a ART ŠTÚDIO v Liptovskom Hrádku, Asociácia filmových amatérov a videoamatérov, odborným garantom bolo Národné osvetové centrum.

Podujatie finančne podporilHlavnú cenu Tatranského kamzíka 2017 získal dokumentárny film SOLNTSEVO od Alexandry Borissovej z Estónska.

Medailu svetovej organizácie pre neprofesionálny film UNICA získal film – PAN PROFESOR, Jan Křivý (Česká republika),
Cenu primátora mesta Liptovský Hrádok Mgr. Branislava Trégera PhD.  – TRADIČNÉ OVČIARSTVO NA LIPTOVE, Ľubor Patsch (Slovensko),
Cenu riaditeľky Liptovského kultúrneho strediska Mgr. art. Miroslavy Palanovej – PANtastický festival, Ján Kuska (Slovensko)
a Cena študentskej poroty – SULTANÁT OMÁN, David Surý (Česká republika)

V jednotlivých kategóriách boli udelené tieto ceny:    
V kategórii I. – Kultúra a pamiatky
1. cena – ĽUBOR PATSCH, MUZIKANT S KAMEROU, Ján Kuska (Slovensko)
2. cena – VODNÁ PÍLA, Martin Valenta (Slovensko)
3. cena – SBĚRATEL, Miroslav Šolc (Česká republika)
Kategória II. – Tvorba a ochrana životného prostredia
1.    cena – HORY, BATOH, KAMERA, Stanislav Kováč (Slovensko)
2.    cena – CHLAPI NA HOŘE, Bohuslav Cihla (Česká republika)
3.    cena – NAOZAJSTNÝ RYBÁR, Martin Valenta (Slovensko)
Kategória III. – Súčasný spôsob života ľudí
1.    cena – 30 000, Jaroslav Ondo (Slovensko)
2.    cena – DER VERKLÄRTE PARADIS, Wolfgang Schweiger (Rakúsko)
3.    cena – SOCHY A OBRAZY ANDIKY BERÁKOVEJ, Ľubor Patsch (Slovensko)

Spolu bolo udelených 14 cien a 8 čestných uznaní.


„Filmový festival Tatranský kamzík 2017 zúčastnenými filmami naplnil svoje poslanie, prezentovať tvorbu neprofesionálnych autorov z rôznych krajín sveta. Ich úroveň vo všetkých kategóriách bola z pohľadu tematického spracovania na vysokej úrovni. Výber tém a ich umelecké stvárnenie bolo na neobvyklej dobrej úrovni a veľké množstvo filmov vykazovalo vysoké hodnoty vo všetkých zložkách filmovej reči. Porota ocenila prínos jednotlivých autorov k témam festivalu a rôznorodosť v spôsobe ich spracovania. Filmy priniesli profily rôznych osobností, reportáže z rôznych miest a rôznych udalostí, zmapovali i niektoré environmentálne problémy a svojim obsahom obohatili všetkých zúčastnených. Porota konštatovala, že vďaka organizátorom a všetkým zainteresovaným festival splnil všetky parametre významného medzinárodného festivalu. “
Ladislav Munk


Mgr. art. Mária Vašicová
Liptovské kultúrne stredisko

 
2017 - Tatranský kamzík - výsledky PDF Tlač Email
Výsledková listina
TATRANSKÝ KAMZÍK 2017
19. - 21. 10. 2017 Liptovský Mikuláš

Hlavná cena
-    SOLNTSEVO, Aleksandra Borissova, (Estónsko)


Kategória I. – Kultúra a pamiatky
1.    cena – ĽUBOR PATSCH, MUZIKANT S KAMEROU, Ján Kuska (Slovensko)
2.    cena – VODNÁ PÍLA, Martin Valenta (Slovensko)
3.    cena – SBĚRATEL, Miroslav Šolc (Česká republika)

Čestné uznanie – PROTRŽENÁ, Jan Vačlena (Česká republika)
Čestné uznanie – PÁRA V SRDCI, Zdeněk Zbořil (Česká republika)
Čestné uznanie – JÁN KUDLIČKA TRANSFORMÁCIE, Ján Kuska (Slovensko)
Čestné uznanie – WEDDINGBRIDECAKE (Dimitry Vovk (Ukrajina)


Kategória II. – Tvorba a ochrana životného prostredia
1.    cena – HORY, BATOH, KAMERA, Stanislav Kováč (Slovensko)
2.    cena – CHLAPI NA HOŘE, Bohuslav Cihla (Česká republika)
3.    cena – NAOZAJSTNÝ RYBÁR, Martin Valenta (Slovensko)

Čestné uznanie – VÝZNAM HOSPODAŘENÍ S VODOU V KRAJINE, Vladimír Přibyl (Česká republika)
Čestné uznanie – NÁVRAT ZUBRU A DIVOKÝCH KONÍ DO ČESKÉ KRAJINY, Jaroslav Kolčava (Česká republika)


Kategória III. – Súčasný spôsob života ľudí
1.    cena – 30 000, Jaroslav Ondo (Slovensko)
2.    cena – DER VERKLÄRTE PARADIS, Wolfgang Schweiger (Rakúsko)
3.    cena – SOCHY A OBRAZY ANDIKY BERÁKOVEJ, Ľubor Patsch (Slovensko)

Čestné uznanie – SULTANÁT OMÁN, David Surý (Česká republika)
Čestné uznanie – BOKAMI ZÁPADNÝCH TATIER, Milan Ohurniak (Slovensko)


Cena UNICA
– PAN PROFESOR, Jan Křivý (Česká republika)

Cena primátora mesta Liptovský Hrádok Mgr. Branislava Trégera PhD.
– TRADIČNÉ OVČIARSTVO NA LIPTOVE, Ľubor Patsch (Slovensko)

Cena riaditeľky Liptovského kultúrneho strediska Mgr. art. Miroslavy Palanovej
– PANtastický festival, Ján Kuska (Slovensko)

Cena študentskej poroty
– SULTANÁT OMÁN, David Surý (Česká republika)


Odborná porota:   
predseda:     Mgr. Ladislav MUNK
členovia:    Mgr. art. Kateřina JAVORSKÁ
MgA. Karel KOULA
Mgr. art. Roman VARGA
PhDr. Zuzana ŠKOLUDOVÁ
Liptovský Mikuláš  21.10.2017

 
TK - plagát program 2017 PDF Tlač Email
 
Tatranský kamzík 2017 - poradie projekcie PDF Tlač Email


TATRANSKÝ KAMZÍK 2017 – XXVI. ročník
Liptovský Mikuláš – Route 66 (na poschodí)

Štvrtok 19. 10. 2017

Vzdelávacie workshopy:
11:00 hod.  - ÚVOD DO SCENÁRISTIKY Mgr. art. Kateřina Javorská
14:30 hod. -  JAZYK FILMU KAMEROU Mgr. art. Peter Kováč
17:30 hod. -  FILMOVÝ VEČER - SÚČASNÝ ČESKO-SLOVENSKÝ DOKUMENT Mgr. Peter Konečný

Piatok 20. 10. 2017

I. súťažný blok 13:00 – 14:00

1)  Guráň Andrej a Kuska Ján – O CENU PRIEVALCA (12:40)
2)  Hájek Lubomír  -  BLÁZEN A MOTÝL (25:47)
3)  Křivý Jan -  PAN PROFESOR (19:00)

II. súťažný blok    14:15 – 15:15

4)  Přibyl Vladimír - VÝZNAM HOSPODAŘENÍ S VODOU V KRAJINĚ (11:00)
5)  Rybín Peter  -  VÝSTUP NA KRIVÁŇ (8:10)
6)  Šolc Miroslav – SBĚRATEL (20:28)
7)  Mandolesi Rolf -  MALA TEMPORA (5:00)
8)  Valenta Martin  – VODNÁ PÍLA (13:12)

III. súťažný blok 15:30 – 16:30

9)    Domanský Stanislav – KOSECKÉ PÍSNĚ (8:30)
10)  Chlebničan Emil - NOVÉ ZA STARÉ (12:00)
11)  Strnad Pavel - OSTATKY (7:00)
12)  Kolčava Jaroslav  – NÁVRAT ZUBRŮ A DIVOKÝCH KONÍ DO ČESKÉ
KRAJINY(10:25)
13) Ondo Jaroslav – 30 000 (18.00)

IV. súťažný blok  17:00 – 18:00

14)  Cihla Bohuslav - CHLAPI NA HOŘE (20:00)
15)  Ohurniak Milan –ALPINE ROUTE (10:00)
16)  Weis Jozef  -  PUTOVANIE ČÍNOU (17:00)
17)  Vovk Dimitry  -  WEDDINGBRIDECAKE (10:35)


V. súťažný blok 19:00 – 20:00

18)  Kaňák Milan - KRÁTKÁ ZPRÁVA O DLOUHÉM SUCHU (16:03)
19)  Křivý Jan - KDE BŮH HOSPODAŘÍ   (18:00)
20)  Kuska Ján  – FAŠIANGY V JAMNÍKU (15:00)
21)  Valenta Martin – NAOZAJSTNÝ RYBÁR (9:23)

VI. súťažný blok 20:15 – 21:30

22)  Patsch Ľubor  – TRADIČNÉ OVČIARSTVO NA LIPTOVE (24:15)
23)  Kráľ Pavol -  FERDYŠ (8:45)
24)  Vačlena Ján  – PROTRŽENÁ (11:30)
25)  Kuska Ján  -  ĽUBOR PATSCH, MUZIKANT S KAMEROU (27:46)


Sobota 21. 10. 2017

VII. súťažný blok  (8:30 – 10:00)

26)  Surý David - SULTANÁT OMÁN (19:00)
27)  Miroslav Buzrla – VANDROVALI HUDCI – VDOVEC (28:00)
28)  Baran Petr -  ŽÍTKOVÁ –MIZEJÍCÍ?    (22:50)
29)  Borissova Aleksandra – SOLUTSEVO (17:35)

VIII, súťažný blok (10:15 – 11:45)

30)  Kováč Stanislav - HORY, BATOH, KAMERA 2. časť (19:50)
31)  Ohurniak Milan  – BOKAMI ZÁPADNÝCH TATIER (7:59)
32)  Zdeněk Zbořil – PÁRA V SRDCI (18:09)
33)  Kuska Ján - PANtastický festival (25:15)
34)  Obrazceva Yulia - EMBRU (8:00)

IX. súťažný blok   (12:00 – 13:00)

35) Valenta Martin  – NAOZAJSTNÝ VČELÁR (10:12)
36) Vovk Dimitry - THE BREATH OF THE EARTH (11:53)
37) Patsch Ľubor  – SOCHY A OBRAZY ANDIKY BERÁKOVEJ (9:08)
38) Kuska Ján – JÁN KUDLIČKA TRANSFORMÁCIE (19:57)
39) Schweiger Wolfgang  -  DER VERKLÄRTE PARADIS (11:00)


PODUJATIE FINANČNE PODPORIL 
Plagát - Tatranský kamzík 2017 PDF Tlač Email

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2019 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.